metro.cz
Newmanová vrátila chodce na Times Square. | foto: Profimedia.cz

New York by si zasloužil méně aut a rozvoj lodní dopravy, myslí si host festivalu reSITE

  11:33
Dnes v Praze startuje reSITE, festival zaměřený na problematiku života ve městech. Do roku 2007 hrála v New Yorku prim auta. Teď se těší stejné pozornosti i chodci a cyklisté. Svůj podíl na tom má také Margaret Newmanová. Vystudovaná architektka patří mezi významné hosty, kteří na reSITE letos dorazí.

Do konce loňského roku jste pracovala jako vedoucí štábu Odboru dopravy města New York. Můžete tu pozici trochu přiblížit?
Radila jsem vládní komisařce při vytváření strategie odboru, pomáhala jí s každodenní agendou a dohlížela na zaměstnance. Do mé kompetence patřil i dohled nad Útvarem městského designu aumění stejně jako řízení velkých projektů městského plánování, designu adopravy. Byla jsem ve spojení s kanceláří starosty a dalšími městskými institucemi. Realizovala jsem starostovu politiku.

Vytvářela jste Manuál designu ulic pro New York. O co se opírá?
Zavedl designové standardy pro stavbu a design uliční krajiny pro celý New York. Zahrnuje geometrické uspořádání ulic a chodníků, materiály, osvětlení či městský mobiliář. Vznikl v roce 2009 jako první ucelený dokument svého druhu v USA.  

Odkdy klade New York důraz na práva chodců?
Od roku 2007, změna nastala za starosty Bloomberga. Do té doby byly na úkor chodců a cyklistů upřednostňovány potřeby automobilistů. 

Margaret Newmanová

Margaret Newmanová
  • Je výkonnou ředitelkou newyorské Městské umělecké společnosti.
  • Společnost hájí inteligentní územní plánovaní v New Yorku.
  • Dříve pracovala jako vedoucí štábu Odboru dopravy města New York.
  • Zde zajišťovala vedení velkých projektů včetně plánů na zásadní přestavbu Times Square.

Jak je na tom podle vás New York s rovnováhou různých dopravních prostředků? Co byste měnila?
Jsem pro menší počet aut vulicích a pro více prostoru, který by byl vyhrazen výhradně autobusům a cyklistům. Také lodní doprava by si zasloužila větší zastoupení.

Jak úspěšný je projekt revitalizace opuštěných prostranství, která se na návrh neziskových organizací mění v živá místa?
Enormně úspěšný. Od jeho spuštění v roce 2007 do něj bylo přijato 59 prostranství. Po sedmi letech jeho fungování máme na stole více žádostí, než je
v našich silách zpracovat a financovat.

Jak moc je agenda Odboru dopravy ovlivněna přáními běžných Newyorčanů?
Většina návrhů je mixem návrhů profesionálů a běžných Newyorčanů. Zástupci občanských sdružení, volení zástupci, kancelář starosty ajednotlivci hodnotili všechny projekty, které odbor realizoval. Je téměř nemožné něco v New Yorku navrhnout či postavit bez toho, aby se ktomu veřejnost vyjádřila. 

Od tohoto roku jste výkonnou ředitelkou Městské umělecké společnosti. Co je náplní její činnosti?
Společnost byla založena už v roce 1893 a její náplní je přispět k tvorbě městského prostředí, v němž se dobře žije. Kvalitu zastavěného prostředí měří podle úrovně městského plánování, designu, ochrany památek a také zuměleckého hlediska.

Komentáře

zpět na článek