metro.cz
Výše výživného se v Česku nastavuje bez ohledu na reálný život, tvrdí daňová expertka Veronika Mindlová. | foto: ArchivMetro.cz

Nechat si snížit alimenty? Kvůli soudům se spíš zadlužíte, říká expertka

  7:12
Výše výživného se v Česku nastavuje bez ohledu na reálný život, tvrdí daňová expertka Veronika Mindlová. Také proto založila iniciativu Reverzní výživné.

Od března se mění občanský zákoník. Pokud někdo nezaplatí alimenty, bude muset platit úroky z prodlení. Je to dobrá změna?
Zaplatit úroky bude muset rodič tehdy, pokud to po něm bude oprávněný rodič požadovat. Změna by byla v pořádku, pokud by rozhodování soudů ve sporech o děti bylo spravedlivé a soud by dokázal rozhodovat v reálném čase. Nic z toho není pravda. Nová úprava tak ještě více poškodí ty rodiče, kteří se do tíživé situace dostali nezaviněně.

Co podle vás znamená tíživá situace, do které se rodiče dostali nezaviněně?
Dlužníky výživného lze rozdělit do několika skupin, ale jen u dvou má smysl dlužníky za neplacení výživného trestat. Jednou skupinou jsou nezodpovědní rodiče, kteří se nechtějí starat, a druzí jsou ti, co peníze utratí za svou závislost, například za automaty. Pak jsou tu ale rodiče, kteří přišli o práci nebo se jim snížil příjem. Lidé mohou být i vážně nemocní a na alimenty zkrátka nemají.

Myslíte ty rodiče, kteří mají platit alimenty?
Ano.

A co podle vás znamená, tíživá situace, do které se rodiče dostali nezaviněně?
Dlužníky výživného lze rozdělit do šesti skupin, ale jen u dvou skupin má smysl dlužníky za neplacení výživného trestat. Tedy nezodpovědné rodiče, kteří se nechtějí starat, a ti, co peníze utratí za svou závislost jako jsou alkohol či automaty. Pak jsou tu ale rodiče, kteří přišli o práci, nebo se jim snížil příjem. Lidé mohou být také vážně nemocní a na alimenty zkrátka nemají.

Proč tedy rodič nepožádá o snížení alimentů?
To je možné dohodou mezi rodiči, nebo prostřednictvím soudu. Oprávněný rodič však snížení výživného většinou odmítne a přichází na řadu soud. Je to jeden z nejobtížnějších a často velmi zdlouhavých sporů. Během něho se povinný rodič často dostane do exekucí, dluhové spirály či jinak neřešitelné situace.

Jak se v Česku nastavuje výše alimentů?
Stanovení výše alimentů je v Česku nepředvídatelné, bez pravidel a bez ohledu na reálný život. To vede k řadě nespravedlností jak vůči pečujícím rodičům, tak vůči těm, kteří jsou povinni výživné platit. Základní problém ale spočívá v tom, že soudy zcela zbytečně narušují rovnováhu práv a povinností rodičů.

Co dělají špatně?
Neměly by, v případě, že o dítě ve skutečnosti pečují a chtějí pečovat oba rodiče, i když po různý čas, svěřovat dítě do péče pouze jednoho z nich. Tím totiž dochází k narušení rovnosti rodičů v právech a povinnostech k dítěti i demotivaci jednoho rodiče. Generují se tak další konflikty. Řešením je svěřit dítě do péče obou rodičů v časech, které si sami stanoví. Pouze v případě, že se jeden rodič nechce, nebo nemůže starat, volit výhradní péči.

Pokud člověk neplatí alimenty, tak mu mohou zabavit řidičský průkaz. Tento trest údajně funguje. Co si o něm myslíte vy?
Vím o případu, kdy matce tří dětí vyměřeno výživné na dvě z nich, které jsou v péči otce, ve výši 4 000 korun z rodičovské dávky 4 200 korun na třetí dítě. Pro dluh na výživném je jí odebráno řidičské oprávnění a hrozí jí i trestní stíhání pro neplacení výživného. Jenže ona začne platit jen těžko. Bydlí na vesnici, kam jezdí autobus jen dvakrát denně, takže má horší možnosti jak pracovat a vydělávat. Toto je nový příběh, co mi přišel na stránky iniciativy Reverzní výživné. Ale z 95 procent mi chodí takovéto příběhy otců.

Co je cílem vaší iniciativy?
Chceme přispět k větší spravedlnosti zejména v oblasti stanovování a vymáhání výživného, ale rovněž ke změně v rozhodovací praxi soudů při úpravě péče o dítě po rozvodu. Iniciativa bojuje za práva dětí na oba rodiče a rovná práva rodičů.

Proč jste vlastně iniciativu založila?
Impulsem k založení iniciativy byly jednak přibývající případy z mé praxe daňového poradce, kdy jsem ověřovala příjmovou stránku rodiče, ale i osobní zkušenost. Proto jsem se rozhodla jít defacto proti společenskému standardu a podporovat práva dětí na oba rodiče a rodiče povinného. Výsledkem však je, že mne stále častěji kontaktují i samoživitelky. Proto iniciativa Reverzní výživné je pro rodinný projekt podporující práva rodičů a dětí na poklidný život.

Často se dnes se mluví i o zálohovaném výživném. Návrh počítá s tím, že výpadek v alimentech uhradí stát a po neplatícím rodiči je bude zpětně vymáhat. Je tohle cesta jak samoživitelům pomoci?
Je to špatná cesta. Ty peníze nezaplatí stát, ale lidé na daních. Šlo by tedy o další tlak na peněženky těch, kteří si jsou své povinnosti ještě schopni plnit. A trestá bez ohledu na důvod, proč rodič neplatí. Jak jsem zmiňovala, člověk může být nemocný nebo přišel o práci, a proto neplatí. Výživné je fixní, vychází z maximálních možností a schopností rodiče a nekopíruje a není schopné reagovat flexibilně na změnu příjmu. Navíc vymahatelnost alimentů státem po selhání dravé komerční exekuce je iluzorní.

Komentáře

zpět na článek