metro.cz
Budova pražského magistrátu na Mariánském náměstí. (Ilustrační snímek) | foto: Jiří KoťátkoMF DNES

Po informačním ombudsmanovi a nočním starostovi magistrát zřídil další neobvyklou pozici

  19:50
Nový úředník pohlídá například i balkonové elektrárny.

„Ti politici si snad ty funkce tahají z klobouku.“ V tomto duchu se nesly některé komentáře obyvatel hlavního města poté, co byl začátkem loňského roku zvolen první zástupce zbrusu nové úřednické pracovní pozice – takzvaný noční starosta. Zodpovězením otázek Pražanů na náplň práce tohoto koordinátora nočního života v metropoli se vše uklidnilo. Nyní však hrozí, že se bude historie opakovat i s „pražským energetickým manažerem“.

„Energetický manažer a jím vedené oddělení budou mít za úkol zásadně posílit aktivity města vedoucí ke snižování spotřeby energie z fosilních zdrojů, tedy především z uhlí. Současně bude připravovat a podporovat projekty ke zvyšování výroby energie z obnovitelných zdrojů, což v Praze znamená především využívání sluneční energie,“ říká pro deník Metro náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

„Spotřeba energie a její úspory mají největší potenciál pro snížení uhlíkové stopy města, ke kterému jsme se zavázali v takzvaném klimatickém závazku hlavního města,“ dodává pro Metro Hlubuček.

Já manažer, ty manažer
Výběrové řízení na tuto neobvyklou pozici běželo v tichosti během letošního léta. Novým energetickým manažerem Prahy byl zvolen Jaroslav Klusák, který již podobnou funkci zastával ve zhruba sedmdesát kilometrů vzdálených Litoměřicích. Jeho pracovní náplní bude v hlavním městě například sestavování takzvaného uhlíkového rozpočtu města, tedy jakýsi každoroční plán, jaké množství emisí skleníkových plynů spojených se správou a užíváním vlastního majetku může město vyprodukovat. Jedině tak může Praha řádně plnit klimatický závazek, podle kterého musí snížit emise CO2 vyprodukované na svém území o 45 procent do roku 2030. Do roku 2050 má pak dosáhnout uhlíkové neutrality.

Elektrárny na balkonech
Důležitým úkolem energetického manažera bude také příprava konkrétních projektů pro podporu z fondů Evropské unie a dalších externích zdrojů.

„Bude se věnovat i přípravě založení Společenství pro obnovitelné zdroje energie, které umožní demokratizaci energetiky na území hlavního města v podobě stovek a později tisíců malých fotovoltaických elektráren na střechách a balkonech budov. Ty budou vedle vlastní spotřeby v místě dodávat přebytky přímo hlavnímu městu. Praha tak výrazně sníží svoji závislost na elektřině pocházející z uhelných elektráren,“ vysvětluje pro deník Metro Hlubuček.

V první fázi se Praha zaměří na budovy škol, sportoviště, sociální, zdravotnická a kulturní zařízení v majetku města. V podobných klimatických aktivitách pak bude také podporovat i projekty městských částí. Z důvodové zprávy, kterou má deník Metro k dispozici, vyplývá, že je možné pokrýt operačními programy až sedmdesát procent nákladů.

Zrušené funkce

  • Hlavní město mělo v minulosti například funkci manažera pro zeleň.
  • „Zelený ombudsman“, jak se mu v Praze přezdívalo, fungoval ještě za vlády někdejšího primátora Pavla Béma. Funkce byla po čase zrušena.
  • Měl na starosti vyřešit podněty obyvatel týkající se zeleně a úklidu, k tomu byla na magistrátu dokonce zřízena bezplatná telefonní linka. 

Neobvyklé pozice
Čas od času se na pracovním trhu objeví místo, které je neobvyklé buď úzkou specializací, nebo vysokou odborností. Magistrát má tak také svého informačního ombudsmana, jenž má na starosti vyřizování žádostí o informace v rámci svobodného přístupu k informacím. Existují však neobvykle znějící pozice i mimo magistrátní sféru, jako jsou třeba najížděči parních turbín v továrnách, character artist, kteří vymýšlejí postavy do počítačových her, či reklamní kreativci. Existuje také funkce dozrávač banánů. Tito vyškolení pracovníci dohlížejí ve velkoobchodech na správnou zralost importovaných banánů, která se určuje podle specifické stupnice.

Ředitel magistrátu
Pro někoho je poměrně neobvyklou funkcí také ředitel magistrátu. V současnosti ji již dva roky vykonává zástupkyně ředitele Zdena Javornická. Požadavky na uchazeče zahrnují například vysokoškolské vzdělání či minimálně tři roky praxe v pozici vedoucího. Náplní je pak například rozdělování platů, vydávání vnitropodnikových nařízení či účast na zastupitelstvech jako poradce.

Komentáře

zpět na článek