metro.cz

Počasí v Praze

14 °C / 22 °C

Středa 7. června 2023. Svátek má Iveta, Slavoj

Ochrana klimatu je prvořadým úkolem pro celý svět

  12:06

Praha 24. července 2020 (PROTEXT) - Po stabilizaci situace s COVID-19 je ochrana klimatu prvořadým úkolem pro celý svět

- COVID-19 jasně ukazuje, že existuje jeden globální svět.

- Pandemie může být startovací čárou pro aktivity nutné k vyřešení klimatických změn.

- Tyto změny musí zaštítit političtí a průmysloví lídři při podpoře celosvětové spolupráce.

Náš svět se nyní mění rychleji a vícero způsoby, než jsme si kdy dokázali představit. Vzhledem k sociálnímu a ekonomickému dopadu v rozsahu, který jsme neviděli od konce druhé světové války před 75 lety, nás pandemie nutí zcela přehodnotit způsob, jakým žijeme, vyrábíme a prodáváme.

V zemích, které se postupně vzpamatovávají z první akutní fáze pandemie krize COVID-19, se podstatně změnilo myšlení lidí. Lidské zdraví a zdravotní péče obecně se právem staly pro světové lídry prioritou číslo jedna, přičemž zdravá planeta je základ všech našich snah o zlepšení zdraví a o udržitelnost fungování moderní civilizace.

Z pandemie COVID-19 je průkazné, jak jsou naše společenské, ekonomické a ekologické problémy propojeny. Světové hospodářské fórum zdůrazňuje tuto skutečnost ve své nejnovější zprávě o globálních rizicích. Poprvé souvisí všech pět největších globálních rizik se životním prostředím. Mnoho dalších studií se zaměřilo na obrovský dopad změny klimatu na světovou populaci: výzkum Harvardské univerzity naznačuje, že lidé žijící ve více znečištěných oblastech jsou koronavirem ohroženi vážněji než ostatní, zatímco jiná studie - zveřejněná v lékařském časopise The Lancet - předpovídá, že do roku 2050 zemře v důsledku změny klimatu 500 000 dospělých. Jak nedávno řekl Mark Carney, bývalý guvernér Bank of England: "Nemůžeme změny klimatu ignorovat."

Naštěstí si začínáme stále silněji uvědomovat, že klima a naše zdraví se hluboce a přímo ovlivňují. Tato souvislost nás zavazuje k tomu, abychom se jí zabývali a nastartovali změny.

Krize COVID-19 upozornila na fakt, že náš svět je tvořen propojenými soustavami. Rovněž nás přiměla k uvědomění, že je nutné okamžitě lépe připravit zejména ty nejzranitelnější jedince. Ostatně, celá planeta je ohrožena riziky spojenými se změnou klimatu. Nyní se prokázalo, že jsme schopni efektivně reagovat na globální krize velkého rozsahu, když se pro tuto reakci rozhodneme. A to je jediný způsob, jak předpovědět a manažovat jakoukoliv budoucí krizi ať zdravotnickou, nebo krizi klimatu.

Je čas začít s opatřeními na záchranu klimatu

Společnost již požaduje po vládách, průmyslových odvětvích a globálních korporacích, aby se neprodleně soustředily na udržitelnost. Krize COVID-19 tak může znamenat zásadní posun a může položit základy pro radikální změny v rámci obnovy našich ekonomik.

Podle Světového ekonomického fóra se bude vývoj v následujících měsících ubírat jedním ze dvou směrů. Existuje riziko, že současně se zmírňováním akutní krize a jejích ekonomických dopadů přestaneme vnímat dlouhodobé záměry a soustředíme se na krátkodobá a rychlá řešení ekonomických výpadků. Klima, stejně jako dlouhodobé ekonomické cíle mohou být najednou pro zákazníky, výrobce i průmysl méně důležité, protože se soustředí na rychlý restart ekonomiky. Ze zkušenosti víme, že dočasné snížení emisí CO2 během poslední světové finanční krize v roce 2008 netrvalo dlouho a emise po skončení krize vzrostly. Stejný scénář lze očekávat i nyní. Současně mohou být upozaděny důležité otázky v diskuzích o ochraně klimatu. A v případě ekonomické krize je pravděpodobné, že budou finanční prostředky původně určené na investice do udržitelnosti využity jinak.

Existuje ale ještě další možnost. Vědci nás varují, že máme 10 let na to, abychom zabránili nejhorším důsledkům klimatických změn. Současná krize však nabízí příležitost čelit tomuto problému. Při pandemii vyplynulo, že máme k dispozici technologie, výsledky vědeckého zkoumání, finanční prostředky i lidskou vynalézavost potřebné k řešení klimatických změn. Může to být naše jediná šance "přestavět" ekonomiku tak, aby pečovala jak o světovou populaci, tak o celou naši planetu. To znamená, že nyní potřebujeme především politickou vůli je použít.

Udržitelný rozvoj, kde jsou hlavní prioritou lidé

V době, kdy vlády schvalují ekonomické pobídky na podporu lidí a firem, aby zvládli pravděpodobně nastoupivší krizi, je naším úkolem - globálních podniků a průmyslu - zajistit, aby tyto programy obsahovaly také udržitelnost a ochranu klimatu. Musíme najít síly ke společné práci, abychom dosáhli dohod o zlepšení klimatu, stejně jako to děláme nyní v boji proti COVID-19. Společně můžeme zajistit, aby tato klíčová témata zůstala mezi prioritami národních a mezinárodních institucí, stejně jako dostupná zdravotní péče.

Například pravidla EU pro výběrová řízení byla upravena tak, aby zohledňovala v celkových nákladech na projekt dopad na životní prostředí, což stále není všeobecně chápáno ani uplatňováno regionálními nebo národními vládami, natož obcemi. Stále se nakupuje na základě nejnižších počátečních nákladů, bez ohledu na dopad na životní prostředí. Dokážeme-li spolupracovat a učinit z udržitelnosti klimatu klíčový požadavek výběrových řízení, podpoříme současně ekonomiku i životní prostředí. Dalším příkladem podnětu by mohlo být evropské sladění právních předpisů o chemických látkách, výrobcích a odpadech s cílem zvýšit recyklaci a rozvoj "nature friendly produktů" a propagaci produktů a modelů z produkce založené na udržitelném hospodaření s ohledem na životní prostředí.

Nutnost spolupráce je obecně přijímanou skutečností. Upozornil na ni i nedávný oxfordský průzkum mezi finančními a ekonomickými experty zemí G20, ze kterého vyplynulo, že jedním z nejdůležitějších aspektů projektů na fiskální obnovu je právě potenciál řešení klimatických změn. Další výzkum jednoznačně dokazuje, že země s dlouhodobou aktivní strategií pro řešení globálního oteplování budou ekonomicky a finančně stabilnější než jiné země.

Na to upozorňuje také Frans Timmermans, viceprezident Evropské komise, který nedávno řekl: "Musíme investovat do nové ekonomiky, abychom z této krize vyšli v lepší kondici, než s jakou jsme do ní vstoupili - připraveni na budoucnost, schopni podporovat udržitelnost zdrojů i klimatu, podporující všechny komunity, a to při zachování konkurenceschopnosti a dobře připravení pro budoucí výzvy [...] protože je výhodnější životní prostředí chránit než ho zničit. Nyní máme největší šanci toho dosáhnout."

Budujeme odolnost pro udržitelnější budoucnost

Prožíváme náročné období, ale náročné situace jsou matkou invence. Předpokládám, a doufám, že to stejně vnímá mnoho dalších lidí, že tato krize představuje příležitost k zastavení, k reflexi a k cestě ke zlepšení životního prostředí i zdravotní péče. Každým dnem máme více vědomostí, abychom uměli oploštit křivku nárůstu infikovaných COVID-19. To souvisí s respektem k novým modelům chování a norem týkajících se sociálního distancování. Použijme tyto poznatky k "oploštění emisní křivky" a k podstatnému snížení emisí uhlíku v souladu s globálním cílem zvýšení teploty o maximálně 1,5 °C, jak se dohodli signatáři Pařížské dohody.

Upřímně si přeji a doufám, že všichni pochopíme, že ode dneška musíme dělat věci jinak. V budoucnosti budeme ekonomická a finanční rozhodnutí provádět na základě sdíleného a integrovaného porozumění, kterým se budeme řídit podle reálné skutečnosti v celosvětovém měřítku. Můžeme tak vybudovat odolnější a maximálně spolupracující ekonomiky založené na regenerativním využívání zdrojů a spravedlivém rozdělení sdílené vytvořené hodnoty. Tak budeme lépe připraveni na další problémy, které toto století přinese.

Autor: Robert Metzke, ředitel udržitelného rozvoje, Philips

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Hlavní zprávy

Největší festival tvořivosti, technologií a inovací přiveze veselé miniroboty z Japonska

vydáno 6. června 2023  16:11

Maker Faire Prague – název tohoto festivalu, který proběhne o nadcházejícím víkendu, zná každý, komu jsou blízké inovace, kutilské výrobky a různé...  celý článek

Pronájmy hausbótů i lodí v Česku zažívají boom. Nahrává tomu i drahé Chorvatsko

vydáno 6. června 2023  8:00

Ruku na srdce, je to tak! Kdejaký muž se aspoň jednou za život viděl jako pirát nebo přinejmenším nebojácný námořník, ženy si zase představují samy sebe...  celý článek

Táta mě naučil nedělat si hlavu z drobných nezdarů, říká Jiřina Anna Jandová

vydáno 6. června 2023  6:00

Už zhruba za měsíc se na jednom pódiu opět potkají otec s dcerou. V největším zábavním parku na Vysočině totiž v rámci dvoudenního hudebního festivalu,...  celý článek

„Lidé fotící mobilem řeší, jestli je vše ostré, ale zapomínají, že oknem do duše je oko“

vydáno 5. června 2023  18:00

Pochází ze slovenských Nových Zámků. Jako kluk emigroval do Spojených států. Na začátku devadesátých let se vrátil zpět a od té doby žije, už jako...  celý článek