metro.cz
Základní školy v Praze 10 | foto: Profimedia.cz

Praha 10: Máme i rodičovskou kavárnu, říká ředitelka Základní školy Eden Jana Churáčková

  8:54
„Myslím, že metodický pokyn na sjednocení podoby zápisů byl vytvořen především proto, že v některých školách zápis připomínal spíše přijímací zkoušky. Tak by to skutečně být nemělo,“ říká Jana Churáčková, ředitelka Základní školy Eden.

Jak na vaší škole letos proběhly zápisy do prvních tříd? Potýkáte se s nedostatkem žáků nebo naopak s nadbytkem?

Jana Churáčková, ředitelka Základní školy Eden

Rozhodně se nepotýkáme s nedostatkem žáků. Abychom mohli vyhovět všem zájemcům, rozhodli jsme se otevřít pro následující školní rok dokonce tři první třídy. Rodiče svůj zájem projevují už před zápisem. Přicházejí s dětmi na setkání programu nazvaného Do první třídy s úsměvem, který každoročně organizujeme, telefonují, navštěvují nás – prostě se snaží být o škole co nejvíc informováni. Zajímá je, co je to „zdravá sportovní škola“ - co to znamená, co mohou očekávat.

Kolik procent dětí dostalo odklad?

O odklady rodiče zatím jen požádali, rozhodnutí bude teprve vydáváno. Letos to bylo asi deset procent dětí.

K zápisu musí letos rodiče doprovodit všechny děti narozené od 1. září 2008 do 31. srpna 2009. Liší se nějak letošní předškoláci od těch z předchozích let?

Zapisovala jsem první den a přicházely samé šikovné děti. Děti se obecně mění, to je přirozené a bylo by to na delší rozhovor.

Potýká se vaše škola v rámci městské části s nějakými problémy? Pokud si rodiče stěžují, na co nejčastěji?

Zřizovatel je vůči svým školám štědrý – můžeme je vybavovat novými moderními pomůckami, které potřebujeme. Budovy jednotlivých škol se také postupně upravují. Materiální vybavení je jistě důležité, ale je to jen jeden z faktorů, který ovlivňuje kvalitu školy. Důležité je to, co se děje uvnitř - klima školy, kvalita výuky. Snažíme se s rodiči komunikovat, a tak případným stížnostem či nedorozuměním předcházet. Jsme zapojeni do projektu Rodiče vítáni a nejen, že využíváme už prověřené formy kontaktu s rodiči, ale vymýšlíme i nové, třeba včera se konala již čtvrtá tzv. rodičovská kavárna. Tam si přicházejí rodiče buď jen tak popovídat, nebo s nějakým nápadem, otázkou.

Ministerstvo školství ve snaze o sjednocení podoby zápisů napříč republikou vydalo loni doporučení, že by předškoláci měli komunikovat s učitelem během zápisu maximálně dvacet minut. Je to podle vašeho názoru proveditelné?

Myslím, že tento metodický pokyn byl vytvořen především proto, že v některých školách připomínal zápis spíše přijímací zkoušky. Tak by to skutečně být nemělo. Pro děti by to měl být významný a také příjemný den, pro rodiče příležitost zjistit od učitelů, zda je na něčem do začátku školní docházky v září „pracovat“ – nejčastěji to bývá výslovnost. Výjimečně se stává, že rodičům doporučujeme, aby požádali o odklad školní docházky, častěji je přemlouváme, aby to nedělali. Někdy je při zápisu třeba, aby rodiče se svými dětmi počkali, až se jim některá paní učitelka bude moci věnovat. Letos jsme se jim snažili to čekání zpříjemnit, aby si mohli hrát, kreslit atd. Samotný zápis více než 20 minut netrvá.

Některé městské části zavádějí přípravné třídy, které dětem nahrazují nepřijetí do školy v důsledku odkladu nultým ročníkem. Má podle vás takový způsob řešení odkladů budoucnost a smysl?

Přemýšlela jsem o tom, ale nemám přímou zkušenost. V naší škole přípravná třída není. Dříve byla tato třída určena pro sociálně znevýhodněné děti, novela zákona toto omezení uvolňuje. Když ale předpokládám, že předškolní děti jsou v mateřských školkách na vstup do školy svými paní učitelkami připravovány - a já vím, že jsou, že paní učitelky v první třídě jsou ty nejlepší a uplatňují v rámci možností individuální přístup, že ještě existuje možnost odkladu, pak si nejsem jista, zda je třeba, abych počet těchto přípravných tříd narůstal. Nemohu v této souvislosti také nemyslet na financování regionálního školství, ale to je opět téma na delší povídání.

Komentáře

zpět na článek