metro.cz

Větší foto
Staré lípy srdčité musely ven. | foto: Metro.cz

Na nábřeží začala výměna stromů. Další přibudou zjara

  13:00
U Vltavy porostou půvabné lípy malolisté. Jejich kořeny nepotřebují tolik prostoru.

Lípy srdčité vyrůstající z mozaikové dlažby a litinových mříží na Smetanově nábřeží mají již své odslouženo. Kvůli emisím z projíždějících aut, vibracím i horku má namále více než třetina z nich. Technická správa komunikací zde proto včera zahájila stavební práce spojené s výsadbou nových stromů, a to konkrétně v úseku od mostu Legií po Novotného lávku.

„Během pár dnů sem bude vysázeno celkem devět lip malolistých. Jednu jsme sem vysadili již v minulém roce a vedla si skvěle. Příští rok pak plánujeme navázat výsadbou celkem dvaceti čtyř stromů na druhé straně ulice,“ říká pro deník Metro náměstek primátora Adam Scheinherr. Lípy malolisté mají menší koruny, tím pádem i menší nároky na kořenový systém. Stromy na Smetaňáku mají kořeny ukryté v betonových šachtách, takzvaných kavernách, pod úrovní ulice. Vodu v minulosti získávali z odtoku dešťové vody a také prosakující vody z kamenitého spodního podloží. V osmdesátých letech, kdy se původní stromořadí vysazovalo, byl u toho i znalec dendrologického oboru a profesor České zemědělské univerzity Jiří Grulich. Ten si přišel novou výsadbu včera zkontrolovat. „Stromy budou nově vyrůstat z kvalitní speciálně namíchané substrátové směsi z Německa. Dalšími úpravami v místě se také zajistí napojení na zavlažovací žlab, který bude vybudován v komunikaci a zajistí tak přívod dešťové vody přímo ke kořenům stromů. Ten se na zimu utěsní, aby kořeny nemrzly. Nově vysazené stromy budou zároveň zavlažovány pomocí zavlažovacího vaku a bodovou závlahou z chodníku,“ vysvětluje pro Metro Grulich.

Stromy budou podle něj také řádně ukotveny a ošetřeny. Následně bude instalována nová litinová mříž včetně rámu a nového mobiliáře. Nakonec dojde k položení rozebrané mozaikové dlažby, která má podle mluvčí správy komunikací Barbory Liškové navazovat jak barevností, tak vzorem na stávající dlažbu. „V místech prací bude částečně omezený průchod na chodníku. Uzavírka pravého jízdního pásu ale bude vždy jen v místě stavebních a sadových úprav. Objížďka bude vedena po tramvajovém tělese,“ svěřila Metru Lišková.


Smetanovo nábřeží není pro stromy jakéhokoli druhu právě rájem. Testy listí, které tu odborníci provádějí, pravidelně vykazují škodliviny. Půda je rovněž plná těžkých kovů. V případě dřevin rostoucích blíže Novotného lávce je pak hlína kolem kořenů plná moči.¨

„Pravidelné močení na kořeny stromů bývá pro dřeviny většinou osudné. Na Smetanově nábřeží ale v případě některých zafungovala zajímavá souhra protikladů. Dusík z moči měl totiž paradoxně na stromy dobrý vliv. V minulosti se totiž hodně zasolovalo, takže byly stromy hodně zatíženy sodíkem a vápníkem. Díky moči tak paradoxně stromy lépe rostly,“ směje se Grulich.

Komentáře

zpět na článek