metro.cz

Větší foto
Blanka Jirkovská | foto: Metro.cz

Boji se zákeřnou demencí může napomoci nová publikace

  5:25
Různé druhy onemocnění, které se označuje jako demence, postihují každoročně čím dál tím více starších lidí. Zároveň se pozvolna posunuje věková hranice nástupu této nemoci směrem k mladším ročníkům.

„Ačkoli není demence vyléčitelná, dá se s ní žít relativně dlouho. Ke kvalitě života s demencí přispívají nemalou měrou také nefarmakologické metody,“ uvádí socioložka Blanka Jirkovská.

Co si můžeme pod pojmem nefarmakologické metody představit?
Jsou to velmi různorodé postupy bez využití léků, díky kterým můžeme s člověkem s demencí smysluplně trávit společný čas. Pokud mu to jeho stav dovoluje, může některé z nich provozovat i sám.

K čemu všemu jsou tyto metody pro lidi s demencí užitečné?
Nefarmakologické metody slouží jednak jako prevence vzniku onemocnění demencí, ale také jako podpůrný prostředek u lidí, kteří demenci mají. V prvním případě jde o přístupy, které se doporučují v rámci zdravého životního stylu, například fyzické aktivity, kognitivní trénink, kontakt s přáteli či vhodná strava. Já se více zabývám těmi, které se využívají u lidí s demencí. Jejich smyslem je udržování co nejlepší kvality života nemocných i pečujících, zachovávání důstojnosti, prožívání hezkých společných momentů. Tyto metody jsou také vhodné pro posilování kvalit člověka, které mu zůstávají, a pro zmírňování nepříjemných projevů demence. U mnohých nefarmakologických metod lze doložit vědecké důkazy o jejich účinnosti. Mohou například snižovat stres u nemocných i pečujících.

Existují výzkumy, které by potvrdily, že je možné demenci nefarmakologickými metodami vyléčit?

Takové kouzlo tyto metody neumějí, stejně jako farmaka ani jiné způsoby léčby. Demence není vyléčitelná. Zároveň není výjimkou, že od stanovení diagnózy demence může člověk žít ještě třeba deset i více let. Jakou dobu bude jeho život s touto nemocí kvalitní, záleží na řadě faktorů. Nejlepší podle mého názoru je, pokud se demence odhalí co nejdříve a nasadí se vhodná kombinace farmak a nefarmakologických metod.

Kde konkrétně se čtenáři mohou o těchto metodách dozvědět více?
Před krátkým časem mi o tomto tématu vyšla knížka u České alzheimerovské společnosti. Jmenuje se Nefarmakologické cesty k lepšímu životu s demencí. Píšu v ní o více než třiceti nefarmakologických metodách, které mohou zkvalitnit život lidem s demencí i pečujícím. V knize je také uvedena rešerše vědeckých důkazů o účinnosti jednotlivých metod. Zmiňuji tam i výsledky aktuálního výzkumu o účinnosti těchto metod vnímané očima tří set českých profesionálů pracujících se seniory nejen s demencí. Publikace může být užitečná pro kohokoli, kdo se o téma demence a její léčby zajímá, ať už je to rodinný pečující, profesionál, nebo student.

Kde ji seženeme?
Je to možné ve-shopu České alzheimerovské společnosti na webových stránkách www.alzheimer.cz/e-shop.

Komentáře

zpět na článek