metro.cz

Další 1 fotografie v galerii
Divoká Šárka | foto: MHMP

V Divoké Šárce zmizí kus skály za 1,5 milionu

  12:31
V soutěsce Džbán v Divoké Šárce začaly práce na řízeném uvolnění skalních převisů, u nichž hrozil samovolný pád na stezku pro pěší i cyklisty podél potoka.

„Nebezpečný stav skalních bloků potvrdily na jaře dva geologické posudky. Práce podle zpracovaného projektu předpokládají odstarnění asi 380 metrů krychlových kamene z jižní skalní stěny soutěsky, a to převážně horolezeckým způsobem,“ uvedla radní hlavního města Prahy Jana Plamínková.

Práce zajistí specializovaná firma za cenu 1,65 milionu korun, přičemž náklady budou plně hrazeny z rozpočtu Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Odstraněné kameny budou odvezeny z prostoru Divoké Šárky na deponii a následně budou využity při údržbě pražských vodních toků a nádrží.

V souvislosti s pracemi v blízkosti cesty bude od příštího týdne uzavřen průchod soutěskou, a to v pracovních dnech od 8 do 17 hodin. Po ukončení prací, které by měly trvat zhruba tři týdny, bude průchod po cestě soutěskou otevřen.

Dočasné omezení průchodnosti soutěskou je nezbytné pro bezpečné provedení prací s cílem stabilizovat dlouhodobě narušený a nebezpečný úsek této krásné přírodní lokality Prahy.

Přírodní rezervace Divoká Šárka je nejstarší chráněný přírodní útvar v Praze. Byla vyhlášená v roce 1964 k ochraně tamní přírody i archeologických památek.

Komentáře

zpět na článek