metro.cz

Počasí v Praze

12 °C / 23 °C

Čtvrtek 23. května 2024. Svátek má Vladimír

Živě: Vysokorychlostní tratě pro celkovou udržitelnost

  6:20
Požadavky na dopravu stále stoupají. Za jejím silným rozvojem v celosvětovém měřítku stojí urbanizace a globalizace. Do popředí se tak opět dostává železniční doprava, a to zvláště ta vysokorychlostní. Vysokorychlostní železnice výrazně zkrátí dobu cestování na kratších i středních vzdálenostech, kde dokáže nahradit i leteckou dopravu. To ale není vše – vysokorychlostní železnice především může pomoci udržitelnému rozvoji celých oblastí.

Vztahu vysokorychlostním tratím k udržitelnému rozvoji území se věnuje další Prezentační den Stavební správy vysokorychlostních tratí. Tématem vás provede náměstek ředitel SSVRT pro rozvoj Ing. Martin Švehlík. Přímý přenos z Informačního centra Správy železnic na hlavním vlakovém nádraží v Ústí nad Labem můžete sledovat 17. dubna od 15:30.

Co to vlastně je udržitelný rozvoj?

Udržitelný rozvoj je takový druh rozvoje, který se zároveň snaží odstranit, nebo zmírnit negativní projevy dosavadního růstu lidské společnosti. Minulý i současný vývoj založený především na ekonomice růstu se nezvratně podepisuje na podobě a fungování naší planety. Většina přírodních zdrojů je konečná a jejich nadměrné čerpání naši planetu poškozuje, často jde o rozvoj na dluh. Udržitelný rozvoj proto nebere v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství. Ústřední otázkou proto je, jak uchovat kvalitu života a zajistit potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo naplnění potřeb budoucích generací a jiných lidí. Sociální, environmentální a ekonomický pilíř společnosti jsou úzce propojeny a jeden z nich nelze upřednostnit na úkor ostatních. V souladu s principy rozvoje udržitelné mobility je nezbytné zkvalitňovat dopravní infrastrukturu. Vyšší kvalita dopravy pak přinese zvýšení přepravní rychlosti a atraktivity železniční dopravy. 

Udržitelný rozvoj pro život

Bez rozvoje přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území se nikam neposuneme. Jak tedy uchovat kvalitu života a zajistit potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo naplnění potřeb budoucích generací a jiných lidí? Pochopením faktu, že ekonomický rozvoj není možný bez zohlednění společenských hodnot a přírodního bohatství.

Vysokorychlostní tratě pro udržitelný rozvoj

Rychlé a dostupné spojení nesporně přinese regionům více pracovních příležitostí a ekonomický rozvoj. Zcela v souladu s udržitelností jsou ale již návrhu nových tratí posuzovány z hlediska koncepce  a vlivu na životní prostředí. Vysokorychlostní tratě jsou navrhovány tak, aby bylo minimalizováno dotčení chráněných prvků v krajině, a pokud to není dokonale možné, volíme technické řešení, které co nejméně ovlivní krajinné prvky nebo cenná území.

Rozvoj území závisí na samosprávách 

Poznatky ze zahraničí poukazují na rozhodující vliv místních samospráv na budoucí rozvoj v okolí vysokorychlostních trat, které představují příležitost i k hospodářskému růstu. Jisté však je, že samotná investice do vysokorychlostních tratí maximální přínosy nezaručí. Ty může ovlivnit kladný přístup místní samosprávy a nastavení podmínek pro podnikání a výstavbu. Pro to existují různé nástroje v rámci územního plánování. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o hlavních směrech unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě TEN-T

Společně s požadavky mezinárodních dohod nařízení sleduje minimalizaci konfliktů s ochranou přírody a krajiny, uchování kulturních a civilizačních hodnot v území a vytváření předpokladů pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní infrastruktura je součástí té veřejné a je využívána ve veřejném zájmu. 

Hlavní zprávy

Aktivní zálohy jsou dril, ale není to vyloženě mazácká vojna, říká restauratér Jiří Panuška

vydáno 22. května 2024  15:57

Vzdát se komfortu, nebýt jen individualitou, ale i součástí celku, mít dobrou fyzičku, ale i řádnou psychickou odolnost. Takové jsou podmínky, aby se z...  celý článek

Stěny koupelny ze skla byly v minulosti zcela nemyslitelné, říká architektka Jiřičná

vydáno 22. května 2024  11:00

„Většinu života se člověk účastní nejrůznějších soutěží a většinu jich prohrává,“ říká velice upřímně světoznámá architektka, která do českého prostředí...  celý článek

Veduta z roku 1829 ukazuje čilý život na Jiřském náměstí na Pražském hradě

vydáno 22. května 2024  5:00

Projekt Miluju Prahu a deník Metro v pravidelném seriálu vybírají nejkrásnější pražské veduty. Znáte sochu plnou hříchů? A víte, kde stála původně?  celý článek

Šéf festivalu Rock for People sní o Red Hot Chilli Peppers a System Of A Down

vydáno 20. května 2024  12:57

Michal Thomes dokázal z lokální akce vydupat mezinárodně uznávaný festival obřích rozměrů. Šéf festivalu Rock for People deníku Metro říká, že se letos...  celý článek