metro.cz
Jak si otevřít vlastní lékárnu? | foto: BENU Lékárna U Hygie

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Metro neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Jak si otevřít vlastní lékárnu?

Komerční sdělení Lékárenství je pro mnohé vidinou vynikající podnikatelské příležitosti. Kdo z nás za poslední rok neutratil v lékárně nějakou tu korunu? Majitelé lékáren jsou nejen lékárníci, ale například i ekonomové. Právě ekonomové lépe rozumí výhodám, které franšíza do lékárny přináší.

Lékárenská franšíza je v prvé řadě vhodnou cestou pro menší lékárny, nezávislé lékárníky, kteří chtějí své podnikání posunout o kousek dál. Jak vznikla franšíza BENU Lékárna U Hygie, nám přiblížila Ing. Marika Vingrálková.

Jak si otevřít vlastní lékárnu?

Jsme lékárna s 13letou tradicí. Lékárnu provozuji společně s druhou jednatelkou PharmDr. Simonou Arnošovou. Jsme kamarádky, které se potkaly ve farmaceutické firmě jako kolegyně a osud nás nakonec spojil dohromady na pozicích majitelek lékárny. Název jsme si vybraly podle historicky místně určené budovy, ve které se lékárna nachází. Bývala to budova Okresní hygienické stanice a líbilo se nám i propojení s bohyní Hygie, což je bohyně čistoty a zdraví. A tak vznikla Lékárna U Hygie v Přerově.

Když se nám naskytla příležitost pronajmout si zde komerční prostory, lékárna byla na prvním místě, co nás napadlo. Spolu s námi se do nově zrekonstruované budovy chystali čtyři lékaři a věděly jsme, že v budoucnu bude možnost na pronájem dalších prostor pro ordinace. Během deseti let se nám podařilo značně rozšířit nabídku specializací lékařů. Nad lékárnou sídlí praktičtí lékaři, internisté, kardiologové, diabetologové, urolog, chirurg, alergolog, ortoped, zubař,rehabilitace a laboratoř. Naše vize se naplnily, budova je maximálně využita. Pokud nedojde k dalším přístavbám, tak už se nemáme na ulici Komenského kam rozšířit.

Jak si otevřít vlastní lékárnu?

Jako ostatní jsme si prošli náročnými roky spojenými s covidovou pandemií, které se podepsaly nejen na pozastavení růstu firmy, ale i na plnění naší dlouhodobé strategie a cílů, které jsme měly. Navíc jsme si uvědomily, že doba je opravdu náročná a rychlá a vyžaduje hodně úsilí ze strany vedení. Jak na management, tak na řízení marketingu, zásob, legislativy atd. Pro „obyčejného“ lékárníka, který studoval proto, aby pomáhal lidem a byl jim nápomocen v udržení jejich zdraví, je vedení lékárny jako firmy v dnešní době téměř nemožné. V tom nám podrývají půdu pod nohami nejen stát s neustálým snižováním úhrad léčiv, ale také rozrůstající se sítě lékáren, kde všechny články vedení firmy přebírají specialisté na každou část v procesním řízení a dělají práci pro stovky svých lékáren. To je pak jasné, že my, soukromé lékárny, máme nelehkou pozici.

Možná i právě proto jsme se po několikaletém zvažování rozhodly, že podepíšeme franšízovou smlouvu se sítí lékáren BENU a myslíme si, že jsme udělaly velice dobře. Otevřely se nám volné časové kapacity na rozšíření našeho podnikání a jsme připraveni na možnou akvizici nových lékáren na Moravě pod naše křídla.

zpět na článek