metro.cz

Počasí v Praze

0 °C / 1 °C

Středa, 8. prosince 2021. Svátek má Květoslava.

Větší foto
Rekreační objekt v Janově | foto: MAFRA

„Areál v Janově nebyl žádný zlatý důl,“ tvrdí exsprávcová

  18:45
Na radnici Prahy 1 bublá problém. Deník Metro 3. září psal o kauze týkající se provozování rekreačního areálu Janov nad Nisou, který patří městské části Praha 1 (více v boxu dole). Chybně jsme napsali, že za koronavirový rok 2020 „dostala“ správkyně areálu od městské části šest milionů korun. Správně mělo být uvedeno, že městskou část provoz areálu „stál“ šest milionů. Deník Metro dává prostor k vyjádření bývalé správkyni Ireně Mühlové v rozhovoru.

V minulosti se o vás v médiích psalo v souvislosti s rekreačním areálem v Janově nad Nisou v Jizerských horách. Za rok 2020 jste měla od Městské části Praha 1 za provoz tohoto areálu v covidové době údajně dostat 6 milionů korun. Mohla byste čtenářům objasnit tyto finanční částky?
Není pravda, že jsem od Městské části Praha 1 v roce 2020 „dostala“ šest milionů korun. V horském areálu v Janově nad Nisou, tvořeném dvěma objekty: Školou v přírodě a vilou Oáza, které jsou ve vlastnictví Městské části Praha 1, jsem téměř 27 let zajišťovala kompletní správu objektu na základě platně uzavřených mandátních smluv. Městská část Praha 1 provoz areálu v Janově nad Nisou řadu let financovala jednak formou pravidelných měsíčních provozních záloh ve výši 215 tisíc měsíčně za oba objekty a dále hradila odměnu za kompletní správu a provoz objektů dle mandátních smluv ve výši 170 tisíc měsíčně za objekt Školy v přírodě a 100 tisíc za vilu Oáza. Na celoroční fungování rekreačního areálu v Janově nad Nisou tak Městská část Praha 1 vynakládala celkem 5 820 000 korun. Je však potřeba dodat, že veškeré peníze, které tyto objekty vydělaly, šly zpět městské části Praha 1, takže reálná částka byla nižší. Stejný model fungování platil i v roce 2020. Z provozních záloh ve výši 215 tisíc korun měsíčně za oba objekty byly každý měsíc hrazeny fixní náklady na provoz objektu (například zálohy na elektrickou energii a služby, platby za zákonné revize, poplatky za odpady apod.). Všechny platby uskutečněné z těchto provozních záloh byly každý měsíc předkládány Odboru technické a majetkové správy Městské části Praha 1, byly řádně vyúčtovány a případný nevyčerpaný zůstatek, spolu s výnosy z ubytování, byl vracen zpět Městské části Praha 1. Na provozních zálohách byla v roce 2020 Městskou částí Praha 1 vyplacena částka 2 580 tisíc, která byla prokazatelným způsobem využita na platby provozních nákladů, které nijak nesouvisí s mou osobou. Zbývající částka byla vrácena zpět Městské části Praha 1. Všechny tyto skutečnosti lze ověřit na Odboru technické a majetkové správy Městské části Praha 1, který drží veškerou písemnou dokumentaci. Zbývající část představovala správcovskou odměnu, ze které jsme hradili provoz, všechny zbývající náklady, a zůstatek pak představoval naši odměnu. Představa, že můžete ze dne na den oba objekty zakonzervovat a utlumit veškeré jejich náklady, je zcela nereálná. Určitě stojí za zmínku, že nikdo z kritiků se v Janově nad Nisou do dnešního dne nebyl osobně podívat.

Co říkáte na to, co se kolem areálu v Janově a vaší osoby a vaší rodiny strhlo? Říkáte, že jste se byla vtažena do politických půtek na radnici Prahy 1. Proč myslíte, že se tak stalo?
Zasáhlo mě to, naštvalo, urazilo. Já osobně bych se s tím zřejmě nějak popasovala, ale to, že do toho byla zatažena má rodina, manžel a syn, to akceptovat nemohu. Víte, skoro 30 let jsme společně s manželem v Janově zajišťovali pobyty v přírodě pro pražské a středočeské děti. Po celou tu dobu s námi byla Městská část Praha 1 spokojena. V rekreačním středisku jsme trávili skoro všechen volný čas, žili jsme tím. Máme za sebou stovky či tisíce dětí s celoživotními zážitky. Dokážu pochopit, že určitá část, zejména nových zastupitelů Městské části Praha 1, měla s rekreačním střediskem s Janově nad Nisou jiné plány, než jsou dětské pobyty. S manželem jsme si samozřejmě velmi dobře vědomi, že jsme tyto objekty nikdy nevlastnili. Pokud tedy část politické reprezentace Prahy 1 chtěla Janov prodat nebo ho chtěla začít využívat pro komerční nájmy a generovat tak větší zisk, pak to samozřejmě respektuji. Ve slušné společnosti toho ale přece nedosáhnete bezdůvodným očerňováním někoho jiného. Skoro 30 let si Městská část Praha 1 přála a objednávala dětské pobyty za dotované ceny a stejnou dobu je také dostávala. Pokud už takovéto přání Městské části Prahy 1 neplatí, budiž. Pokud bychom vzali plnou obsazenost 100 lůžek v obou objektech a počítali pouze s polovinou kalendářního roku, pak celkový náklad Městské části Praha 1 na jedno dítě činil přibližně 300 korun. Sami posuďte, jestli je to moc nebo málo. A to nepočítám finanční prostředky, které jsme Městské části Praha 1 z vybraného ubytování vraceli zpět.

Někteří zastupitelé městské části Praha 1 poukazovali na určité nesrovnalosti, pokud jde o hospodaření v Janově. Tito zastupitelé poukazovali na nedodávané seznamy ubytovaných osob, nezveřejňování dokumentů v registru smluv nebo na užívání objektů pro jiné účely než pro ubytování dětí. Jaký je váš komentář k těmto obviněním?
Ve vztahu k mé osobě zazněla celá řada nepravd. Naše působení v Janově nad Nisou bylo kontrolováno třemi nezávislými audity a věřte mi, že když už na vás někdo takovýto audit pošle, jedná se o velmi důkladnou kontrolu. Ani jedna z těchto nezávislých kontrol nezjistila pochybení na naší straně. Mimochodem, i to je důvodem, proč naše smlouvy Městská část Praha 1 nikdy jednostranně nevypověděla. Nebylo je totiž za co vypovědět. Poté, co se událo v posledních měsících, jsme se ale s manželem dohodli, že už v Janově dále pokračovat nechceme, a spolupráci jsme ukončili oboustrannou dohodu. Podívejte, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Správcovskou činnost v Janově jsme s manželem provozovali v rámci své podnikatelské činnosti a samozřejmě jsme to nedělali zadarmo. Správcovství jsme ale vykonávali poctivě, za spravedlivou odměnu a na základě platně uzavřených smluv. Přesně tak, jak si Městská část Praha 1 léta přála. A na tom neshledávám vůbec nic špatného. Z naší odměny jsme řadu let hradili všechny položky související s vlastním provozem areálu. Bylo to naše podnikatelské riziko. Avšak představa některých zastupitelů, kterou bohužel převzala i některá média, že jsme s manželem na Janově závratně zbohatli a že jsme do své kapsy pobírali milionové částky, je nepravdivá, absurdní a dle mého přesvědčení přesáhla únosnou mez. Věřím, že každý, kdo někdy navštívil jakékoli rekreační ubytovací zařízení pro děti z dob minulých, si dokáže udělat dobrou představu o údajném „zlatém dole“.

Zastupitelé městské části Praha 1 vás také kritizovali za čerpání programu Antivir během covidového období. Můžete čtenářům vysvětlit, jak to tedy s čerpáním podpory bylo?
Ano, to samozřejmě mohu. Po vypuknutí covidu a poté, co bylo zřejmé, že dětské pobyty budou podstatně utlumeny, jsme se se zástupci Městské části Praha 1 domluvili na tom, že nám nebudou nadále zasílat provozní zálohy na objekt Oáza, z nichž se hradily náklady na elektřinu a další povinné platby. Mimochodem, Městská část Praha 1 v důsledku této dohody obdržela zpět a za rok 2020 ušetřila více než 700 tisíc korun. Nemuseli jsme to udělat, smlouvy nám tuto povinnost nestanovovaly, ale s manželem jsme to považovali za správné. A pokud se jedná o program Antivir, za těch 27 let v Janově jsme vytvořili skoro až rodinný kolektiv kmenových zaměstnanců, řada z nich u nás pracuje přes 15 let, řada z nich je v předdůchodovém či důchodovém věku, a my jsme s manželem jednoduše vůči těmto lidem cítili určitý morální závazek. Nechtěli jsme je po tolika letech bez dalšího propustit. Navíc je potřeba si uvědomit, že v té době nikdo přesně nevěděl, kdy celé covidové šílenství skončí a kdy se věci vrátí zpět do normálu. A v oblasti, jako jsou Jizerské hory, nechcete přijít o dobré a stabilní zaměstnance, protože nové hledáte velmi složitě. Proto jsme do tohoto programu podali řádnou přihlášku, sdělili jsme všechny rozhodné údaje a skutečnosti a dotaci jsme dostali přidělenu. Finanční prostředky byly vázány právě na naše zaměstnance. Za tímto si stojím, byť si uvědomuji, jak snadné pro někoho může být toto kritizovat.

Novým ředitelem příspěvkové organizace se stal váš syn. Údajně ještě před vyhlášením výběrového řízení věděl, že se jím stane. Vy jste údajně hostům tvrdila, že od podzimu se mají obracet na něj. Jak to tedy je? Byla jste s některým úředníkem ještě před výběrovým řízením v této souvislosti v kontaktu?
Toto musím důrazně popřít. Způsob, jakým bylo útočeno na mého syna, nepovažuji za morální. Nového ředitele příspěvkové organizace vybíraly tři nezávislé instituce. Česká školní inspekce, Magistrát hlavního města Prahy a Městská část Praha 1. Skutečně si někdo myslí, že Irena Mühlová dokáže takto čarovat? Já vás ubezpečuji, že nedokáže. Víte, můj syn má k Janovu vztah, vyrůstal tam s námi, to místo zná a má velmi reálnou představu o tom, co obnáší provozovat dětské rekreační zařízení. Splnil všechny stanovené kvalifikační předpoklady. Co kdybychom na místo konspiračních teorií alespoň na chvíli věřili tomu, že byl jednoduše nejlepším uchazečem? Pro nás s manželem je Janov uzavřenou kapitolou, synovi ale přejeme co nejméně škarohlídů a co nejvíce spokojených dětí a úspěchů.

Kauza Janov

  • O kauze psal deník Metro v září. Podle informací serveru iRozhlas.cz vypluly informace, že správkyně a její firma pronajímaly areál dalším hostům bez kontroly radnice. Deník Metro uvedl, že bude založena příspěvková organizace, aby MČ Praha 1 měla větší kontrolu nad hospodařením areálu. Ředitelem se stal syn bývalé správkyně.
  • „S hospodařením paní Mühlové byly vždy problémy. V období, kdy v Janově nebyly školy, pronajímala prostory různým třetím osobám. Problém byl v tom, že se nevědělo kterým, protože paní Mühlová odmítala vést evidenci takto ubytovaných osob s odůvodněním, že to školské zařízení dělat nemusí. Jenže to se nevztahuje na komerční pronájmy,“ napsal na svém webu Votocek.eu radní pro majetek Prahy 1 Jan Votoček. Zmínil také pronajímání pro akce typu svateb či oslav.

Komentáře

Hlavní zprávy

Počíhejte si na něj. Nový bus v Praze střídá linky jako ponožky

vydáno 8. prosince 2021  5:33

Prototyp vozu SOR bude po hlavním městě jezdit rok. Znají ho i v Hradci Králové nebo například v Kladně.  celý článek

Ne každá skulina je bezpečná. Nemáte náhodou doma v kamnech sýkorku?

vydáno 7. prosince 2021  18:54

Podívejte se občas pozorně do systému vytápění. Komín z plynového kotle nebo z topení bez krycí mřížky se může stát pro zvířecího návštěvníka pastí....  celý článek

Na teplé oblečení řidičů MHD dohlížejí odborné komise

vydáno 7. prosince 2021  5:10

Zimní stejnokroje zaměstnanců pražských dopravců obvykle obsahují třeba i pořádnou bundu.  celý článek

Komerční sdělení

Komfortní bydlení díky revitalizaci. Proměňte svůj byt k nepoznání!

vydáno 7. prosince 2021

Balkony mají pro většinu z nás velký význam. Někdo je využívá k relaxaci, jiný tam pěstuje bylinky pro kulinářské zážitky v kuchyni a další může na...  celý článek

Vaše fotky z Prahy