metro.cz

Větší foto
Dalejský potok | foto: lesypraha.cz

Největší špína proteče potokem přes Komořany

  11:55
Kvalita vodních toků se v metropoli dlouhodobě zlepšuje.

Čistotu vody v potocích hlavního města dává magistrát pravidelně sledovat už od roku 2001. Měření akreditovanou laboratoří probíhá na šestnácti významnějších tocích a celkem na 38 různých místech Prahy.

„Z dlouhodobého hlediska zaznamenáváme zlepšující se výsledky, pozitivní trend je zaznamenáván na 25 tocích,“ říká radní pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Jana Plamínková.

K nejčistším pražským potokům patří dle laborantů například Lhotecký potok, na- opak mezi nejznečištěnější potok Komořanský. Mezi nejčastější zdroje špíny v potocích náleží v Praze hlavně špatně provedené přípojky splaškové kanalizace. Magistrát proto od roku 2008 spolupracuje s Pražskými vodovody a kanalizacemi. Během let odstranili téměř devadesát různě velkých zdrojů znečištění.

„Za velký úspěch z nedávné doby lze považovat i zrušení čistírny odpadních vod společnosti Klio na Zličínském potoce, která byla dlouhodobě jedním z největších znečišťovatelů potoků v Praze,“ uvedl magistrát.

Sledována je i kvalita vody v rybnících a nádržích, kde se každý měsíc měří průhlednost vody. Na rybnících v majetku města v průměru neklesne průhlednost pod padesát centimetrů, což je dle laborantů dobrý výsledek.

Pozitivní dopad na kvalitu vody má nejen šetrné hospodaření s rybami, ale také odbahňování nádrží. Sediment totiž může být za určitých podmínek zdrojem velkého množství živin, zejména fosforu, který „chutná“ sinicím. „Pro letošní rok připravujeme odbahnění rybníka Strnad, Olšanského rybníka a Nového rybníka pod Šeberovem,“ dodává Plamínková.

Významné bude i celkové odbahnění Prahou nedávno zakoupeného rybníka Šeberák, které je plánováno na rok 2019. Jen tento jediný rybník obsahuje neuvěřitelných 35 tisíc metrů krychlových bahna. Zdejší koupaliště, které má negativní mediální pozornost již za sebou, by se tak konečně mohlo dočkat čistější vody zejména v letním období.

Nové rybníky buduje Praha u obory Hvězda

Výsledky kontrol na vodních tocích jsou k nahlédnutí na webových stránkách praha-priroda.cz.

  • Na sklonu roku 2017 zahájil magistrát další část přeměny lokality u obory Hvězda. Jde o výstavbu nového pražského rybníka Terezka, který bude napájen vodou z potoka Světluška, a rybníka ve Hvězdě. Součástí úpravy tohoto území bude i revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka.
  • Vedle potoka zmizí zbytky původních betonových opevnění. Vzniknou zde také dvě menší vodní plochy pro obojživelníky a štěrkové cesty. Veškeré práce by měly být hotové do konce roku 2018. Vedle potoka zmizí zbytky původních betonových opevnění.
  • Magistrát od roku 2002 vyvezl z pražských rybníků a nádrží více než 580 000 m³ sedimentu.

Komentáře

zpět na článek