metro.cz
Sestra Marie Goretti Dřímalová, kaplanka Nemocnice Přerov | foto: ArchivMetro.cz

Kaplani míří do českých nemocnic

  13:58
Duchovní se stanou oficiální součástí nemocničních týmů.

Dříve s nimi nemuseli doktoři a sestry vůbec spolupracovat, dnes budou mít v nemocnicích vlastní kanceláře. Řeč je o kaplanech, kteří pomáhají pacientům a jejich rodině vyrovnat se s nemocemi i pobytem na lůžku. Ministerstvo zdravotnictví nyní vydalo metodický pokyn, který z nich udělal právoplatné členy nemocničních týmů.

„Jako dlouholetý ředitel nemocnice si uvědomuji důležitost a nezastupitelnost duchovní péče, zejména pro těžce nemocné pacienty, seniory a jejich rodiny. Svou velkou roli hraje i pro samotné zaměstnance nemocnic,“ říká ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Musejí mlčet

● Podle metodického pokynu ministerstva zdravotnictví, který vstoupí v účinnost 13. dubna před Velkým pátkem, mohou kaplani znát diagnózu pacienta i důvěrné informace. Musejí však dodržet mlčenlivost.

● Aby byl kaplan v nemocnici brán vážně, musí mu zde její vedení zřídit vybavenou a označenou kancelář. Personál pak musí tolerovat náboženské rituály i předměty, které si k nim kaplan přinese.

Pokyn, který má ministerstvo konečně v rukou, by měl podle něj nadobro vyjasnit jak personální vztahy, tak požadavky na kvalifikaci duchovních v nemocnicích. Ti budou nově potřebovat nejen teologické vzdělání magisterského stupně, ale také kurz nemocničního kaplanství. Musí rovněž mít nejméně tři roky praxe v obecné pastorační péči. „Nemocniční kaplan může být pro některé pacienty stejně důležitý jako například chirurg.

Psychický stav pacienta mnohdy výrazně ovlivňuje průběh a úspěšnost samotné léčby,“ vysvětluje náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová. Podle sestry a kaplanky Nemocnice Přerov Marie Goretti Dřímalové, která dochází za pacienty už více než deset let, je pokyn ministerstva darem z nebes pro méně šťastné kolegy z jiných nemocnic.

„Ne každý kaplan má totiž takové štěstí na součinnost s personálem jako já. Povinné vzdělání je v mé profesi také důležité. Komunikaci s pacienty se dnešní žákyňky totiž už moc neučí. Přitom právě ona může být klíčem k uzdravení a zlepšení nálady pacienta,“ říká Goretti.

Komentáře

zpět na článek