metro.cz

Větší foto
ZŠ Pernerova | foto: MČ Praha 8Metro.cz

V Pernerově ulici se už v lednu otevře nová školka. Zápis proběhne už v říjnu

  14:57
Rodiče, můžete jásat. Je tu dobrá zpráva. Otevřou se další čtyři třídy mateřské školy. Děti v Praze 8 budou mít od ledna novou mateřskou školu. „V současné době probíhá v prostorách objektu v Pernerově ulici rekonstrukce čtyř nových tříd mateřské školy. Po dokončení rekonstrukce budou třídy schopny pojmout až 103 dětí,“ vysvětluje místostarosta Matěj Fichtner, který má oblast školství na starosti.

Co je třeba k zápisu

Zákonní zástupci dětí si s sebou přinesou:

  • rodný list dítěte, občanský průkaz
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte
  • evidenční list (potvrzený od lékaře). Formuláře jsou dostupné na webu školy na www.zs-ln.cz

„Tímto krokem se snažíme vyjít vstříc občanům, kteří upozorňovali na nedostatečnou kapacitu mateřských škol v oblasti Karlína,“ dodává Matěj Fichtner.

Zápis dětí do čtyř tříd mateřských škol v Pernerově ulici se uskuteční 12. – 14. října. Zápisy budou probíhat vždy od 14 do 17 hodin v kanceláři Základní a mateřské školy Lyčkovo náměstí.

Při zápisu budou bodově ohodnocena kritéria jako trvalý pobyt dítěte na území městské části Praha 8, dosažený věk k 31. srpnu letošního roku či individuální situace dítěte.

Projekt se chystal dva roky a bude se jednat o detašované pracoviště ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí. „Čtyři zcela nové třídy jsou prostorově mnohem komfortnější, ve vnitrobloku je k dispozici zahrada,“ říká Jan Korda, ředitel školy. „Budeme i zde nabízet vzdělávací program Smysluplná škola, který realizujeme na Lyčkově náměstí,“ dodává Korda.

Vzdělávací program

Co děti čeká:

  • Projekt Smysluplná škola, který bude praktikován i v nové školce v Pernerově ulici, stojí na třech pilířích.
  • Smysluplný obsah vzdělávání a rozvoj osobnosti: Při hledání obsahu vzdělávání se řídíme kritériem využitelnosti v reálném životě.
  • Smysluplné činnosti v době vyučování a ve volném čase: Za smysluplnou činnost ve škole tu považují takovou činnost, při které se žák aktivně zapojuje a rozvíjí se, tj. přemýšlí, tvoří, řeší problémy, diskutuje, aplikuje, prezentuje získané vědomosti atd.
  • Smysluplné vztahy: Smysluplné vztahy jsou založeny na vzájemné úctě a důvěře všech, kteří se podílejí na výchovně-vzdělávacím procesu, tedy pracovníků školy, žáků, rodičů a veřejnosti.
  • Dodatečný zápis se uskuteční 12. – 14. října.

Komentáře

zpět na článek