metro.cz
Základní školu v Hovorčovické ulici museli vyčistit od azbestu. | foto: Praha 8

Odklady nástupu do prvních tříd řeší základní školy přípravkou

  19:20
Mnoho základních škol letos opět otevře kromě prvních tříd také třídy přípravné. Přípravka by měla dětem vynahradit nepřijetí do klasické první třídy kvůli odkladu.

Názory ředitelek a ředitelů základních škol na tyto třídy se různí. Někteří je považují za přijatelné a praktické řešení nedostatku místa v prvních třídách.

O přípravných třídách od zítřka

Na webu Metro.cz najdete každý den rozhovor s jedním ředitelem základní školy z městských částí Praha 1 až Praha 10.

„Tento způsob řešení problematiky odkladů velmi uleví mateřským školám. Obsahová náplň je spíše podobná poslednímu ročníku ve školce,“ říká Alena Gabaľová, ředitelka Základní školy Praha 9 v Kyjích.

Jiní by přípravné třídy raději ponechali sociálně slabším dětem či dětem se špatnými návyky z domova. „Přípravné třídy by měly sloužit dětem ze sociálně slabšího prostředí, aby získaly především sociální dovednosti obvyklé v předškolním věku. Úlohu přípravy na školní docházku by měly zvládat spíše mateřské školy,“ říká Marie Pojerová, ředitelka Základní školy Hanspaulka.

Některé ředitele trápí také otázka, kam s dítětem, pokud nebude po absolvování přípravky moci do první třídy nastoupit. „Současná legislativa totiž možnost opakování přípravné třídy neumožňuje,“ uvedla deníku Metro ředitelka Základní školy Tusarova, Monika Nezbedová.

Podle ředitele ZŠ Glowackého, Miroslava Korandy může přípravná třída dětem zvýšit sebevědomí. „Všichni se cítí jako praví školáci a rádi se zúčastňují normálního chodu školy. V té naší máme s nultým ročníkem a dětmi v něm výbornou zkušenost,“ říká Koranda.

Novela zákona o přípravných třídách

Které dítě může do přípravné třídy a kdy může dostat odklad během prvního roku školy

Novelu školského zákona minulý týden schválila Poslanecká sněmovna.

  • Podle dosud platného zákona jsou přípravné třídy určeny pro děti sociálně znevýhodněné.
  • Podle novely, která by měla platit od 1. září, do nich budou moci chodit všechny děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Zejména to jsou ty děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
  • V případě, že žák absolvuje přípravnou třídu základní školy, nastoupí následně do první třídy.
  • Pokud se ale prokáže nezralost dítěte, může mu být během prvního pololetí školního roku udělen dodatečný odklad.

Komentáře

zpět na článek