metro.cz

Větší foto
Centrum architektury a městského plánování | foto: CAMP

Strašnice se změní v New York

  7:43
Výstava v Centru architektury láká na nejvýraznější stavební projekty. Zcela zdarma.

Když vám organizátoři jakékoli expozice slibují nahlédnout do budoucnosti, většinou je to myšleno obrazně. V případě výstavy s názvem Pražské priority si však míru oné obraznosti bude moci za pár let ověřit každý Pražan.

Expozice, již je možné od zítřka zhlédnout v prostorách pražského Centra architektury a městského plánování (CAMP) a ve stručné panelové podobě také před magistrátem na Mariánském náměstí, totiž mapuje 25 ambiciózních stavebních projektů. Ty mají v metropoli vzniknout do dvaceti let.

Výstava, do které se mohou interaktivně zapojit i sami návštěvníci, představuje pětici základních kategorií stavebního vývoje hlavního města Prahy, a to nové čtvrti, nová dopravní propojení, nové příležitosti, nová náměstí a ulice a nové parky. Každou kategorii přitom reprezentuje pět konkrétních projektů.

„Výstava Pražské priority nabízí základní vizi rozvoje směrem k sebevědomé metropoli, která zvyšuje kvalitu života svých obyvatel, stejně jako ulic, náměstí či dopravních spojení,“ říká ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

High line ve Strašnicích
Kromě velkých stavebních projektů, jako je metro D, Pražský okruh, revitalizace Karlova náměstí nebo stavba Vltavské filharmonie, ukazuje výstava také méně známé proměny budoucí Prahy. Jednou z nich je Drážní promenáda v Praze 10. „Rekonstrukcí opuštěné trati spojující Vršovice a Strašnice vznikne příjemný městský park, který bude připomínat newyorskou High Line. Hradební korzo nacházející se na rozhraní Starého a Nového Města přinese lepší propojení a podmínky pro chodce, cyklisty či městskou dopravu na jedné z nejstarších pražských promenád. Novou podobu získá také dostavba Kongresového centra Praha, která vzešla z otevřené architektonické soutěže s mezinárodní účastí,“ uvádí Nikola Lörinczová z Institutu plánování.

Byty v Bubnech
Nová spojení reprezentuje Dvorecký most, který překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a propojí tak Smíchov a Pankrác. Most je navíc tvarován jako socha – architekti ve spolupráci s konceptuálním umělcem Krištofem Kinterou předpokládají realizaci výtvarného díla v podobě specifického slavnostního osvětlení.

Rozvojové oblasti reprezentuje vedle velkých brownfieldů, jako jsou Bubny-Zátory nebo Smíchov City, například méně známá nová čtvrť Bohdalec-Slatiny ohraničená železničními tratěmi a tělesem Městského okruhu, která by se v budoucnu měla proměnit v příjemné místo k životu. „Jako prioritu vnímám celkové zlepšení kvality života v Praze. Myslím, že největším problémem Prahy je krize dostupnosti bydlení. Jako zásadní téma rozvoje města proto vidím otevřít pro výstavbu největší brownfield, tedy Bubny-Zátory,“ míní primátor hlavního města Hřib.

Prostor pro návštěvníky
Zapojit do hledání pražských priorit se přitom může každý. Sami návštěvníci mohou hlasovat o nejvyšší prioritě nebo navrhnout svůj vlastní prioritní projekt, který jim zásadně chyběl na kurátorském seznamu.

„Mou aktuální prioritou je udržení rozpočtu navzdory těžké době. Z konkrétních úkolů bych zmínil rozvoj Pražské tržnice a Výstaviště Praha,“ komentuje situaci Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu.

Výstavu lze navštívit do 20. prosince. 

Komentáře

zpět na článek