metro.cz

Počasí v Praze

7 °C / 14 °C

Čtvrtek 30. března 2023. Svátek má Arnošt

Dalších 12 fotografií v galerii
ilustrační snímek | foto: Martin AdamecMAFRA

Co se letos bude dít ve vaší městské části? Čtěte velkou anketu deníku Metro

  15:39
Vznikne ve vašem okolí letos nová škola nebo park? Jak se radnice popraly s pandemií? A co se loni v metropoli povedlo? Deník Metro oslovil městské části. Odpovědi z Prahy 11 až 22 najdete níže. Odkaz na anketu se starosty a starostkami z Prahy 1 až 10 je na konci textu.

Deník Metro oslovil pražské radnice ve velké anketě. Zajímalo nás, co městské části čeká v novém roce. Také jsme starostům a starostkám položili dotazy, jak covid-19 ovlivnil jejich městskou část a kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat. Zároveň nás zajímalo, na co jsou nejvíc hrdí za uplynulý rok.

Jiří Dohnal

JIŘÍ DOHNAL, PRAHA 11

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Covid-19 bohužel život v naší městské části ovlivnil značně. Obyvatelům se zhoršila nabídka základních služeb, zmizely společenské aktivity. Rodinám s dětmi se změnil režim výuky ve školách, domovy seniorů a pečovatelské domy se snažily zamezit šíření viru zákazem návštěv. Prakticky zrušena nebo omezena byla také většina kulturních, společenských, komunitních i sportovních akcí. Na pokrytí nákladů souvisejících se snížením dopadů této situace jsme do konce roku 2020 vyčlenili zhruba 18 milionů korun.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý?
Především na to, že se nám podařilo dobře zvládnout situaci, na kterou nemohl být nikdo připraven. Od poloviny března jsme aktivně pomáhali všem, kdo pomoc potřebovali, a zajišťovali distribuci ochranných pomůcek mezi naše obyvatele. S domovy seniorů, mateřskými a základními školami jsme vytvořili velmi těsnou spolupráci. Všem, kdo se do pomoci aktivně zapojili, bych chtěl touto cestou moc poděkovat. Radost mám také z dokončení rekonstrukce varny pro žáky ZŠ Mendelova, která rozšířila kapacitu obědů.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Máme hodně plánů k realizaci i projektů, které bychom rádi dotáhli ke zdárnému konci. V únoru nás čeká dokončení dostavby nového pavilonu Základní školy Chodov, v němž jihoměstské děti získají nejmodernější školní budovu v republice. Ke konci roku by také měla být dokončena celková rekonstrukce multifunkční budovy Sandra, která poskytne moderní bydlení pro 174 rodin. Jinak se samozřejmě těším na výročí 45 let od založení Jižního Města, které společně oslavíme v rámci zářiových Dnů Prahy 11.

Jan Adamec

JAN ADAMEC, PRAHA 12

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Pandemie se samozřejmě nevyhnula ani životu na Praze 12. Bohužel byla zrušena drtivá většina koncertů, adventní večery, rozsvícení vánočních stromů a jiné společenské akce. Mrzí mne i odložení slavnostních vítání nových občánků Prahy 12, ale zrovna ty snad letos doženeme. Vedle slevy na nájemném pro podnikatele jsme na boj s koronavirem vydali 15 milionů korun z dotace Magistrátu hl. m. Prahy. Rozdávali jsme dezinfekci, roušky, ochranné štíty a materiálně podporovali naše občany, kteří je sami vyráběli.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý?
Podařilo se dokončit rekonstrukci Sofijského náměstí, které leží v centru Prahy 12 a které díky ní ještě více ožilo. Hlavně děti se tam brzy naučily trávit více času a pořádají se na něm nové farmářské trhy, které i přes omezení kvůli pandemii mají výrazně vyšší úroveň než dříve. Během pandemie se ukázala velká obětavost lidí. Chtěl bych znovu poděkovat zejména dobrovolníkům z řad občanů, zdejším skautům, dobrovolným hasičům, všem učitelům škol a školek i zaměstnancům úřadu.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Velmi se těším na dokončení revitalizace přírodního parku u Tylovy čtvrti. Máme také naplánováno množství rekonstrukcí ve školských objektech. Zásadní změnou pro nás bude stěhování do nové budovy radnice, která by měla být dokončena na jaře a od které si slibujeme významné provozní úspory a větší efektivitu práce oproti současnému stavu, kdy je úřad rozmístěn v sedmi budovách po celé Praze 12.

David Vodrážka

DAVID VODRÁŽKA, PRAHA 13

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Nejzásadnější dopady se projevily ve školství a sociální péče. Do škol, školek i zařízení pro seniory jsme dodali veškeré ochranné pomůcky, do škol i chybějící notebooky. Náklady se pohybují v milionech korun a musíme také zmínit propad příjmů z poplatků. Zrušeny byly všechny veřejné akce, ale jsem si jistý, že ochrana zdraví nás všech je teď zásadní prioritou.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý?
Hrdý jsem na všechny zaměstnance škol, školek, zařízení pro seniory, zdravotníky, hasiče, zaměstnance radnice a dalších organizací tady na 13, kteří v situaci, kterou zažíváme poprvé, odvádí svou práci skvěle.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Budeme investovat především do zkvalitňování veřejného prostoru, mám na mysli především parky a zeleň či vnitrobloky, aby všechny věkové skupiny měly kam chodit kvalitně relaxovat. Největší investicí letošního roku by měla být přístavba Střediska sociálních služeb, kde vzniknou byty pro seniory a víceúčelová místnost pro kluby seniorů.

Radek Vondra

RADEK VONDRA, PRAHA 14

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Městská část Praha 14 dosud vynaložila na boj s pandemií přes 7,5 milionu korun. Peníze šly zejména na nákup dezinfekčních prostředků, ochranných a zdravotních pomůcek a na dezinfekci škol či veřejných míst. Další téměř čtyři miliony korun činily slevy z pronájmu obecního majetku, prominuté některé místní poplatky či výpadky příjmů škol. Co se veřejných akcí týká, nemohli jsme uspořádat většinu oblíbených pravidelných akcí, ať už šlo o menší komunitní setkávání, či velké festivaly.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý?
Podařilo se výrazně zlepšit stav vnitrobloků na Černém Mostě. Pěkné prostředí nejen láká k posezení, ale je také daleko bezpečnější. I přes pandemii fungoval dobře úklid a správa veřejných prostor, úřad se v krátké době přizpůsobil nutnosti řešit maximum věcí elektronicky. Dobrý pocit mám i z rekonstrukce domu v ulici Kpt. Stránského, který předloni zachvátil požár. Jednalo se sice o akci hl. m. Prahy, ale městská část se v této věci rovněž významně angažovala. Mnoho nových investic chystáme letos.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Budeme pokračovat v zavádění takzvaných rekuperací ve školách, které jsou důležité i pro snížení rizika šíření nákazy covid-19. Rekuperační jednotky mimo jiné zajišťují stálou výměnu vzduchu ve třídách a jeho filtraci od nečistot z venku. Ve třech základních školách letos vybudujeme odborné učebny. Dále zahájíme rekonstrukci Domova pro seniory Bojčenkova, otevřeme nový bikepark na Jahodnici a čeká nás i další fáze rekonstrukce radniční budovy, díky které se výrazně sníží energetická náročnost objektu. 

Milan Wenzl

MILAN WENZL, PRAHA 15

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Konkrétní dopad na městskou část spatřujeme v propadu jejích příjmů do rozpočtu, ať už se jedná o výběr poplatků, či příjmy z nájemného a podobně. Co se týká finančních nákladů vynaložených na boj s covidem-19, přesnou částku ještě neznáme, ale blíží se určitě k 10 milionům korun. A o co občané přišli? Především o tradiční akce typu Dny Praha 15, Advent v Praze 15, ale i plánovaná setkání s vedením městské části, kde měla být diskutována témata týkající se veřejného prostoru, rozvojových záměrů a života v Praze 15.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý?
Hrdí jsme na občany, jak se s pandemií vypořádali v rámci vzájemné soudržnosti a pomoci. Hrdí jsme na to, že během první vlny pandemie jsme zajistili „zásobování“ občanů tehdy nedostatkovými rouškami a dezinfekcemi. Hrdí jsme na naše hasiče, na ošetřovatelky v pečovatelském domě a na zaměstnance úřadu. Z investičních akcí, to je, stavba policejní služebny na Košíku, pak na zahájení výstavby sociálně ošetřovatelské jednotky pro seniory v Parmské. 

Co čeká městskou část v roce 2021?
Další etapa rekonstrukce bytového domu Herbenova, rekonstrukce školní kuchyně v Hostivaři, opravy chodníků a komunikací.

Karel Hanzlík

KAREL HANZLÍK, PRAHA 16

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Došlo k utlumení bohatého kulturně společenského života, například uzavřením kulturního střediska nebo kina, které provozujeme. Nebylo možno, až na výjimky jako bylo Radotínské burčákobraní, pořádat venkovní akce. Omezeny byly i sportovní aktivity uzavíráním krytého bazénu nebo víceúčelové sportovní haly. Na řešení situace v boji s pandemií jsme vydali částku tři miliony korun. Poskytli jsme i úlevy podnikatelům provozujícím svoje živnosti v prostorách ve správě radnice v podobě prominutí nájemného v rozsahu tří měsíců. To znamenalo výpadek v ekonomické činnosti zhruba tři čtvrtě milionu.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý?
Ze dne na den se podařilo přeorganizovat systém práce v některých subjektech. Nastavit činnost pečovatelské služby tak, aby nedošlo k její paralyzaci v případě nákazy některé z pečovatelek formou oddělených skupin se zapojením dobrovolníků. Tím se zajistily služby i pro více seniorů. Oceňuji radotínské dobrovolné hasiče, kteří několik měsíců s dalšími zajišťovali pohotovost za profesionální hasiče a zasažené stanice, pomáhali s distribucí dezinfekce či při pravidelné dezinfekci veřejných prostor. Vyzdvihl bych i permanentní provoz školní jídelny, čímž jsme pomohli mnoha rodinám.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Dokončíme v centru na náměstí Osvoboditelů loni zahájenou realizaci čtyř projektů. Vznikne zde služebna Policie ČR, nové učebny pro základní uměleckou školu. Zbývající dva projekty jsou hrazeny z Operačního programu Praha pól růstu. Jedná se o zázemí pro aktivity sousedního kulturního střediska a Dům na půl cesty, kde budou poskytovány sociální služby. Další náročnou etapou bude pokračovat modernizace železničního koridoru či úprava světelné křižovatky na náměstí Osvoboditelů, které přinesou i dopravní omezení.

Jitka Synková

JITKA SYNKOVÁ, PRAHA 17

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
V souvislosti s covidem-19 jsme museli z rozpočtu městské části vydat 4,4 milionu korun. Jednalo se o nákup ochranných pomůcek, čisticích a dezinfekčních prostředků a pořídili jsme několik termokamer. Nejvýznamnější zrušenou akcí bylo slavnostní otevření nového Sportovního centra Řepy, s moderní sportovní halou, plaveckým bazénem s wellness a venkovní sportoviště. Zrušeno bylo několik akcí jako vinobraní a průvod sv. Martina, ale i kulturní akce, které jsme plánovali v souvislosti s výročím 400 let bitvy na Bílé hoře.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdá?
Loňský rok nás všechny postavil před zcela nečekané výzvy. Jsem ráda, jak v této náročné době obstálo naše Centrum sociálně zdravotních služeb. Oceňuji i přístup a nasazení učitelů a učitelek našich škol. Z investičních akcí pro nás bylo nejvýznamnější dokončení Sportovního centra Řepy. Provoz sportovní haly a bazénu s wellness je komplikován vládními opatřeními. Pokračovali jsme také v rekonstrukcích a opravách našich školních budov.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Na květen připravujeme výstavu a spojené kulturní akce k uctění památky letců RAF. Kulturní program bude mít celopražský význam. V druhém čtvrtletí letošního roku plánujeme zahájit výstavbu Domu s pečovatelskou službou, který v naší městské části chybí. V objektu bude k dispozici více než 100 bytů pro seniory. Pro obyvatele naší městské části bude důležité i dokončení první fáze rekonstrukce Obchodního centra Řepy, i když v tomto případě se jedná o soukromou investici.

Zdeněk Kučera

ZDENĚK KUČERA, PRAHA 18

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Stejně jako zbytek světa jsme i my čelili situaci, na kterou nás nikdo neměl šanci připravit, která změnila rutinní dny od základu. Jsem šťastný, že mám tým lidí, se kterým jsme to dokázali zvládnout. Prakticky okamžitě sestavili funkční krizový štáb, který se den ode dne posouval kupředu. Zajistili jsme chod radnice, pomoc s tvorbou a distribucí roušek a dezinfekce, zřídili linku pomoci a snažili se vyjít vstříc všem z různých segmentů letňanského života. Výdaje byly nemalé, ale díky pomoci Magistrátu hlavního města Prahy jsme situaci ustáli.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý?
Koronavirus si získal naši veškerou pozornost a mnohé s tím souviselo, ale z čeho mám upřímnou radost, je otevření první části zrekonstruované mateřské školy Místecká a vybudování nových kmenových tříd ZŠ. A také to, že si mohli naši občané užít i trošku zpestření a zábavy. Proběhl první ročník Letňanského sportovního festivalu a na podzim vydařené tradiční Pivobraní.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Rádi bychom zrealizovali i druhou etapu oprav MŠ Místecká a otevřeli novou mateřskou školu Škarvadova. Čeká nás spuštění projektu rezidentního parkování, které již přineslo nemálo tlaku, věřím však, že stejně, jako tomu bylo v jiných pražských částech, bude i časem u nás v Letňanech toto vnímáno jako správný krok. Doufám, že se situace s covidem-19 zlepší a svět se zase vrátí do normálu, to bude totiž to nejvýznamnější, co by nás letos mohlo potkat. 

Pavel Ždárský

PAVEL ŽĎÁRSKÝ, PRAHA 19

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Pandemie nás ovlivnila ve velké míře, zejména v oblasti lidské a společenské. Během roku uskutečňujeme jednou za 14 dní akce pro veřejnost. Připravovali jsme oslavy 890. výročí písemné zmínky o Kbelích a o to vše jsme přišli. Zapojili jsme kbelskou televizi, úředníky, dobrovolníky i učitelky. Šili jsme roušky, rozdávali dezinfekci, vybavili hasiče a školská zařízení potřebnými pomůckami, natáčeli videa, předávali rady, pomoc, ale i dobré slovo. V tom stále pokračujeme. Utratili jsme zhruba 2,6 milionu korun.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý?
Loni jsme dokončili stavbu sportovní haly, která je svými parametry přínosem pro celou Prahu. I přes nastavená omezení a šetření jsme nezkrátili dotace spolkům a sportovním oddílům, které se tak mohly místo pořádání akcí například dovybavit potřebnými pomůckami. Také jsme uspořádali přímý přenos vánočního koncertu nebo internetovou charitativní akci. Kbeláci mají k dispozici mobilní spojení, na kterém vždy naleznou pomoc či radu.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Letos netrpělivě očekáváme možnost spuštění provozu sportovní haly, kde chceme dovybavit fitness a vybrat provozovatele wellnessu. Rozběhli jsme rekonstrukci a nástavbu zdravotního střediska, jejíž realizaci bránila absence plánů ze 70. let minulého století a havárie kanalizační přípojky. Vyřešit jsme museli i náhradní provoz ordinací, což nebylo zrovna jednoduché. Těší nás, že covid-19 nezasáhl jak chod úřadu, tak školských zařízení, a jsme připraveni navázat na náš bohatý společenský život.

Petr Měšťan

PETR MĚŠŤAN, PRAHA 20

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Všechny nás to citelně zasáhlo. Museli jsme okamžitě jednat a řešit prevenci. Na předem stanovených místech si dodnes mohou občané vyzvednout dezinfekci i roušky. Zřídili jsme informační a krizové linky a podnikatelům, kteří sídlí v nájemních prostorách MČ, jsme odpustili nájemné za kalendářní měsíc 4, 5,11 a 12. Bohužel jsme museli zrušit většinu veřejných akcí, jako například pravidelný ročník Čarodějnice na Chvalské tvrzi. To je ovšem jen velmi stručný výčet toho, o co občané přišli.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý?
Hrdý jsem na vlnu solidarity, která zaplavila Horní Počernice. Je jisté, že bez pomoci dobrovolníků bychom to neustáli. Pyšný jsem na všechny složky IZS, na spolupráci se skauty ze Střediska Oheň a s rodinným centrem Mumraj. Vážím si učitelů, kteří ukázali, že naše školství je na tom daleko lépe, než si mnozí mysleli, a rodičů malých dětí, kteří s uzavřením škol musí čelit nebývalému tlaku. Klíčové pro nás bylo otevření dlouho očekávaného parku Houslový klíč a zrekonstruování našeho největšího venkovního sportoviště. Osobně mě však nejvíce potěšil odkup Chvalského lomu pro skauty, který se táhl řadu let.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Vzhledem k současné ekonomické situaci musíme hledat úspory v provozních nákladech a zároveň nepřestat investovat. Ještě letos bychom chtěli zahájit výstavbu nové tělocvičny a stavbu bytového domu. Počítáme s revitalizací zeleně v parcích a zaměříme se na rekonstrukci sportovních a dětských hřišť. Budeme pokračovat ve výstavbě půdní vestavby na ZŠ Spojenců a všem příznivcům skateparku chceme postavit skateparkové hřiště.

Milan Samec

MILAN SAMEC, PRAHA 21

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Náklady na covid-19 nelze jednoduše vyčíslit. Každopádně, pokud by se částka sečetla včetně všech nákladů s tímto spojených, počítáme částky v řádu milionů korun. Přeji si, aby se svět vrátil co nejdříve zpět do normálu.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý? 
I přes situaci kolem nás se nám podařilo dokončit několik projektů. Konkrétně je skvělé, že máme po mnoha letech dokončenou hasičskou zbrojnici, která zde našim hasičům chyběla. Otevřeli jsme nově zrekonstruované a moderní tělocvičny na naší škole. Pro sportovce jsme vybudovali pumptrackovou dráhu, kam jezdí jezdci z blízkého i dalekého okolí.

Co čeká městskou část v roce 2021?
V roce 2021 zahájíme výstavbu nové školky, která nám v Praze 21 pomůže vyřešit problém s nedostatkem kapacity pro naše občany. Zároveň máme letos v plánu mnoho dalších projektů, které jsou v přípravné fázi. Za zmínku určíte stojí, že jsme zahájili přípravu a projekční práce na rekonstrukci komunikací a chodníku. To nás trápí dlouhodobě a ihned po nástupu na radnici jsme to začali řešit. Veškeré projekty jsou ovšem velmi finančně náročné a je zde třeba spolupráce s magistrátem v rámci investičního krytí těchto akcí.

Vojtěch Zelenka

VOJTĚCH ZELENKA, PRAHA 22

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Na opatření proti pandemii a vyrovnání ztrát jsme vydali necelých pět milionů korun. Část z nich šla na dotované obědy pro rodiče při distanční výuce a pro seniory a zaměstnance IZS. Koupili jsme 3D tiskárny a tiskli ochranné štíty, vykupovali šité roušky, distribuovali dezinfekci občanům i na zastávky. Odpouštěli jsme nájmy a lékařům přispěli na zvýšené náklady na provoz ordinací v nouzovém stavu. Tradiční akce se nekonaly, ale snažili jsme se je vynahradit on-line přenosy či třeba rodinnou hrou Putování za betlémem.

Co čeká městskou část v roce 2021? Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý?
Jsem hrdý na naše občany, kteří se zapojili do naší sítě dobrovolníků. Podařilo se nám také během pár dní zřídit fungující linku pomoci pro handicapované a seniory. Ochota pomáhat byla obrovská. Pokud mám říct, na co jsem hrdý za vedení radnice, tak třeba na to, že se podařilo dodělat rekonstrukci Husova parku, vybudovat dvě nová sportovní hřiště a nové chodníky. Úplně čerstvě se podařilo sehnat peníze a dojednat koupi ubytovny, ve které chceme udělat různé typy dostupného chráněného bydlení.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Čeká nás stavba polyfunkčního domu v Pitkovicích, kde bude školka, společenský sál, prostory pro kroužky a ordinace lékaře. Také nás čeká, doufejme, stavební povolení na novou, stavebně unikátní školku v ulici V Bytovkách a do poloviny roku bychom měli znát podobu nové základní školy podle zadání architektonické soutěže. Postupně budeme otevírat veřejnosti park za radnicí a dokončíme proměnu uhříněveského muzea. A před námi je samozřejmě také velká rekonstrukce budovy bývalé ubytovny, která by měla být do jara naše. 

Anketu se starosty a starostkami z Prahy 1 až 10 čtěte zde.

Komentáře

Hlavní zprávy

Velmi oblíbený dopravce Martin Uher. Pendleři jej rozhodně chtějí dál

vydáno 30. března 2023  5:09

Ukončí Martin Uher své více než tři desítky let trvající působení na Mníšecku a Dobříšsku? Tahle otázka pálí mnohé pendlery, kteří z oblasti denně cestují...  celý článek

Nahlédněte do velkolepé barokní knihovny. Ráno je to jenom za polovinu

vydáno 29. března 2023  20:20

Prague City Tourism rozšiřuje svou nabídku o turistickou trasu v Klementinu.  celý článek

Jak se chovat k čerstvé mamince? Šestinedělí je pořád ještě velké tabu

vydáno 29. března 2023  18:10

Péči porodní asistentky si ženy musí platit samy.  celý článek

Sportovní turistika přináší skrytě miliardy do pokladen. Největším magnetem je Praha

vydáno 29. března 2023  13:30

Nehlučí v ulicích do ranních hodin a skryté kouty nejsou cítit jejich zvratky. Existuje druh návštěvníků, který Česku slušně vydělává.   celý článek