metro.cz

Počasí v Praze

19 °C / 28 °C

Sobota 20. července 2024. Svátek má Ilja

Poradna podporuje školní psychology i speciální pedagogy

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Pedagogicko-psychologická poradna Karviná (PPP) poskytuje školské poradenské služby na pěti pracovištích v Karviné, Havířově, Českém Těšíně, Orlové a Bohumíně. Hlavním cílem PPP je optimalizace podmínek pro psychický a sociální vývoj dětí, žáků a studentů v procesu výchovy a vzdělávání a spolupráce se školami, školskými zařízeními a rodinami. PPP provádí komplexní psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku zaměřenou na zjištění příčin obtíží v učení, výchově a v chování, v rozvoji osobnosti, volbě profese a profesní orientace, poskytuje metodickou podporu pedagogům a nastavuje podpůrná opatření do vzdělávání dětí, žáků a studentů

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

V posledních letech se stále častěji objevují nepříznivé zprávy o zhoršujícím duševním zdraví dětí. Ve školách narůstá potřeba intenzivní a okamžité podpory speciálních pedagogů a psychologů. V řadě škol, převážně těch s větším počtem žáků, je nedílnou součástí školního poradenského pracoviště i školní psycholog a speciální pedagog. Tito odborní pracovníci však chybí ve školách s menším počtem žáků. Tento fakt je ovlivněn dlouhodobým nedostatkem kvalitních psychologů a speciálních pedagogů a také skutečností, že pro tyto profese není atraktivní uzavírat pracovní smlouvu s více zaměstnavateli. V menších školách jsou schváleny pracovní úvazky v rozmezí 0,2 – 0,4, podle počtu žáků. Psycholog nebo speciální pedagog by tak v případě, že by měl zájem o celý pracovní úvazek, musel uzavřít pracovní smlouvu až s pěti základními školami.

S radostí jsme proto přivítali vyhlášení výzvy OP JAK (Operační program Jan Ámos Komenský), který 25. 5. 2022 vyhlásilo MŠMT. Tento pilotní projekt nabízí možnost institucionalizace školních speciálních pedagogů a psychologů v základních školách od 20 – 179 žáků. Cílem institucionalizace podpůrných pedagogických pozic je nastavit systém tak, aby služeb školního psychologa a školního speciálního pedagoga mohlo využívat co nejširší spektrum žáků vykonávajících povinnou školní docházku a zároveň byla dlouhodobě zajištěna profesní stabilita těchto pozic. Zavedením tohoto systému se posílí podpora žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků.

Ihned po zveřejnění výzvy jsme vyhlásili výběrová řízení na pracovní místa školních psychologů a speciálních pedagogů. V průběhu letních prázdnin jsme také uzavřeli Smlouvu o spolupráci s 15 základními školami okresu Karviná a od 1. 10. 2022 jsme začali poskytovat speciálně pedagogickou a psychologickou podporu přihlášeným školám. PPP Karviná se tak jako jedna z prvních poraden v ČR a jako úplně první v Moravskoslezském kraji, zapojila do OP JAK.

Nyní poskytujeme poradenské služby ve 14 základních školách. Pracovní tým se rozšířil o 4 psychology a 6 speciálních pedagogů, kteří pracují jako sdílení odborní pracovníci ve školách. Náš okres je specifický tím, že je tu řada škol s polským vyučovacím jazykem. I přes výrazný nedostatek školních psychologů a speciálních pedagogů se nám podařilo pro tyto školy najít odborníky, kteří v tomto vícejazyčném prostředí bez obtíží komunikují se žáky, rodiči i pedagogy.

Po překonání počátečních nesnází, které byly způsobeny novým vztahem mezi poradnou a školou, nezvyklými situacemi při vyjasňování kompetencí a nejistotou, co tato spolupráce oběma stranám přinese, jsme přesvědčeni, že se nám společně podařilo vytvořit dynamický a efektivní model školských poradenských služeb. Poradna, jako zaměstnavatel sdílených odborných pracovníků, může školám s menším počtem žáků nabízet podporu, na kterou dříve nedosáhly. Odborným pracovníkům pak zajišťuje stabilitu a jistotu pracovního místa, intenzivní odbornou a metodickou podporu při řešení výchovných a vzdělávacích obtíží žáků.

Ze strany zapojených škol je tato nová forma spolupráce s PPP hodnocena velmi pozitivně. V těchto školách převládá názor a přání, aby model institucionalizace pokračoval i po skončení OP JAK. Ředitelé škol i ostatní pedagogičtí pracovníci vidí jako jednu z mnoha výhod možnost okamžité podpory při řešení situací, které vyžadují odborný přístup. Ředitelé škol si pochvalují nulovou administrativní zátěž, pro poradnu je to příležitost uplatnit svou odbornost s využitím intervenčních kompetencí. Na rozdíl od svých kolegů v kamenných poradnách, kteří se zabývají převážně diagnostikou, mají sdílení odborníci mnohem větší prostor pro psychologické a speciálně pedagogické intervence.

Jako jednu z mála nevýhod tohoto modelu školských poradenských služeb vidíme v minimálním pracovním úvazku, který je nastaven na hodnotu 0,2, to znamená, že odborný pracovník může ve škole působit pouze 8 hodin týdně. Další riziko, které by mohlo ohrozit efektivitu těchto poradenských služeb, je skutečnost, že v některých regionech nelze zajistit dostatečný počet odborných pracovníků kvůli jejich trvalému nedostatku a také kvůli vysokému počtu menších škol. Jsme přesvědčeni, že zaměstnávání sdílených odborných pracovníků poradnami by mělo reflektovat skutečné kapacitní možnosti poraden a akceptovatelný zájem škol o tuto personální podporu. Není možné vytvářet tlak na poradny, které z výše uvedených důvodů nemohou reálně tuto podporu školám zajistit.

Tento pilotní projekt má být ukončen 31. 12. 2024 a od následujícího období by mělo být financování sdílených odborných pozic zajišťováno z rozpočtu MŠMT. Společně s řediteli zapojených škol si přejeme, aby tento model poradenských služeb, kdy zaměstnavatelem může být poradna, zůstal zachován. Je zřejmé, že bude nezbytné diskutovat o parametrických úpravách projektu tak, aby odpovídal platné legislativě. Jsem přesvědčen, že tato diskuse, která ve výsledku ponechá poradnám možnost zaměstnávat školní psychology a speciální pedagogy, bude mít pozitivní dopad nejen na duševní zdraví našich dětí ve školách, ale přispěje také k celkovému zlepšení školního prostředí. Pavel Kantor, ředitel PPP Karviná

Hlavní zprávy

V hlavě 2 je nejúspěšnějším filmem roku. Baví, je to ale klasická dvojka

vydáno 20. července 2024  16:58

Ještě ani neběžel v některých zemích a už bylo jasné, že jde o nejvýnosnější dílo značky Pixar. Animák V hlavě 2 je první a dosud jedinou letošní...  celý článek

Stověžaté středověké město se konečně nadechlo a rozepjalo svá křídla

vydáno 20. července 2024  5:40

Před 150 lety, 20. července 1874, začalo bourání hradeb, které chránily Prahu před útoky a ostřelováním. Začalo se ve čtyři hodiny ráno na procitající...  celý článek

Odpočinková úchylárna a infantilní nuda. S dvojicí nových animáků pro dospělé neztrácejte čas

Strážce streamu
vydáno 19. července 2024  14:00

STRÁŽCE STREAMU Opět tu máme po dlouhé době seriálový tuplák. Dva animované seriály pro dospělé - Buchty a klobásy: Ráj potravin a Výbušná koťátka - si totiž před pár dny...  celý článek

Kina pod širákem mají zvláštní atmosféru. Víme, kde v metropoli zažít pravou letní pohodičku

vydáno 19. července 2024  5:36

Možností, kde o prázdninách mrknout na film, jsou v Praze desítky. Pár tipů na letní kina má i deník Metro. Náš výběr nabízí klasiky pro velký počet...  celý článek