metro.cz
Barbora Janečková, psychoterapeutka, psycholožka a spoluzakladatelka Sociální kliniky. | foto: Martin AndrleMetro.cz

Srdce máme všichni, říká zakladatelka kliniky, která léčí duše zadarmo

  11:37
Barbora Janečková v Dejvicích před více než dvěma lety založila Sociální kliniku, kam může docházet kdokoliv. Dnes tu působí 65 terapeutů. „Psychoterapií můžete pomoci lidem, kteří chtějí změnu, snaží se, jsou ochotni něco udělat. Těm, kteří chtějí a nemohou,“ říká psychoterapeutka a psycholožka.

Co byl první impulz pro založení Sociální kliniky?
Sociální klinika je něco, o čem jsem snila od první chvíle, kdy jsem o jejím fungování v brazilské Bahii slyšela. Tam se terapeuti přestěhovali s celým institutem do nejchudší čtvrti města a pracují s dětmi a učiteli těch nejvíc ohrožených dětí.

Co motivuje pracovat terapeuty na klinice zdarma?
Naše motto je, že je to služba ze srdce, protože to máme všichni. Terapeuty a terapeutky v Sociální klinice spojuje přesvědčení, že pro zdravý život je důležitá rovnováha mezi dáváním a přijímáním.

Žijeme v zemi a v situaci, kdy je důležité poukazovat na tuto odvěkou pravdu, která je základem veškerého dobrého spolužití lidí ve společnosti.

Dalšími tématy, pro něž se k nám kolegové přidávají, jsou: radost z toho, že můžu podpořit někoho jiného, že mohu něco dát. Pak také potěšení ze zapojení do týmu a setkávání s kolegy, se kterými mohu společně sdílet a učit se. Terapie je poměrně osamělá profese. Současně naši terapeuti dostávají podporu prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání a pravidelných supervizí, což obzvláště profesně mladší terapeuti velmi vítají.

S čím se na vás nejčastěji obrací Pražané?
Nejvíce se na nás obrací lidé v situaci, kdy během krátkého období prožili prudký zvrat a změnu v životě a nejsou schopni se s tím vyrovnat. Dále se na nás obrací s tématy jako rozvod, rozchod nebo ztráta někoho blízkého.

Mnohdy se objevují obtíže spojené se zvládáním stresových situací a obtíže spojené s vyčerpáním z práce. Četnými důvody pro kontaktování Sociální kliniky jsou také těžkosti spojené s partnerskými vztahy nebo rodičovstvím.

Výjimkou nejsou ani klienti, jimž byla sdělena nepříznivá diagnóza nebo kteří mají vážné onemocnění v rodině či doprovázejí umírajícího. Velmi často přichází klienti s traumatickými zkušenostmi z dětství či z dospělosti, které doposud nebyly ošetřeny a které negativním způsobem ovlivňují jejich současný život.

Kolik hodin klientům poskytujete?
Naše klinika poskytuje krátkodobou terapii. Zájemci o terapii projdou mapovacím pohovorem a následně ti, kteří jsou doporučeni do služby, obdrží podporu v počtu 12 terapeutických sezení. Terapie je zpravidla zahájena do čtyř týdnů od prvního kontaktu. Oproti tomu terapie hrazené zdravotními pojišťovnami jsou dostupné se značným časovým zpožděním, průměrně šest měsíců.

Osoby, které nemají finanční prostředky, tedy nemohou čerpat psychoterapii v čase, který potřebují, a musí dlouho čekat. Dostupné soukromé služby jsou pro řadu lidí příliš drahé.

Kolik sezení terapií proplácí obyčejně pojišťovny?
Počet sezení není omezen. Problém je ale především v tom, že počet nasmlouvaných klinických psychologů poskytujících psychoterapii na pojišťovnu je zoufale malý.

Další potíží, která se pojí s psychoterapií „na pojišťovnu“ je, že každý klient placený zdravotní pojišťovnou má přiřazenu diagnózu, což někdy podporuje u lidí pasivní roli. Jsem pacient, vy mě budete léčit a já budu dělat co řeknete.

Pokud má být psychoterapie úspěšná, je velmi důležitá osobní zaangažovanost klientů, musí jim záležet na tom, aby jim bylo lépe, musí být motivovaní ke změně. Klienti Sociální kliniky jsou lidé, kteří chtějí změnu, jsou ochotni na sobě pracovat, jen nemají možnosti.

Jaké typy služeb nejčastěji nabízíte?
Nejčastěji poskytujeme individuální terapii dospělým lidem nebo mladým dospělým/dospívajícím. Sociální klinika nabízí krátkodobou terapii, tj. terapie čítající 12 sezení. Máme i další spolupracující odborníky v jiných oblastech, ale naším hlavním cílem je poskytovat psychoterapii. Z mnoha šetření vyplývá, že právě krátkodobá terapie je formát, který může pomoci klientům nastartovat změny v životě, které přetrvávají.

Za jakým účelem sbíráte finance při crowdfundingové kampani?
V současné době jsme schopni pomoci více než 150 lidem za rok. Naši pomoc však potřebuje mnohem více lidí, kteří jsou kolem nás. Proto jsme se rozhodli sehnat další finanční prostředky, které použijeme na provoz, abychom zvýšili dostupnost služeb kliniky.

Komentáře

zpět na článek