metro.cz

Počasí v Praze

2 °C / 8 °C

Pátek 19. dubna 2024. Svátek má Rostislav

Studie TOP Zaměstnavatelé 2024: Skupina ČEZ obhájila pozici nejžádanějšího zaměstnavatele nejen českých vysokoškoláků. Nově i středoškoláků.

  8:00
Praha 20. února 2024 (PROTEXT) - Známe TOP Zaměstnavatele 2024. Ve 13. ročníku této prestižní a na českém trhu unikátní studie hlasovalo 11 416 studentů českých vysokých škol a 4 118 středoškoláků. JASNOU VOLBOU, tedy jednoznačným vítězem napříč obory, je pro české vysokoškoláky Skupina ČEZ. Nejlepší studenti technických fakult chtějí pracovat pro Skupinu ČEZ, právnických pro advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS, ekonomických pro Českou spořitelnu a lékařských & farmaceutických pro Fakultní nemocnici v Motole. SKOKANEM ROKU se stala inovativní společnost PRUSA RESEARCH. První volbou zaměstnavatele pro středoškoláky je Skupina ČEZ, ŠKODA AUTO a McDonald‘s.

„Před startem 13. ročníku jsem větší posuny v žebříčku firem osobně neočekával. Ukazuje se, že pro TOP zaměstnavatele je práce s mladou generací jednou z priorit. Budoucí absolventi a firmy o sobě vzájemně vědí a chtějí spolupracovat. A tento vztah platí i v letošním hodnocení. Zaměstnavatelé mají etablované náborové strategie, programy stáží a trainee programů, pořádají desítky až stovky aktivit během akademického a školního roku. Zaměstnavatelé tak proaktivně vytváří prostor pro setkání s budoucími absolventy. Dávno je pryč doba, kdy tvorba značky zaměstnavatele byla pro firmu nákladem. Nyní je na aktivity efektivního rozvoje značky zaměstnavatele a práce s potenciálními uchazeči nahlíženo jako na investici. A ta investice pro některé zaměstnavatele znamená být součástí i vzdělávacího procesu nebo podpory škol již od základního stupně,“ řekl k výsledkům Daniel Novák, ředitel studie TOP Zaměstnavatelé.

„Firmy i budoucí uchazeči o zaměstnání se snaží sladit vzájemná očekávání. Jedná se o kontinuální proces. Nejde jen o formu spolupráce „za kolik Kč budu pracovat, jak vysokou nástupní mzdu mi zaměstnavatel může nabídnout“. Pro budoucí uchazeče o zaměstnání napříč obory jsou jako důležité charakteristiky zaměstnavatele vnímány např. jistota a stabilita, přátelské pracovní prostředí, společenská odpovědnost firem, složení pracovního týmu a rovnováha mezi prací a volným časem. V porovnání s předchozími roky se očekávaná nástupní mzda absolventů vysokých škol výrazně nezvyšuje. Témě 30 % očekává po získání vysokoškolského diplomu hrubou měsíční mzdu v rozmezí 40 000–50 000 Kč. Skutečná výše nástupní mzdy může být však závislá na oboru. Jednou z priorit budoucích absolventů je více než nástupní mzda právě jistota a stabilita zaměstnání,“ dodává Novák.

„Faktorů, které přispívají k oblíbenosti Skupiny ČEZ v roli nejpreferovanějšího zaměstnavatele, je hned několik. Klíčovou roli hraje bez pochyby dlouhodobé a systematické budování vztahů s mladou generací a to v podstatě již od základní školy. Začínáme tím, že se snažíme dětem představit svět fyziky i energetiky zábavnou a interaktivní formou a podpořit je v tom, aby rády objevovaly a něco vyráběly. Na úrovni středních škol už pak máme vyvinutý robustní systém spolupráce, kdy partnerským školám nabízíme tematické exkurze, přednášky zajímavých osobností, stážové programy či finančně zajímavý motivační program. Se studenty vysokých škol spolupracujeme v rámci stipendijních programů, odborných přednášek, komplexních tematických programů apod. Zakládáme si zejména na osobním kontaktu a přímé zkušenosti, proto studenty bereme přímo do našich unikátních provozů a zprostředkováváme setkání s našimi odborníky.

Neméně důležitý je i fakt, že energetika a zejména její transformace je stěžejním tématem posledních let. Na funkční energetice stojí bez nadsázky celé fungování státu i jeho další rozvoj, práce v tomto odvětví tedy má velký smysl. ČEZ je jedním z největších hráčů v energetice a hybatelem změn, které energetiku čekají v nejbližší době, jako je dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a hledání alternativních zdrojů. Je tedy logické, že ti, kdo hledají uplatnění v energetice, směřují hlavně k nám,“ okomentovala výsledky Michaela Chaloupková, členka představenstva Skupiny ČEZ.

„Spolupráce s mladými lidmi a absolventy má pro nás klíčový význam, neboť tvoří významnou část našich zaměstnanců. Jsme tedy nadšeni z pravidelného umisťování se na předních příčkách žebříčků a dlouhodobě si udržujeme vysokou reputaci mezi studenty a absolventy. K našim zaměstnancům přistupujeme rovnocenně a nabízíme jim atraktivní benefity, které jsou přizpůsobeny potřebám mladé generace. Klíčovým prvkem je časová flexibilita, která umožňuje každému zaměstnanci plánovat své směny dle vlastních možností a preferencí. Současně poskytujeme příležitosti pro kariérní růst, což umožňuje našim lidem rychlý postup od základní pozice v restauraci až k manažerským pozicím a vyšším. Zvláštní důraz klademe na podporu diverzity, bez ohledu na pohlaví, věk, původ či zdravotní stav. U nás má každý stejné příležitosti. V oblasti školení našich zaměstnanců se snažíme držet krok s nejmodernějšími technologiemi a inovacemi. Zaměstnanci jsou pro nás prioritou, protože jen díky nim můžeme našim zákazníkům poskytovat nejlepší možné zážitky a servis,“ dodala k výsledkům Tereza Krepáčová, personální ředitelka, McDonald’s.

„Snažíme se se školami a studenty dlouhodobě spolupracovat. Už několik let provozujeme program Průša pro školy, v jehož rámci pomáháme se zaváděním výuky 3D tisku na českých školách. Organizujeme také i školení a přednášky pro studentské organizace, studentské soutěže (3D tiskařskou olympiádu) a podporujeme například i zajímavé české startupy. Jsem rád, že všechny tyto aktivity mají tak pozitivní odezvu i z druhé strany a určitě v nich budeme dál pokračovat,“ dodává Ing. Petr Mikeska, HR Manager ve společnosti PRUSA RESEARCH, která se letos získala ocenění SKOKAN ROKU za největší posun v hodnocení.

„Naše práce se studenty je dlouhodobá a kontinuální. Kolegové z naší advokátní kanceláře přednášejí na univerzitách, pořádáme pro studenty vzdělávací semináře, s mladou generací jsme tedy v intenzivním osobním kontaktu. Díky zapojení seniorních kolegů, kteří se studentům věnují, máme šanci předat jim naše zkušenosti a s těmi, co mají o obor zájem a mají dostatek nadšení, pak pracujeme i přímo v kanceláři. Aktuálně spolupracujeme s pěti desítkami studentů práv, kterým se ve svých týmech napříč různými obory a specializacemi intenzivně věnují seniorní kolegové. Aktivně zapojují studenty přímo do dění a ti tak mají příležitost načerpat zkušenosti z praxe velké advokacie. Kdo má elán a chce na sobě pracovat, může pod vedením našich seniorních kolegů velmi rychle profesně růst. Jelikož máme v HAVEL & PARTNERS specializované týmy pro všechny oblasti práva i podnikání, je to pro začínající právníky ideální odrážecí můstek do světa práva, protože se můžou vyprofilovat směrem, který je jim nejbližší. Zároveň si uvědomujeme, že v dnešní době je pro mladou generaci velmi důležité téma, jak vybalancovat pracovní kariéru, studium a volný čas. I když je práce u nás náročná, vše je ale o komunikaci a přístupu a snažíme se nabízet možnosti, které umožní všechny sféry života skloubit dohromady,“ vysvětluje Daniel Soukup, personální ředitel, HAVEL & PARTNERS.

„Jsem moc rád, že nás mladí lidé vnímají jako atraktivního zaměstnavatele i ve srovnání s globální konkurencí. Seznam je technologická firma a díky tomu můžeme nabídnout práci na službách a technologiích, které denně používají miliony lidí. Z technologií bych vyzdvihl například stavbu vlastních datových center s unikátní energetickou efektivitou, výrobu vlastních serverů nebo investice do AI v čele s vlastními velkými jazykovými modely. Není moc tuzemských firem, ve kterých se na podobných projektech můžete podílet," doplňuje k výsledkům TOP Zaměstnavatelé 2024 Ing. Pavel Zima, člen představenstva Seznam.cz

„Spojovací vojsko v roce 2023 získalo do svých řad 132 nových příslušníků, což lze považovat za značný úspěch takto mladé a velice nadějné náborové kampaně. Jako zcela zásadní považujeme její kontaktní, tedy osobní prvek navazování vztahů a povědomí o naší činnosti. Dalším důležitým aspektem je samotná proměna spojovacího vojska, které dnes získává ty nejmodernější technologie a techniku na světě. Letouny páté generace F-35 jsou další technologickou výzvou, protože min. 2/3 personálu budou tvořit ICT specialisté spojovacího vojska. Když si k tomu přidáte nejlépe propracovaný benefitní systém na trhu a platové ohodnocení, které je již dnes plně konkurenceschopné s privátní sférou, spojovací vojsko nabízí zajímavý mix kariérní růstu pro každého zájemce, který chce pracovat na pozicích, které jsou absolutní špičkou v oblasti informačních technologií. Budoucí příslušníci spojovacího vojska se tak v oblasti ICT stávají to nejcennější, co ČR má a čím disponuje. A takové bude i jejich budoucí postavení na pracovním trhu," ohlíží se za úspěchy dílčí náborové kampaně Spojař Nové Generace Armády ČR kpt. Martin Krupička, TID SKIS MO (Tiskový a informační důstojník sekce KIS).

Speciální kategorie 
PRÁVNÍKHAVEL & PARTNERS
TECHNIKSkupina ČEZ
EKONOMČeská spořitelna
FARMACEUT & LÉKAŘFakultní nemocnice v Motole
JASNÁ VOLBA – Skupina ČEZ

Ocenění za absolutně nejvíce hlasů

bez ohledu na obor studia a studijní zaměření

SKOKAN ROKU – PRUSA RESEARCH

Ocenění za největší posun v hodnocení,

výsledky hlasování všech 11 416 respondentů

bez ohledu na studijní zaměření a studijní výsledky

Tabulka: výsledky hlasování studentů s nejlepšími studijními výsledky dle studijního zaměření

 

Speciální kategorie PRVNÍ VOLBA 
1.místoSkupina ČEZ
2.místoŠKODA AUTO
3.místoMcDonald‘s

Tabulka: výsledky hlasování všech 4 118 studentů středních škol a gymnázií v oblasti spontánní znalosti zaměstnavatelů

 

Žebříček TOP zaměstnavatelů oborových kategorií sestavený 11 416 vysokoškoláky.

Oborová kategorie1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
Advokátní kancelářHAVEL & PARTNERSCÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝSokol Novák tdpADentons Europe CS LLPact Řanda Havel Legal 
Automobilový & Strojírenský průmysl1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 ŠKODA AUTOŠKODA GROUPBOSCHSIEMENSABB 
 6. místo7. místo8. místo9. místo10. místo 
 Hyundai Motor Manufacturing CzechValeoContinental Automotive Czech RepublicCzechoslovak GroupToyota Motor Manufacturing Czech 
Bankovnictví & Investice1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 Česká spořitelnaČSOBRaiffeisenbankKomerční bankaAir Bank 
 6. místo7. místo8. místo9. místo10. místo 
 MONETA Money BankUniCredit BankmBankČNBJ&T Banka 
Doprava & Logistika1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 Zásilkovna (Packeta Group)Student AgencyHOPI Česká republikaČeské dráhyEUROWAG 
Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 Skupina ČEZskupina ORLEN UnipetrolČEPSE.ON Česká republikainnogy 
Informační technologie1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 Seznam.czMicrosoftLEGOORACLEIBM Česká republika 
 6. místo7. místo8. místo9. místo10. místo 
 GenFNZLivesportPRUSA RESEARCHSAP 
Obchod & eCommerce1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 IKEA Česká republikaAlza.czLidl Česká republikaKaufland Česká republikaAlbert Česká republika 
 6. místo7. místo8. místo9. místo10. místo 
 DecathlonRohlik GroupMAKRO Cash & Carry ČRdm drogerie marktNOTINO 
Pohostinství1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 McDonald’s ČRStarbucksBageterie BoulevardKFCFour Seasons Hotels and Resorts 
Pojišťovnictví1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 Generali Česká pojišťovnaVšeobecná zdravotní pojišťovna České republikyAllianz pojišťovnaKooperativa pojišťovna, Vienna Insurance GroupUNIQA pojišťovna 
 6. místo7. místo8. místo9. místo10. místo 
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRČSOB pojišťovnaOborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíDirect pojišťovnaRENOMIA 
Poradenství & Audit & Daně1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 Deloitte Česká republikaKPMG Česká republikaEYMcKinsey & CompanyPwC Česká republika 
Reality & Development1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 CENTRAL GROUPFINEPPENTATrigemaCPI 
Spotřebitelský průmysl1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 L'OréalCoca-Cola HBC Česko a SlovenskoPlzeňský PrazdrojNestlé ČeskoKofola 
 6. místo7. místo8. místo9. místo10. místo 
 Red BullProcter & GamblePivovary StaropramenAGROFERTHEINEKEN Česká republika 
Stavebnictví1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 STRABAGMetrostavVINCI Construction CSSkanskaSaint-Gobain Česká republika 
 6. místo7. místo8. místo9. místo10. místo 
 SYNERHOCHTIEFCOLAS CZOHLA ŽSDEK 
Telekomunikace1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 T-Mobile Czech RepublicVodafone Czech RepublicO2 Czech RepublicCETINČeské Radiokomunikace 
Farmacie & Zdravotnictví1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 ZentivaFakultní nemocnice v MotoleFakultní nemocnice Hradec KrálovéFakultní nemocnice BrnoÚstřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 
 6. místo7. místo8. místo9. místo10. místo 
 Všeobecná fakultní nemocnice v PrazeFakultní nemocnice OlomoucIKEMAGELUnilabs 
Veřejná správa1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 Armáda České republikyPolicie České republikyČeská televizeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinisterstvo zahraničních věcí 
 6. místo7. místo8. místo9. místo10. místo 
 Český rozhlasNárodní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnostMinisterstvo financíMinisterstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo životního prostředí 

NOVÁ:

Letectví & Kosmonautika

1. místo2. místo3. místo4. místo5. místo 
 HoneywellAero VodochodyLetiště PrahaGE AviationRay Service 
 6. místo7. místo8. místo9. místo10. místo 
 Výzkumný a zkušební letecký ústavSAFRANAircraft IndustriesLATECOERE Česká republikaAgentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) 

Tabulka: výsledky hlasování všech 11 416 studentů vysokých škol v jednotlivých průmyslových odvětvích

 

TOP Zaměstnavatelé 2024 - metodika

Sběr dat 2. října - 15. prosince 2023

Metodika studie:

studenti vyplňují odpovědi na otázky studie v online dotazníku připraveném ve spolupráci s výzkumnou agenturou NIQ. Při přípravě byly využity zkušenosti sociologů a know-how z předchozích 12. ročníků. Pořadí společností jednotlivých kategorií je stanoveno dle výsledků dotazníků. Každý rok probíhá revize otázek v průzkumu, reflektuje trendy v oblasti zaměstnávání studentů a absolventů škol.

Sběru dat: on-line panel

Vyhodnocení dat: leden/únor 2024

 

O Asociaci studentů a absolventů

Asociace studentů a absolventů je nezisková organizace. Jejím cílem je umožnit svým členům osobnostní i profesní rozvoj díky aktivnímu zapojení do různých projektů již od svého založení v roce 2008. Předmětem činnosti je realizace projektů od prvotního nápadu, přes fázi příprav, uskutečnění, až po fázi vyhodnocení. Svými aktivitami za tyto roky již zasáhla stovky tisíc studentů od středních škol, přes ty vysokoškolské až po absolventy a úspěšné manažery.

Zároveň pomáhá všem českým školám stavět NÁRODNÍ ABSOLVENTSKOU DATABÁZI ABSOLVENTI.cz a tím strategicky a dlouhodobě řešit spolupráci škol s absolventy.

Podílí se na platformě #ČESKObudoucnosti s cílem spojovat lídry dneška s lídry budoucnosti. To dělá v různých formách už 16 let a podporuje tím vizi: ČESKO MOZKOVNOU SVĚTA DÍKY ŠPIČKOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ.

 

 

Hlavní zprávy

HBO zhorší kvalitu svým předplatitelům, „levný“ Netflix se brzy chystá k nám a je to hit

Strážce streamu
vydáno 19. dubna 2024  14:00

STRÁŽCE STREAMU Internetová televize HBO Max, jak ji uživatelé doposud znají, zanikne ve druhé polovině května. Nová služba láká na sportovní balíček. Ceny jsou ale zatím...  celý článek

Ví, že ho fotíte? Snímky vašich ratolestí mohou zneužít pedofilové či vyděrači

vydáno 19. dubna 2024  5:00

Někdo by si mohl myslet, že největším strašákem sociálních sítí jsou falešné účty, které se vyjadřují do komentářů pod příspěvky a píšou hejty se záměrem...  celý článek

Biker Michal Maroši se divákům otevře v dokumentu Ten, co slaví každý den

vydáno 18. dubna 2024  12:00

Vrcholových sportovců je nepočítaně, ale jen pár z nich může říct, že o nich někdo natočil film. Mezi takové nově patří i biker Michal Maroši, který si i...  celý článek

Fanoušci dopravy mají letos žně. V Benešově se opět můžou projet Hurvínkem

vydáno 18. dubna 2024  18:05

Pražské metro zahájilo provoz 9. května 1974. Výročí si dopravní podnik připomíná po celý rok. Kromě programu spojeného s oslavami padesáti let podzemky...  celý článek