metro.cz

Otevřený dopis premiérovi a ministru zdravotnictví - Návrh řešení plošného testování populace detekce COVID-19 - české řešení

  20:30
Praha 27. května 2021 (PROTEXT) - O tom, že existuje ekonomicky přijatelné a spolehlivé řešení testování české populace na přítomnost viru SARS-COV-2, jsou přesvědčeni zástupci společností ANILO TRADE SE a AUMED a.s. Navrhovaná metoda RT-LAMP dosahuje obdobných výsledků jako PCR testování, s možností realizace v každé laboratoři. Řešení bylo nabídnuto otevřeným dopisem premiéru Andreji Babišovi a ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi.

Text otevřeného dopisu:

Věc: OTEVŘENÝ DOPIS - Testování populace na COVID-19

Vážený pane premiére, vážený pane ministře zdravotnictví.

Jak je Vám již historicky známo, obchodní společnost AUMED a.s. vyvinula ve spolupráci se společností Protean s.r.o. a Ústavem molekulární a translační medicíny detekční KIT pro LAMP metodu detekce Covid 19 pod názvem AUMED test RT-LAMP Assay SARS-CoV-2.

Jde o ryze český výrobek, který bez nadsázky celosvětově vystihuje šikovnost českých výzkumných pracovníků a to jak z akademické sféry, tak soukromého sektoru. Tento způsob detekce viru COVID-19 je plně notifikován a akceptován odbornou veřejností. Jeho výhodou jsou nízké investiční a provozní náklady na testování přítomnosti viru COVID-19. V neposlední řadě je důležité zmínit, že metoda je dostupná i pro menší laboratoře s lokální působností, které nejsou vybaveny drahou technologií pro vyhodnocován PCR testů.

Obchodní společnost ANILO TRADE SE ve spolupráci s AUMED a.s. připravila pro český trh kloktací samoodběrové sady, které umožňují široce oslovit českou společnost a jsou dostupné bez omezení v libovolné části České republiky, jsou distribuovány lékárenskými řetězci a pro vyhodnocování vzorků jsou předávány do lokálních laboratoří, čímž se značně minimalizuje nezbytná logistika a snižuje časová náročnost (www.kloktej.to).

Cena tohoto řešení je nepoměrně nižší než řešení aplikované dnes, tedy prostřednictvím PCR testů.

Chtěli bychom Vás i veřejnost, odbornou i laickou, informovat o skutečnosti, že toto řešení, ryze české, dnes existuje a je k dispozici plošně na celém území České republiky.

Žádáme Vás , abyste bez odkladu umožnili rozšíření testování obyvatelstva České republiky i o jiné detekční metody než pouze RT-PCR, jako je například i tato RT-LAMP metoda, a aby jste tyto metody považovali za srovnatelné.

Nerozumíme, proč není tato ryze česká metoda detekce viru COVID-19 preferována, ať již z vlasteneckých nebo ekonomických důvodů, a žádáme Vás, abyste se zasadili o bezodkladné rozšíření a akceptaci této metody v České republice.

Nelze najít žádný rozumný důvod, proč protěžovat rozsáhlé organizování RT-PCR testů, původem v naprosté většině z Číny, před řešením, které je o poznání levnější a plně vymyšleno a vyrobeno v ČR.

Voláme tímto otevřeným dopisem po rozumné ekonomice a vlastenecké preferenci českých řešení, zvlášť pak ve výjimečné situaci uprostřed pandemických opatření.

Děkujeme za Vaši osobní angažovanost.

S pozdravem

Za AUMED a.s.

RNDr. Juraj Vronka

člen představenstva

Za ANILO TRADE SE

Ing. Vladan Janovský

člen dozorčí rady

Hlavními výhodami českého řešení RT-LAMP je nenáročnost na laboratorní vybavení a personál. Výsledky jsou odečítány pouhým okem změnou barvy. Odběr vzorků je bezbolestný, kloktáním z dutiny ústní (informace o odběru jsou k dispozici na stránkách www.kloktej.to).

Informace: Vladan Janovský, Anilo Trade SE, e-mail: info@kloktejto.cz nebo na telefonním čísle 606 200 600

zpět na článek