metro.cz

Počasí v Praze

0 °C / -1 °C

Pátek 8. prosince 2023. Svátek má Květoslava

Petardy, ohňostroje ubližují, Společnost pro zvířata vyzývá k ukončení prodeje a použití, regulaci podporuje i ministr životního prostředí

  11:15
Praha 19. září 2023 (PROTEXT) - Exploze „zábavní“ pyrotechniky duní tmou, děsí zvířata i lidi. po celý rok, nejvíc v prosinci a na Silvestra. Odpalováním raket, petard, pum, římských svící, bouchacích kuliček, kompaktů a ohňostrojů dochází ke zraňování a usmrcování zvířat, jejich panice, k traumatům a zraněním lidí. Hluk, otřesy a nebezpečný odpad. Životní prostředí je výrazně kontaminováno toxiny z explozí. Riziko požárů je vysoké.

„Prodej a použití výrobků tzv. zábavní pyrotechniky odpalovaných venku, především kat. F2 a F3, je nutné ukončit široké veřejnosti. Navrhujeme i změny pro odpalování ohňostrojů a ohňostrojných prací, které se dokonce konají uprostřed přehrad. Životy a zdraví lidí a zvířat, příroda, musejí mít přednost před bezohledným chováním jednotlivců a skupin.“ Uvádí Judit Laura Krásná, předsedkyně Společnosti pro zvířata.

Společnost pro zvířata se škodlivými účinky „zábavní“ pyrotechniky zabývá dlouhodobě.

https://spolecnostprozvirata.cz/stoppyro/

Veřejnost uvádí Společnosti pro zvířata své smutné a tragické zkušenosti do Formuláře o odpalování

https://spolecnostprozvirata.cz/stoppyro-formular/

„Silvestr už pár let trávíme ve sklepě (ne vinném, ale klasickém, doma), kvůli našemu psovi. Má panický strach z pyrotechniky, jinak celý rok tráví venku na zahradě.“

„Předčasný porod jedné z našich koz vyvolaný stresem z explozí na Silvestra 2022. Potvrzeno veterinářem. Všechna mláďata mrtvá.“

„Stres, strach, ohrožení majetku a osob a zvířat. Psychická újma a po rozednění 1. ledna pozůstatky odpalování, smog a zbytky z petard na vlastní zahradě a u zaparkovaných vozů (odpalováno od sousedů). Vystresovaná zvířata, u nás psychické potíže, šok!“

„Každý rok prožívám celý prosinec úzkost, musím brát léky na uklidnění (Lexaurin) (pomůže jen částečně), na Silvestra explozím pyrotechniky nelze utéct. Ten poslední jsem byla na samotě v lesích a všude z osad a vesnic z okolí to bouchalo a dunělo. Je to jednoduše válka proti všemu živému. Vzkaz politikům: udělejte něco skutečně prospěšného a zastavte to!“

„Nečekaný dělobuch nás zastihl na procházce s dcerou a se psem. Naštěstí jsem měla psa na vodítku, ale nemohla jsem ho uklidnit a museli jsme spěchat domů. Dcera plakala, jsou ji dva roky a bojí se zvuků, které si nemůže odůvodnit. Zakázala bych všechnu pyrotechniku, nevidím v ní žádný přínos pro život.“

„Petarda vlítla na dvorek u mého rodinného domu. Pes zraněn, léčba 2 měsíce, 2 x denně čištění na veterině, několikrát v narkóze na čištění. Pes byl zraněn na vnitřní straně stehna a na varlatech. Komplikovaná a drahá léčba.“

Jedině změna legislativy může přinést výrazné omezení této škodlivé zábavy. Společnost pro zvířata pracuje s odborníky na návrzích zákonných změn.

Regulaci „zábavní“ pyrotechniky podporuje také ministr životního prostředí Mgr. Petr Hladík, který ve svém stanovisku uvádí: „Podporuji rozšíření regulace prodeje zábavní pyrotechniky. Dnes si každý může koupit a odpálit veškerou zábavní pyrotechniku s výjimkou nejsilnější kategorie F4. Tu mohou nakoupit pouze tzv. osoby s odbornou způsobilostí ve specializovaných obchodech. Podle mého názoru by měla volně dostupná zůstat jen nejméně nebezpečná pyrotechnika v kategorii F1, která zahrnuje např. dortové fontány nebo prskavky.“

Celé stanovisko naleznete na https://spolecnostprozvirata.cz/stoppyro/

Lidé se mohou připojit k Petici prodejcům za ukončení prodeje tzv. zábavní pyrotechniky, již tak učinilo přes 9 400 osob https://spolecnostprozvirata.cz/petice-prodejcum/ Petice je jednou z mnoha aktivit za zastavení této bezohledné škodlivé zábavy. Její zákazy a omezování postupně zavádějí další členské země EU.

-----------------------------------------------------------------

Doplnění:

Pouze ukončení prodeje a použití, celoročně, všech druhů a kategorií tzv. zábavní pyrotechniky pro venkovní použití (kat. F2 a F3 - rakety, petardy, pumy, římské svíce, bouchací kuličky, ohňostroje a další), je řešením.

Kromě Společnosti pro zvířata žádá ukončení prodeje této zvrhlé nebezpečné zábavy také mnoho občanů.

Jména pod „PETICI za ukončení prodeje tzv. zábavní pyrotechniky“ neustále přibývají.

https://spolecnostprozvirata.cz/petice-prodejcum/

Za předchozí desetiletí bylo již napácháno mnoho škod, zničeno mnoho životů zvířat i lidí, kvůli prodeji a použití této škodlivé a nebezpečné „zábavy“. Obecní vyhlášky nemají pravomoc odpalování a prodej zakázat. Osvěta je neúčinná.

Vyzýváme občany o uvádění zkušeností s negativními důsledky explozí na zvířata, na sebe, na své okolí: do FORMULÁŘE o odpalování

https://spolecnostprozvirata.cz/stoppyro-formular/

Souhrn informací o škodlivosti tzv. zábavní pyrotechniky, používané venku, uvádíme zde

https://spolecnostprozvirata.cz/stoppyro/

Pyrotechnika ubližuje a zabíjí je souhrnné video uvádějící hlavní důvody škodlivosti odpalování:

https://youtu.be/q6yOhKpOSJY

Důsledky PYROtechniky jsou krátká videa, ve kterých odborníci a zachránci zvířat (včetně herců Václava Vydry a Sandry Pogodové) uvádějí zkušenosti s negativním vlivem pyrotechniky na zvířata, životní prostředí a odpovídají na otázku, zda-li je „zábavní“ pyrotechnika pro zvířata a přírodu přínosná, užitečná?

https://www.youtube.com/@spolecnostprozvirata

Co se děje se zvířaty při explozích? Trpí venku i uvnitř.

Zvířata včetně ptáků se v panice snaží o únik. Slepě narážejí do čehokoliv – pevných překážek, vozidel, vlaků, skel, drátů… Následky jsou většinou fatální. Dochází ke zmetání – potratům u samic. Zvířata hynou i vyčerpáním. Mrtvá zvířata žijící venku najde málokdo, končí v příkopech, v kanálech, rozježděná auty,…

Vodní ptáci, dezorientovaní, přistávají na silnici, lesknoucí se jako vodní plocha. Často odtud již nedokáží vzlétnout.

Při explozích jsou v šoku i zvířata na pastvinách a zavřená na farmách. Hrozí zmetání (potrat u zvířat), zastavuje se tvorba mléka nebo snášení vajec. Vysoký stres je může vyčerpat.

Kočky utíkají a hledají úkryt. Schované zůstávají hodiny, i dny. Většina psů se odpalů bojí. Jsou-li na volno, utíkají zděšení pryč. Nemusí se již vrátit. Uvnitř pes hledá úkryt, třese se strachem. Odmítá jít ven.

Výbuchy mohou zasáhnout ptáky, netopýry a noční hmyz přímo v ovzduší. Vyděsí zvířata přebývající na stromech a ve stromech. Hibernující zvířata mohou být explozemi a hlukem probuzena ze zimního spánku.

Trpí lidé. Tzv. zábavní pyrotechnika děsí lidi nedobrovolně zatažené do odpalování. Trauma a šok mají lidé, kteří musí odstřely a výbuchy nedobrovolně snášet, zážitek má negativní vliv na jejich zdraví (tělesné i duševní). Lidé trpící epilepsií uvádějí, že záchvaty mívají hlavně na Silvestra kvůli odpalům pyrotechniky.

Exploze emitují koktejl jedovatých prvků a to i u tzv. nehlučné pyrotechniky (pojem tichá pyrotechniky uvádějí pouze prodejci, legislativa tento termín nezná). Ty kontaminují přírodu, naše prostředí pro život včetně zeleniny a ovoce na zahradách; poškozují zdraví zvířat a lidí (vyvolávají astma, poškozují nervovou, oběhovou a rozmnožovací soustavu,…). Zahrnují těžké kovy, někdy i radioaktivní prvky.

Oxid siřičitý, směsi dusíku, směsi chlóru, oxid uhelnatý, síra, cesium, olovo, stroncium, hliník, měď, baryum, arsen, sodík, nikl, železo, kadmium.

Prvky, směsi nebo prachové částice mají stanoveny limity většinou pouze pro 24h nebo roční koncentrace, u jiných nejsou limity pro měření stanoveny vůbec. Záleží na povětrnostních podmínkách, kam toxický spad nejvíce dopadne.

Viz např.

https://chmibrno.org/blog/2019/01/02/vysoke-koncentrace-suspendovanych-castic-v-dusledku-silvestrovskych-oslav/

https://www.infoviz.cz/graphic.php?ID=113

Odpalování, i nyní, probíhá za porušování zákonů:

Zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny (rušení ptáků, chráněných živočichů, poškozování přírody); zákona č. 251 o některých přestupcích (rušení nočního klidu, výtržnost, veřejné pohoršení); zákona č. 246 na ochranu zvířat proti týrání (utrpení a týrání zvířat); zákona č. 89 občanský zákoník (zasahování do práv sousedů); zákona o myslivosti (rušení zvěře); zákona č. 258 o ochraně veřejného zdraví a jeho nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; zákona č. 133 o požární ochraně, … a vyhlášek měst a obcí, které použití „zábavní“ pyrotechniky omezují.

CHOVÁME SE SLUŠNĚ A OHLEDUPLNĚ K PŘÍRODĚ, KE ZVÍŘATŮM A K OSTATNÍM

NEODPALUJEME PYROTECHNIKU

DODRŽUJEME ZÁKONY

O SVÁTCÍCH ZAPÁLÍME VENKU JEN PRSKAVKY

Kontakt: Společnost pro zvířata – zo Čsop, e-mail: dita.m111@seznam.cz, s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz, www.spolecnostprozvirata.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Hlavní zprávy

Nacvičování sletové skladby s sebou nese i práci na sobě samé, říká Machů

vydáno 8. prosince 2023  5:00

Cvičit v Sokole začala nyní 30letá Kateřina Machů ve svých přibližně deseti letech. V současnosti je pro ni ale komunita České obce sokolské jako druhá...  celý článek

Zpěv, fazole a LSD. Rozervané srdce Jima Morrisona dobilo nad Seinou

vydáno 7. prosince 2023  15:07

Jim Morrison by oslavil 80 let. Byl vtělením báječného doktora Jekylla, kterého flaška whisky měnila v odpudivého pana Hyda.  celý článek

Frajeři ze Slovenska učí radnice „kecat“ s místními. Pomůže i asistent Charlie

vydáno 7. prosince 2023  10:00

Po úspěšných českých projektech typu Avast či Rohlík se podobně perspektivní startup objevil i u sousedů. Aplikace má být k dispozici uživatelům...  celý článek

První ročník Eco Rally Praha byl náročný, ale vydařený

vydáno 7. prosince 2023  7:56

S rozvojem elektromobility, růstem počtu elektrických aut a rozšiřující se dobíjecí infrastrukturou se objevují i podpůrné sportovní a závodní aktivity....  celý článek