metro.cz

Další 2 fotografie v galerii
Kuřáci se mylně domnívají, že se „vajgl“ za pár dní sám od sebe rozloží a proto ho mohou odhodit kdekoli. | foto: MAFRA

Češi si myslí, že se odhozené nedopalky v přírodě rozloží. Mýlí se, dokazují to vědecká zkoumání

  17:03
Cigaretovník ze špačků nevyroste, hlásá kampaň, která chce kuřáky naučit čistotě. Bojuje proti odhazování „vajglů“ a brání naši přírodu.

Polovina českých kuřáků si myslí, že nedopalek je biologicky lehce rozložitelný odpad. Filtry k cigaretám, doutníčkům i nahřívanému tabáku však obsahují acetát celulózy, což je bioplast vyrobený z dřevní buničiny. V přírodě se nedopalky rozkládají až patnáct let, přičemž po celou dobu do svého okolí tuto škodlivou látku uvolňují.

Správnému vyhazování špačků chce Čechy naučit nová kampaň Cigaretovník. Opírá se o výzkum, který uvádí, že pětina kuřáků považuje za správné nedopalek po uhašení odhodit na zem. Nejčastěji se tak chovají mladší kuřáci do 35 let a lidé s nižším vzděláním.

Symbolem iniciativy je mytický strom Cigaretovník, který ale z odhozeného nedopalku nevyroste. Jediný správný způsob likvidace je vyhození zbytku tabákových výrobků do směsného odpadu. Odtud putují do spaloven, kde svým složením podporují hoření. Mohou tak být i energeticky využity jako zdroj pro výrobu tepla či elektřiny.

Zajímavostí osvětové kampaně je to, že ji společně podporují zdánlivě nespolupracující subjekty, jako je České sdružení pro značkové výrobky, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Ukliďme Česko nebo tabákové firmy Philip Morris či Imperial Brands.

„Edukaci považujeme za klíčovou a věříme, že se díky ní podaří dosáhnout změny v chování dospělých spotřebitelů, která povede k čistějším veřejným prostranstvím,“ doufá Lukáš Horák, výkonný ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky.

Polovina dotázaných kuřáků uvedla, že kouří venku. Potvrzuje to zkušenost Miroslava Kubáska, zakladatele dobrovolnické akce Ukliďme Česko. „Odhozené nedopalky jsou nejrozšířenějším odpadem, který nacházíme ve veřejném prostoru,“ komentuje situaci Kubásek. „Bohužel většina kuřáků si ani neuvědomuje, jaké znečištění přírody odhozením nedopalku vytváří. Navíc se jedná o odpad, který končí v přírodě naprosto zbytečně. Řešení je přitom jednoduché. Stačí, aby kuřáci nepatrně změnili své chování,“ vyzývá Kubásek.

Co ale dělat, když při ruce není odpadkový koš? Pomohou doplňky pro kuřáky, například malý uzavíratelný popelníček, který se snadno vejde do kapsy u saka.

Komentáře

zpět na článek