metro.cz

Počasí v Praze

8 °C / 11 °C

Neděle 26. března 2023. Svátek má Emanuel

MAPA: Kde v Praze narazíte na tajemná strašidla

  11:16
Deník Metro sestavil mapu pražských strašidel. S přispěním čtenářů jsme vybrali 50 těch nejzajímavějších. Vydáte se po jejich stopách?

Mapu strašidel najdete zde. Jejich popis je níže.

1. Vodník a převozník (Pod vyšehradskou skálou)
Jak vodník vidí plavce, chytne ho a utopí. Utopené pak převozník zařadí do spícího vojska podobného tomu v Blaníku.

2. Bezhlavý jezdec (Libušina ulice)
Pochytává ty Pražany, co unikli vodníkovi od vyšehradské skály.

3. Libušina lázeň (Strážní bašta)
Kněžna Libuše, vědma a druidka, tam chodívala se svou družinou a občas tam topila své milence.

4. Zkamenělé pasačky (Čertovy kameny)
Dvě dívky pásly kozy na stráni u šancí. Kozy bohužel spadly do Vltavy a jejich matka je proklela. Poskakují teď po té stráni jako dva kameny.

5. Kněz z vyšehradského opatství (Staré purkrabství)
Vsadil se s Ďáblem, že do zakokrhání kohouta přinese z Říma vzácný sloup. Nestihl to ale a sloup upustil.

6. Hlavy 27 popravených pánů (Staroměstská mostecká věž)
Byly dlouhý čas vystaveny na Staroměstské věži, proto se vždy 21. června ozývá truchlivý chorál umrlých hlav.

7. Turek (Ungelt)
V Ungeltu se prochází Turek a v ruce třímá useknutou hlavu mladé dívky. Ta si našla jiného milence.

8. Zvonící jeptiška (Týnský chrám)
V Týnském chrámu zvoní jeptiška. Když spatřila služku, co zanechala práce a poklekla k večerní modlitbě, hodila po ní a hmoždířem jí prorazila lebku.

9. Hořící ruce (Půda Týnského chrámu)
Týnským chrámem prochází muž, který kradl kostelní svíčky a prodával je po pár groších. Všechny prsty mu hoří plamenem a svítí.

10. Žebrající kostlivec (Karolinum)
U Karolina postává vysoký kostlivec a snaží se vyžebrat dvacet zlatých, aby vykoupil svou kostru, kterou neprozřetelně prodal univerzitě.

Ilustrační snímek

11. Purkmistr a ztracená pečeť (Kostel svatého Martina ve zdi)
Staroměstský purkmistr upustil pečeť do vaničky se svým dítětem. Jeho žena vaničku vylila a pečeť na chodníku našel člověk, který se chtěl purkmistrovi pomstít. Odevzdal ji konšelům a ti ho odsoudili ke ztrátě hrdla. Lehává na zemi v kapli.

12. Chlupáč (Staré Město)
Urostlý tvor podobný gorile nebo velkému psu. Dlouhé přední končetiny. Škrtí nepočestné děvy. Je málomluvný. Žije ve Vltavě.

13. Kordulka (Čertovka u Sovových mlýnů)
Dcera chudého, avšak vilného řemeslníka, který ji incestně zneužíval. Obávala se, že je v očekávání, a spáchala sebevraždu skokem do Čertovky.

14. Bezhlavý templář (Liliová ulice)
Zpronevěřil se řádu a byla mu useknuta hlava. Jezdí na koni, jemuž z tlamy srší oheň. Hledá svou hlavu.

15. Bezhlavá jeptiška (Liliová ulice)
Dcera bohatého kupce, která se nechtěla provdat za vybraného ženicha. Otec ji dal do kláštera, ale i tam se scházela se svým milým. Otec si na ni počkal a usekl jí hlavu. Hlavu pohřbil neznámo kde a ona ji stále hledá.

16. Bezedný sud (Čechův most a nábřeží)
Krčmář upsal duši Ďáblu, aby byl jeho sud bezedný. Stalo se. Odplatou mu bylo, že se začas v sudu utopí. Stalo se. Sud je stále bezedný a chodí si tam čepovat vodník od Čechova mostu.

17. Ohnivý muž (Karlova ulice)
Starý muž nosívá těžký pytel a prosí kolemjdoucí, aby mu s ním pomohli. Pokud oni tak učiní, promění se muž v planoucího kostlivce. Když vypukl v ulici požár, nepomáhal lidem, ale shraboval své zlaťáky. Ty si nosí v pytli.

18. Kostlivec varhaník (Židovský hřbitov a Hradčany)
Konvertoval ke kříži, ale na sklonku života si přál být pohřben na židovském hřbitově. Tamní energie mu ale nedá spočinout. Každou noc musí vstát a jako kostlivec se přeplaví přes Vltavu a hraje na varhany ve sv. Vítu.

19. Vrátný z koleje (Mariánské náměstí)
Starý vrátný z koleje studentům otravoval život, mnohým se postaral o vyhazov. Jednou ho studenti chytili a ve sklepě inscenovali jeho popravu. Ranila ho mrtvice. Dosud zde straší s lucernou.

Rudolf II. o víkendu oživoval před tisíci Plzeňanů třímetrového Golema

20. Golem (Staronová synagoga)
Rabbi Löw ho vytvořil z hlíny a oživil zázračným šémem. Každou sobotu však musel golemovi šém odstranit. Jednou zapomněl a golem se rozzuřil. Rabbi poté golema nechal na půdě Staronové synagogy a zaklel ho zpět v hlínu.

21. Dětský mor (Židovský hřbitov)
O půlnoci se během morové rány otevíraly čerstvé hroby, z nich vycházeli chlapci a dívky. Žák rabbiho Löwa jednomu chlapci sebral rubášku. Chlapec se pro ni vrátil a vysvětlil příčinu moru. Dvě ženy, které bydlely nedaleko, totiž zabily novorozené dítě.

22. Haninna, vodníkova žena (Čechův most a nábřeží)
Starý Žid měl krásnou mladou dceru. Chodívala často na nábřeží a odplouvala loďkou se svým milým. Otec ji chtěl provdat za jiného. Haninna se vzepřela a raději se utopila ve Vltavě. Jejím milým byl totiž vodník. Haninna chodívá ven v podobě černé kočky se zelenýma očima.

23. Ohnivý kočár (Kozí náměstí)
Na Kozím náměstí se občas zjeví ohnivý kočár tažený čtyřmi kozly. Veze ďáblíky na partičku karet do sklepení ve Štupartské ulici.

24. Dědek z Nuslí (Náměstí Bratří Synků a okolí)
Šedivý stařík je zdánlivě neškodný. Krade ale děti a nevrací je. A to podle čtenářů Metra dosud!

25. Skřítci z purkrabství (Staré purkrabství)
Na Hradčanech v purkrabství žijí zlomyslní skřítci. Odklopují kanály, noční chodce polévají smrdutou směsí, jiným nastaví nohu nebo je svážou a lechtají.

26. Bezhlavý kněz (Nerudova ulice)
Loretánský kněz holdoval vínu a karbanu. Byl volán k poslednímu pomazání, ale list mu šel a zdržel se. Nemocný zatím vypustil duši a ta se za ním vydala. Cestou spadl z koně a srazil si vaz.

27. Petřínský oheň (Petřín)
Bývalý pohanský háj s posvátnými stromy. V době keltských svátků se tu zjevuje čarovný oheň, v jehož plamenech se zjevují tváře, duše a přízraky.

28. Bezhlavý Švéd (Nerudova ulice)
Voják, který se nevrátil po třicetileté válce. Zůstal v Praze a kradl po kostelích. Na Jánském vršku byl přistižen a potrestán stětím. Projíždí na koni okolím a nehledá svou hlavu, ale ukrytý poklad.

29. Loretánské zvonky (Loreta)
Chudá vdova s mnoha dětmi žila nedaleko Lorety. Přišel mor. Umíralo jí jedno děcko za druhým, za každé nechávala zvonit. Když přišel její den, neměla ani groš. Zemřela a loretánské zvony se rozezněly samy od sebe.

Čerti v opočně

30. Ohnivé střevíce (Černínský palác)
V Černínském paláci si v době velkého hladomoru nechala kněžna vyrobit střevíce z chleba. Byla prokleta a dosud pobíhá po chodbách. Střevíce hoří jasným plamenem.

31. Kuplířka (Karmelitská ulice)
V podhradí býval proslulý vykřičený dům. Jeden zákazník požádal paní domu, aby mu dodala čistou pannu. Ta mu však dovedla děvče ze své proslulé stáje. Zákazník se rozčilil a kuplířku přibil na dveře. Za jazyk.

32. Laura bez hlavy (Karmelitská ulice)
Krásná herečka, která měla mnoho ctitelů a žárlivého muže. Ten byl natolik originální, že jí usekl hlavu a poslal ji zabalenou v zácloně jejímu ctiteli.

33. Kostlivec se hřebem (Tomášská ulice)
Truhlář z Malé Strany si vzal na pomoc tovaryše. Jeho žena se do něj zamilovala, a truhláři zatloukli do hlavy hřeb. Pořád straší a snaží se přilákat někoho, kdo mu hřeb z lebky vyndá.

34. Děvka a mnich (Celetná ulice)
Lehká děva si troufla na mnicha, který ji míjel, svlékla si halenu do pasu a sváděla ho. On se však rozpřáhl krucifixem tak nešikovně, že jí prorazil lebku.

35. Vodník z Podskalí (Výtoň)
Podskalský vodník nikdy netopil voraře, měl hodně dětí a pil pivo. Měl ale pifku na měšťanské parníky, cestujícími plnil své hrníčky.

36. Vikýřníci (Staré Město a Malá Strana)
Dle průzkumů existuje vikýřník i vikýřnice. Žijí na půdách, kradou tam prádlo, vyhřívají se v měsíčním svitu, straší kominíky a žerou ptáky.

37. Prokletý zvoník (Klášter benediktinů v Emauzích)
Zvoník z Emauz, který odmítl zvonit na uvítání Švédům. Prokláli ho mečem, jenž stále nosí zabodnutý do hrudníku. Chodívá po hradbách.

38. Prokletí psi (Klášter benediktinů v Emauzích)
Mniši překopávali starý hřbitov a vykopali staré kosti. Kolem běželi toulaví psi. „Hopla! Vezmi si kost pohana!“ volali na ně. Uviděl je opat a zvolal: „Ať se sami ve psy proměníte!“ A stalo se.

39. Tanečnice z Ozerova (Podskalí) peklo
Dům u červené lucerny měl špatnou pověst, jednou ho vymlátili místní. Jen jediná tanečnice poskakovala v plamenech, smála se a nic ji nezajímalo. Tak ji prokleli. Jenže tančí dál.

40. Práh Prahy (Zlatá ulička)
Ve Zlaté uličce bývá čas od času jeden dům navíc. Tam je práh Prahy. Odtud se dá nahlédnout a poznat, odkud kam až Praha vede a co vlastně znamená.

Zlatá ulička na Pražském hradě (12. března 2020)

41. Opilec ohnivec (Florenc)
Opilec, který tak dlouho holdoval svému moku, až jednou padl a kořalka v něm chytla. Od té doby chodil jako ohnivý muž okolím Florence, dokud mu některý z nich křesťansky nepoděkoval. Rozpadl se na popel.

42. Karbaník (Petrská čtvrť)
U kostela svatého Petra plápolá modrý plamínek. Kdo hodí růženec přesně doprostřed, najde poklad. Chodívá tam také hrobník, který si zahrával se smrtí a nyní obchází Petrské náměstí a snaží se, aby ho někdo obehrál a tím ho vysvobodil.

43. Faustův dům (Karlovo náměstí)
Nejen doktor Faust, který prostřednictvím Ďábla přišel k poznání, bydlel v proslulém domě. Věděl a zjistil, že úplné poznání vede tam, kam se upsal.

44. Dvojníci (Karlovo náměstí)
Nedaleko Karlova náměstí se scházela sekta dvojníků. Tito sice v noci spali, ale jejich druhé já chodilo na setkání. V jedné síni visely jejich obrazy. Manželka jednoho z nich jednoho dne obraz rozřezala. Muže našla doma v ložnici mrtvého.

45. Alžběta (Pražský hrad)
Dcera vinárníka, který dodával víno na hradní stůl. Přála si, aby se jednou dostala na nějaký ples, a řekla si čertu. Slib splnil. O půlnoci ji odnesl z tanečního sálu a uvěznil ve sklepení.

46. Rybníčky (Staré Strašnice)
Bludičky, které žijí na bývalých blatech ve Strašnicích, mihotavá neškodná světýlka, co mohou postrašit, ale nestraší. Jen se jim dnes v záplavě betonu žije hůře.

47. Šílená stařena (Dlouhá ulice)
Postarší žena sázela jako divá do lotynky. Štěstí jí ale nepřálo, a když prosázela poslední groš, vyskočila z okna. Vznáší se od chodníku ke čtvrtému patru, sténá a lehce pableskuje.

48. Bezhlavci (okolo muzea hl. m. Prahy)
Tři postavy bez hlav, s mrtvým dítětem v náručí. Tři postavy, které spojovala láska a smrt. Tři postavy, které nechtějí být vysvobozeny.

49. Nešťastná matka (Žižkov)
Vypráví se, že po Žižkově chodí jako duch vyzáblá matka a šest jejích hladových dětí, všichni tu dávno hladoví na kost umrzli. Podle legendy tu bude chodit tak dlouho, dokud bude mít jen jedno dítě v našich zemích hlad.

50. Uřvaná máma (Národní třída)

Po nábřeží a Národní třídě tlačila ještě počátkem devadesátých let dětský kočárek s bakelitovou panenkou s vymodelovanými vlásky divná žena. Panenka měla vypíchnuté oči a díry místo očí obtažené černou barvou.

Pražská strašidla pochytala Marta Paduchová

Komentáře

Hlavní zprávy

Pravidla pro elektrokoloběžky: Zákaz vjezdu do některých parků a nová parkovací stání

vydáno 26. března 2023  16:22

Už několik let řeší největší česká města problémy se sdílenými elektrokoloběžkami. Poházené na chodnících jako bariéry, často u přechodů, rozčilují...  celý článek

Praha bez zahraničních turistů a jejich peněz. Potřebujeme je ale opravdu všechny?

PRAHA? AHA!
vydáno 26. března 2023  12:19

Zvedněte pohled od displeje mobilního telefonu a zkuste vnímat, kudy chodíte, kolem čeho chodíte a po čem chodíte. Možná vás překvapí, co vám celé roky...  celý článek

Velikonoce se blíží. Kam vyrazit? Třeba za Ježíšem na oslíku

vydáno 26. března 2023  9:01

Na trzích na Staroměstském náměstí v Praze bude největší zajíc v Česku.  celý článek

Novinky v Podolí. Vyhřívaný je teď delší bazén a v areálu je také „nový“ tobogán

vydáno 25. března 2023  10:49

Stadion v Podolí je kulturní památka. Plavala tu například také princezna Diana a oproti minulým letům tu najdete několik novinek. Málokdo si jich ale...  celý článek