metro.cz

Počasí v Praze

2 °C / 16 °C

Pondělí 4. března 2024. Svátek má Stela

Dalších 10 fotografií v galerii
ilustrační snímek - Praha | foto: PublicDomainPictures.net / Rostislav Kralik

Anketa mezi starosty a starostkami: Co chystají v roce 2021

  9:41
Vznikne ve vaší městské části letos nová škola nebo park? Jak se radnice popraly s pandemií? A co se loni v metropoli povedlo? Čtěte velkou anketu!

Deník Metro oslovil deset pražských radnic ve velké anketě. Zajímalo nás, co městské části čeká v novém roce. Také jsme starostům a starostkám položili dotazy, jak covid-19 ovlivnil jejich městskou část a kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat. Zároveň nás zajímalo, na co nejvíc za uplynulý rok jsou hrdí.

Petr Hejma

PETR HEJMA, PRAHA 1

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Opatření a slevy poskytnuté Prahou 1 by naši pokladnu měly podle posledních údajů zatím vyjít zhruba na více než 90 milionů korun. Do toho ale nejsou započítány výpadky příjmů, které třeba jen v případě odpuštění poplatků za předzahrádky činí zhruba 60 milionů korun. Až na příští rok byl přesunut nejen Ples seniorů, ale i Ples Prahy 1.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý?
Jsem hrdý na pracovníky Střediska sociálních služeb Praha 1, Nemocnice Na Františku, na naše dobrovolné hasiče, na pracovníky škol a zaměstnance radnice. Děkuji jim za jejich nasazení během boje proti epidemii a za to, že se i díky nim podařilo za nelehké situace udržet všechny instituce v chodu.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Příští rok nás čeká mnoho zajímavých projektů, ze kterých bych vyzdvihl například pokračování náročné rekonstrukce historického domu v Truhlářské ulici, revitalizaci parku Cihelná, kde vzniknou i cyklostezka a parčík, a také citlivou rekonstrukci pláště nádherného domu ZŠ Brána jazyků se sgrafity a štukovou výzdobou. A snad vyjde i oprava Krannerovy kašny.

Jana Černochová

JANA ČERNOCHOVÁ, PRAHA 2

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Ocitli jsme se ve zcela nové situaci, na kterou náš úřad pohotově reagoval. Rozdávali jsme dezinfekci, ochranné prostředky, zřídili jsme bezplatnou krizovou linku pro občany. Náklady na opatření proti koronaviru se pohybují okolo 15 milionů. Předpokládanou finanční ztrátu ve výši cca 55 milionů bude městská část krýt úsporami v oblasti běžných výdajů a úsporami z minulých let. Museli jsme zrušit většinu kulturních akcí, nejvíce mě však mrzí zrušené Vinobraní na Grébovce. Pandemie nám ale také ukázala, že se lidé ve vypjatých situacích umí semknout a dokážou si navzájem pomáhat.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdá?
To, jak zvládli nečekanou situaci ředitelé a učitelé našich základních škol, je obdivuhodné. Měli to nesmírně složité, vím, čím procházeli, protože jsem se s nimi pravidelně setkávala. Školství je pro Prahu 2 absolutní priorita, na rekonstrukce škol a jejich vybavení jsme v roce 2020 poskytli cca 100 milionů korun. Jsem hrdá i na záchranáře, policisty, hasiče a strážníky za to, jak obětavě pomáhali v první linii v boji s neviditelným nepřítelem. Díky nim mohla naše městská část fungovat i v nejsložitějších dnech.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Chystáme řadu akcí k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily, mimo jiné revitalizaci sadových úprav u kostela sv. Ludmily, a 150. výročí založení spolku Vltavan. Těším se na zahájení rekonstrukce parku Folimanka, kde vznikne pod Nuselským mostem úžasný volnočasový areál. A mám radost z plánované výměny oken a opravy střechy v ZŠ Vratislavova. Pokračujeme v rekonstrukci chodníků a tam, kde to jde, vracíme dlažbu z pražské mozaiky, pokračujeme v rekonstrukcích bytů a bytových domů. Budeme také instalovat pamětní desky gen. Karla Janouška, gen. Otakara Husáka, Karla a Jaroslava Evaldových a Milady Horákové.

Jiří Ptáček

JIŘÍ PTÁČEK, PRAHA 3

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Nejzásadnější byl dopad na výuku ve školách, pečovatelskou službu, provoz ošetřovatelského domu a krizových center. Boj s pandemií stál zhruba 24 milionů a také příjmy z nájmů, které jsme odpustili v rámci pomoci místním podnikatelům. Přišli jsme o některé tradiční kulturní akce, například o vánoční koncert v kostele Nejsvětějšího srdce Páně. Vinohradské vinobraní proběhlo místo jedné velké jako pět malých slavností na různých místech. Ostatní kulturní akce se odehrály on-line a živě se streamovaly na Facebooku.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý?
Rok 2020 byl velká výzva a zdá se, že jsme jako městská část obstáli. Od povodní v roce 2002 jsem neviděl mezi lidmi takovou míru vzájemné solidarity. Jsme dobrá čtvrť. Kromě toho jsme realizovali řadu investičních akcí. Otevřeli jsme novou školku na Jarově a revitalizovali park U Kněžské louky. Podařilo se nám připravit zásadní investiční akce, které nás čekají v příštím roce.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Máme připraveny investice do bytových domů v hodnotě několika set milionů korun. Měla by se rozjet revitalizace Tachovského náměstí, úpravy cyklostezky pod Vítkovem a opravy několika školních budov. V přízemí radnice plánujeme stálou expozici Žižkovského muzea. Současně chci věřit, že se vrátíme k osobním setkáním, na která jsme byli zvyklí. Že si budeme moci důstojně připomenout 140. výročí povýšení Žižkova na město a uspořádáme tradiční kulturní akce, které jsme letos museli oželet.

Irena Michalcová

IRENA MICHALCOVÁ, PRAHA 4

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Museli jsme zrušit řadu kulturních a sportovních akcí a akcí pro seniory, například oblíbenou sérii adventních koncertů. Školy a sociální služby pracovaly a stále pracují v obtížných podmínkách. V nouzovém stavu na jaře i teď – v druhé vlně – jsme zajistili všechny služby, které úřad městské části poskytuje našim obyvatelům. Na opatření v souvislosti s pandemií jsme vydali 12 milionů korun. Pandemie nás připravila o část příjmů, zejména z poplatků, přibližně to bylo 20 milionů korun.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdá?
Na biotopovém koupališti Lhotka jsme zlepšili komfort návštěvníků, otevřeli jsme vylepšené šatny, umývárny a toalety. Hrdá ale jsem hlavně na učitelky a učitele a další zaměstnance mateřských a základních škol, ať se v otevřených školách starali o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, nebo zajišťovali distanční výuku. A na zaměstnankyně sociálních služeb a dobrovolníky, kteří zajišťovali nepřetržitou péči o nejohroženější skupinu obyvatel – seniory.

Co čeká městskou část v roce 2021?
V roce 2021 nás čeká řada investičních akcí, mimo jiné rekonstrukce kuchyně v ZŠ Školní, další etapa revitalizace biotopového koupaliště Lhotka, rekonstrukce objektu na Novodvorské na lékařský dům. A budeme pokračovat v přípravě na výstavbu Domu seniorů Hudečkova. A byla bych upřímně ráda, kdybychom už nemuseli rušit oblíbené akce pro veřejnost a omezujících opatření bylo v životě našich obyvatel díky očkování co nejméně. 

Renáta Zajíčková

RENÁTA ZAJÍČKOVÁ, PRAHA 5

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Covid-19 ovlivnil nás všechny. Nicméně jsem potěšena tím, že chod úřadu nebyl nemocí výrazně zasažen. Stejně jako jiné městské části, také my jsme museli s ohledem na epidemickou situaci oželet řadu naplánovaných akcí, například Dny Prahy 5. Nejvíce je mi ale líto akcí, které byly určeny našim dětem a dospívajícím. Na výdaje určené na prevenci jsme z velké části využívali účelovou dotaci poskytnutou magistrátem. S ohledem na distanční výuku radnice nakoupila bezmála 250 notebooků.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdá?
Jsem velmi potěšena nebývalou zpětnou vazbou od obyvatel Prahy 5 prostřednictvím ankety, kterou jsme připravili v rámci přípravy Strategie rozvoje Prahy 5 na roky 2020 až 2030. Těší mě, že jsme po rozsáhlé renovaci otevřeli park Santoška, vybudovali hřiště pro plážové sporty v Jinonicích, otevřeli kostel Krista Spasitele na Barrandově a s ním spojené komunitní centrum, odstartovali jsme výstavbu nové čtvrti – Smíchov City – a schválili jsme významné územní studie – proměny Plzeňské a pro Nový Barrandov.

Co čeká městskou část v roce 2021?
V plánu máme investice, které přinesou prospěch všem občanům Prahy 5. Dokončíme rekonstrukci Raudnitzova domu, čímž výrazně navýšíme počet seniorských bytů. Směřujeme ke koupi usedlosti Cibulka, která má obrovský potenciál pro široké využití. Chci iniciovat rekonstrukci bazénu v základní škole Weberova a výstavbu mateřské školky v Košířích. Renovovat se bude Chaplinovo náměstí či hřiště Na Pláni. Prioritou nadále zůstává zvyšování bezpečnosti, čistoty a pořádku v ulicích celé Prahy 5.

Ondřej Kolář

ONDŘEJ KOLÁŘ, PRAHA 6

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Minulý rok byl pro všechny z nás složitý. Koronavirus se promítl do hospodaření městské části a výrazně změnil náš pracovní režim i agendu – dezinfikovali jsme školy a veřejná místa, distribuovali jsme ochranné pomůcky a podobně. Bohužel jsme také museli rušit řadu veřejných akcí, naposledy například většinu tradičního vánočního programu. Tento rok, plný nejistoty, mě ovšem utvrdil v tom, že pro Prahu 6 není žádná krize dost velká na to, aby nešla překonat.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý?
V letošním roce Praha 6 oslavila sto let své existence. I přes vládní omezení se nám podařilo uspořádat akce, jimiž jsme si spolu s občany toto kulaté výročí důstojně připomněli. Za velký úspěch rovněž považuji odstranění sochy maršála Koněva z náměstí Interbrigády, díky čemuž jsme toto místo osvobodili od reliktů minulosti a připravili ho na další rozvoj.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Bohužel se obtížně odhaduje další vývoj pandemie, proto ani netušíme, kdy se konečně vymaníme z nepřehledného labyrintu vládních opatření. Jako Praha 6 jsme však díky odpovědnému hospodaření z předešlých let na horší časy připraveni. Počítáme s finanční rezervou na možné další řešení koronavirové situace a plánujeme pokračovat v rozvojových investicích – největší část z nich půjde na rekonstrukce školních budov. A co se týká náměstí Interbrigády, těším se na návrhy řešení tohoto místa v rámci soutěže, kterou chceme vypsat.

Jan Čižinský

JAN ČIŽINSKÝ, PRAHA 7

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Na přímá opatření padly zhruba tři miliony korun, dále podporujeme ve výši asi 23 milionů lidi v nouzi, živnostníky a podnikatele, na které dopadla vládní opatření. Výpadky z rozpočtu jsou desetimilionové a očekáváme, že další ztráty zažijeme v roce 2021 i kvůli bláznivým krokům vlády a poslanců. Letos jsme nemohli společně rozsvítit stromy, navštívit seniory v pečovatelských domech nebo se potkat na vánočním koncertě. Na druhou stranu jsme si zas potvrdili, že lidé v Praze 7 drží při sobě a nikdo nezůstane bez naší pomoci.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý?
Dokončili jsme podle architektonické soutěže novou radnici a přestěhovali se. Po 135 letech má Praha 7 vlastní krásné sídlo a oproti původním megalomanským plánům ODS jsme ušetřili zhruba 1,2 miliardy. Krátce nato přišel covid a radnice se změnila na krizové centrum. Vydávali jsme látky na výrobu roušek, dezinfekci i roušky lidem z celé Prahy. Zvládli jsme ale i dokončit další projekty. Za všechny zmíním první obecní lesní školku v Praze, kde děti tráví čas v přírodě pod širým nebem, což je nejen v době pandemie velmi cenné.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Není jasné, jaký bude vývoj pandemie i co ještě vymyslí naše vláda. Výpadky příjmů mohou mít vliv na rozpracované projekty i běžné opravy a služby. I tak věřím, že zvládneme konečně propojit Letnou a Holešovice přes oblast Bubnů a dokončíme rekonstrukci ZŠ na Ortenově náměstí. Budeme pokračovat v rozšiřování kapacit škol a školek a dotáhneme opravu vybydleného domu v Dobrovského ulici. Připravujeme také nový park Uvody, obnovu hřišť i vnitrobloků, nové stromy v ulicích a jsme připraveni pomáhat všem, co to budou potřebovat.

Ondřej Gros

ONDŘEJ GROS, PRAHA 8

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Covid ovlivnil dění v celé společnosti, nevyjímaje tím Prahu 8. I v naší městské části jsme rušili společenské a sportovní akce. Z tradičních a zároveň největších akcí pod širým nebem jsme rušili Starobohnické těšení, Svatováclavské slavnosti nebo slavnostní rozsvěcení pěti vánočních stromů. Covid měl samozřejmě obrovský dopad na místní podnikatele, na vzdělání dětí. Vydaly se desítky milionů na nákup dezinfekce, ochranných prostředků, přišel propad příjmů z pronájmu majetku a výpadek poplatků.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdý?
Náš rozpočet byl už tak nastaven úsporně, takže za největší úspěch považuji neomezování služeb pro občany, to se určitě povedlo. Nejvíc hrdý jsem na své spoluobčany, kteří dokázali a dokážou držet spolu v době bezprecedentní krize. Věřím, že v tom budeme společně pokračovat.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Žádné megalomanské projekty nechystáme. Vzhledem k nejistotě spojené s očekávanými finančními problémy v Praze jsem spíše obezřetný a budu prosazovat šetření. Doufám, že příští rok už bude díky očkování lepší než ten letošní. Čeká nás však 120 let od připojení Libně ku Praze – 20. září 1901 – a 125 let založení FK Meteor VIII – 2.března 1896. Libeň byla na základě zemského zákona připojena k Praze jako její osmá čtvrť, proto jsme dodnes Praha 8. Meteor VIII je šestým nejstarším dodnes existujícím českým klubem.

Jan Jarolím

JAN JAROLÍM, PRAHA 9

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Na boj s pandemií vydala Praha 9 doposud 19 milionů korun. Například od dubna 2020 ve spolupráci se zdravotníky umožňujeme nepřetržitě jako jedna z mála městských částí testování na přítomnost covidu-19. Odběrový stan je u Polikliniky Prosek. Od dubna také nepřetržitě každé pondělí dáváme roušky a dezinfekci seniorům zdarma. Ochranné pomůcky pravidelně vozíme do ústavu Sociální služby Praha 9, do zdravotnických a školských zařízení, bezdomovcům, respirátory šly dětem do sociálně slabších rodin. Zrušit jsme museli velké kulturní a společenské akce, jako je například Svatováclavská pouť, a další.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdá?
Devítka patří k nejrychleji rostoucím oblastem Prahy. Staví se tu tisíce bytů, což pochopitelně ovlivňuje i životní prostředí. Za poslední léta se nám podařilo nově vytvořit nebo revitalizovat nejvíce parků nebo zelených ploch v historii městské částí. Loni byl dokončen i park Zahrádky u říčky Rokytky, takže vysočanskými parky a zelení se dostanete od hranic s Prahou 8 přes devítku do Prahy 14. Prosek a Střížkov zase spojí park Přátelství, který rozšiřujeme na plochy, které jsme – na přání našich obyvatel – koupili v roce 2018.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Vzhledem k současné ekonomické situaci musíme najít úspory v provozních nákladech a zároveň je třeba pokračovat v investičních akcích, jako je revitalizace zeleně – konkrétně na hrdlořezské návsi vznikne parčík, pokračují práce na prodloužení parku Přátelství na plochy u stanice metra Střížkov. Naší největší investicí je výstavba Základní a mateřské školy U Elektry. Rozšiřování kapacity ZŠ a MŠ Na Balabence bude pokračovat přístavbou nového pavilonu. Připravujeme projekt parkovacího domu u Polikliniky Prosek a projektovou dokumentaci na domov pro seniory u prosecké polikliniky a další.

Renata Chmelová

RENATA CHMELOVÁ, PRAHA 10

Jak covid-19 ovlivnil vaši městskou část? Kolik peněz musela radnice na boj s pandemií vydat a o které akce a události občané přišli?
Na boj s pandemií a výpadky příjmů, které nám způsobila, jsme plně využili dotaci 32 milionů korun z magistrátu. Každotýdenní jednání krizového štábu či intenzivní komunikace s policií nebo hasiči na našem území se pro mě staly rutinou. A spolupracuje se mi s nimi skvěle, stejně jako například s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci, provozovatelem našich zařízení pro seniory. Bohužel, řadu akcí, zejména sportovních či kulturních, jsme museli zrušit, včetně vánočních koncertů.

Co se ve vaší městské části v roce 2020 povedlo? Na co jste nejvíc hrdá?
I v obtížné době jsme se věnovali také koncepčnímu plánování přesahujícímu naše volební období. Zpracovali jsme strategii udržitelného rozvoje na deset let, v příštím roce už ji začínáme naplňovat konkrétními projekty v rámci akčního plánu. Spoustu úsilí jsme věnovali přípravě rekonstrukce radnice. Rozhodli jsme se koncepčně řešit i její okolí a v příštím roce na něj vypsat veřejnou soutěž. Všechny naše dlouhodobé plány jsme osobně představovali samotným občanům, jak jen to letos bylo možné.

Co čeká městskou část v roce 2021?
Zatímco končící rok jsme zasvětili Karlu Čapkovi, jenž se přes 130 lety narodil a následně žil v našich Vinohradech, rok 2021 se ponese ve znamení designu a architektury. Co se týká investic, na ně půjde čtvrtina všech výdajů rozpočtu, který schválilo prosincové Zastupitelstvo. Za nejvýznamnější investice považuji opravy a rekonstrukce školních budov, na které půjde celkem sto dvacet milionů korun, a dokončení rozsáhlé rekonstrukce Polikliniky Malešice. Plánujeme také vybrat zhotovitele zmíněné rekonstrukce naší radnice.

Další městské části najdete zde.

Komentáře

Hlavní zprávy

Vědmy mají konkurenci. Věštit už umí také umělá inteligence a nemýlí se

vydáno 4. března 2024  12:00

V současném digitálním světě se umělá inteligence (AI) zarývá čím dál více do kůže společnosti.  celý článek

Říkáte, že žijete zdravě? Opravdu? Vaše lednička prozradí celou pravdu

vydáno 4. března 2024  6:00

O nedostatek pacientů se nemusejí bát v Česku kardiologové, odborníci na alkoholismus, plicní specialisté a také obezitologové. Přitom jejich zaměření...  celý článek

Svědkové minulosti. Mizejí poštovní schránky, vypařily se taky tradiční trafiky

PRAHA? AHA!
vydáno 3. března 2024  11:03

Praha je dobrodružství a romantika. Také nikdy nekončící zdroj zajímavostí. Stačí jen zvednout oči od displeje mobilního telefonu a nestačíte se divit....  celý článek

Komerční sdělení

Senioři, zatočte s dluhy, které vás tíží!

vydáno 3. března 2024

Pan Karel žije sám, je mu 71 let a má problém, který mu nedává spát. Hrozí mu, že kvůli nesplacenému úvěru přijde o byt. Nyní mu svitla naděje, že...  celý článek