metro.cz

Živě: Využití mladých talentů a rozvoj spin-offů

  6:00
Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá ve středu 23. listopadu 2022 v Liberci regionální seminář – Využití mladých talentů a rozvoj spin-offů, který se koná v rámci Dne TA ČR. Experti odpoví na otázky: Jak Liberecký kraj pečuje o regionální talenty? Nabízí dostatek služeb pro všechny skupiny? Pro žáky, studenty, podnikavce, startupisty rozhodně ano. A co mladí výzkumníci – doktorandi? Jaké podmínky pro jejich rozvoj nabízí kraj a jaké TUL?

Seminář se dotkne tématu lidských zdrojů a toho, jak v prostředí doktorandů nastavit dlouhodobě účinný a stabilní marketing. O tématu budou společně debatovat Ondřej Moš, doktorand a jednatel Agentury pro transfer znalostí na TUL, Ondřej Havelka, doktorand a člen Akademického senátu TUL a Studentské komory Rady vysokých škol a Martina Pšeničková, regionální RIS3 manažerka a vedoucí projektu SA LK II. Seminář bude zahájen v 10:00.

Den TA ČR je každoroční významná událost, prostřednictvím které Technologická agentura České republiky (TA ČR) poukazuje na důležitost výzkumu a inovací u nás i ve světě a oceňuje jedny z nejlepších projektů aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost a hospodářství. Celá akce má každý rok své specifické téma, které odráží aktuální dění. V minulém roce to byl tolik skloňovaný Green Deal a letošek je věnován tématu diverzity ve výzkumu a inovacích. Ta byla vybrána proto, že současný svět je ovlivněn náhlými změnami. Abychom na ně mohli správně reagovat, musíme být na ně co možná nejlépe připraveni. V tom může pomoci právě diverzita, která přibližuje výzkum člověku a odkrývá silné i slabé stránky společnosti, naše způsoby chování a zkušenosti. Bourá tím tak zavedené předsudky – bariéry ve výzkumu. Proto nesl Den TA ČR 2022 podtitul Výzkum bez předsudků.

zpět na článek