metro.cz

Další 2 fotografie v galerii
Archeolog Jan Frolík | foto: ČTK

Rozhovor: Vykopali jsme nejstarší pražskou plynárnu, říká archeolog

  6:00
Vůbec poprvé pracují archeologové v Karlíně. Na někdejším pražském předměstí před hradbami se pustili do zkoumání zajímavé stavby z 19. století. "Současný výzkum v Karlíně je prvním odkryvem plynárny na našem území," říká archeolog Jan Frolík z Archeologického ústavu Akademie věd.

 Kde a proč archeologové v Karlíně pracují?
Na nároží ulic Pobřežní a Prvního pluku v sousedství Negreliho viaduktu se staví nový hotel. Srovnání s mapovými podklady z 19. století ukázalo, že staveniště je umístěno v areálu nejstarší pražské plynárny. Plynárna zde pracovala v letech 1847 až 1881. Její součástí byly dva, později dokonce tři, velké plynojemy, které jsou zachyceny také na několika vyobrazeních

Co se vám podařilo v Karlíně zajímavého najít?
Potvrdilo se, že se na staveništi skutečně nacházejí základy jednoho velkého kruhového plynojemu. Základ byl vyzděn z opukových kamenů, na vnitřní straně byla objevena cihlová přizdívka. Vnitřní stěny a dno plynojemu byly izolovány dehtem. Z druhého byla zachycena jenom malá část, zbytek leží pod sousedními budovami. Nalezená situace velmi přesně odpovídá mapám i dochovanému vyobrazení plynárny.

Pracujete často na pražských předměstích? Pro archeology musí být zajímavější spíš místa v historickém centru.
Archeologický ústav pracuje na předměstích výjimečně, pokud vím, je to první výzkum v Karlíně. Příčinou je předchozí velmi dobrá spolupráce se stavebníkem, který se na nás se svým stavebním záměrem obrátil.

Co můžete v Karlíně najít?
Na území Karlína jsou dochovány převážně pouze mladší archeologické terény a situace, celé území prošlo v 19. století velikou přeměnou. Např. dnešní ulice Pobřežní byla v době výstavby plynárny v roce 1847 skutečně ještě na břehu Vltavy.

Takto vypadala plynárna v 19. století.

Takhle vypadá místo archeologického nálezu dnes.

Je to běžné, že se archeologové věnují industriálnímu období?
Výzkum objektů a terénů industriálního období se u nás ve větší míře rozvíjí až v posledních letech. Ukazuje se totiž, že i poměrně hojné písemné a obrazové prameny období 18. až 19. století nestačí na podrobné poznání tehdejšího života. Současný výzkum v Karlíně je prvním odkryvem plynárny na našem území.

Co bude s vykopávkami po skončení prací?
Nalezená zdiva budou zdokumentována, vyfotografována a zaměřena, ale následně budou odstraněna. Drobných movitých nálezů z období 19. století bylo nalezeno jenom málo. Využívání areálu v pokročilém 19. a 20. století vedlo ke značnému poničení starších situací.

Kde budete ještě letos pracovat?
Nemám zatím přesnou představu, kam mě situace nasměruje po skončení velkého archeologického výzkumu v areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Tento výzkum bude probíhat nejméně do května. Jenom nejzákladnější vyhodnocení získaných poznatků zabere zbytek roku.

Před časem jste se podílel i na výzkumu ve Zlaté uličce, budou letos archeologové zase pracovat někde na Hradě?
Letos archeology v areálu Pražského hradu žádný větší archeologický výzkum nečeká. Probíhají pouze archeologicky nálezově nepříliš bohaté rekonstrukce vybraných úseků inženýrských sítí. Snažíme se takto získaný čas využít pro zpracování nálezů z předchozích let, třeba i ze zmíněné Zlaté uličky.

Komentáře

zpět na článek