metro.cz

Větší foto
Univerzita Jana Amose Komenského | foto: www.ujak.czMetro.cz

Studenti a učitelé UJAKu mohou být klidnější. Ztráta povolení k činnosti nehrozí

  18:15
Ministerstvo školství nenašlo důvody pro zahájení správního řízení k odejmutí státního souhlasu k výuce na soukromé vysoké škole Jana Ámose Komenského (UJAK), uvedl mluvčí školy Jan Červenka i mluvčí ministerstva Jarmila Balážová. Ministerstvo tak reagovalo na dubnový podnět Akreditační komise (AK), který tento krok požadoval.

„Ministerstvo školství posoudilo podnět Akreditační komise k zahájení řízení o odnětí státního souhlasu UJAK a na základě posouzených skutečností se rozhodlo řízení nezahájit,“ uvedla Balážová. Současně ministerstvo školu vyzvalo, aby se doporučeními AK vážně zabývala. Do 15. února 2016 má škola ministerstvu předložit informace. Podle vyjádření školy mají obsahovat harmonogram opatření a zprávu o jejich plnění.

UJAK na webu uvedla, že je připravena spolupracovat. Nadále však trvá na tom, že tvrzení Akreditační komise v odůvodnění podnětu byla neodůvodněná až lživá.

Vedení školy už na začátku května vyvracelo řadu tvrzení z podnětu komise. Takzvaní rychlostudenti, kteří získávají titul za nezvykle krátkou dobu, jsou údajně jen studenti, kteří přicházejí z vyšších odborných škol a jiných vysokých škol. Komise v podnětu uvedla, že v letech 2011 až 2014 absolvovalo tříletý bakalářský program UJAK 6641 studentů. Z toho 1718 za dobu kratší než dva roky - celkem 1491 za rok, a někteří dokonce za méně než šest měsíců.

Škola odmítala i další výtky, například nefunkční systém vnitřního hodnocení. Poukázala rovněž na směšování současného stavu s hodnocením z roku 2010, které v této souvislosti považuje za irelevantní. Počet studentů se podle UJAK od té doby snížil téměř na polovinu, zatímco počet vyučujících jen o 11 procent.

Komentáře

zpět na článek