metro.cz

Větší foto
Rodina Svitákova. Roman zcela vpravo, Klára po jeho pravici | foto: GRADA

Bez odborné literatury se svět neobejde, je to cesta k pokroku, říká zakladatel nakladatelství

  14:21
Nakladatelský dům Grada letos slaví 30 let na knižním trhu, kde patří mezi špičku. Do rodinné firmy nastupuje nová generace a učí se čelit krizi. O starostech i nadějích hovořili pro deník Metro zakladatel společnosti Roman Sviták a jeho dcera Klára, která se do rodinného podniku zapojila i se svými dvěma bratry.

Jaké jsou výhody a nevýhody rodinné firmy?
Roman: Za výhody bych asi považoval především to, že rodinná firma kalkuluje zpravidla své záměry na daleko delší dobu než management korporátu. Má větší odolnost a adaptabilitu na nové podmínky, a to díky přímému zapojení majitelů a loajalitě zaměstnanců. Majitel je ochotnější vracet vydělané prostředky do podniku. Rodinná firma je také personálně stabilnější, opravdu si váží vlastních lidí, stálých partnerů i zákazníků. Na druhou stranu nevýhodou bývá menší obchodní agresivita či horší dostupnost velkých finančních zdrojů.

V čem je odolnější i v současné těžké situaci?
Roman: Majitelé mají dlouhodobé zájmy a motivace, podnikání je pro ně posláním a radostí, ale také existenční otázkou rodiny, jejího živobytí. Rodinná firma je schopná přežít a bojovat daleko intenzivněji. Na rozdíl třeba od managementu firmy, který se může sebrat a jít jinam.

Platí pro všechna odvětví, že rodina drží víc při sobě?
Roman: Asi nutně nemusí. Nejsou mi moc známé čistě rodinné firmy například v oblasti farmacie, leteckých společností, v automobilovém průmyslu, respektive v oblastech vyžadujících veliké prostředky a kapitál.

Vnímají celou firmu jako rodinnou také desítky vašich zaměstnanců?
Roman: Myslím, že ano, a to u nás je už asi 140 zaměstnanců a spolupracovníků. Nastupující generace naší rodiny je ve firmě zatím krátce.

Kláro, jak vnímáte s bratry, že pokračujete ve firmě, i když byste díky různým zkušenostem i z ciziny mohli dělat něco jiného?
Klára: Docela dost jsme přemýšleli, než jsme do Grady nastoupili. Rodinnou firmu vnímáme jako velmi zajímavou příležitost a individuálně jsme se každý rozhodli, proč do ní jít. Určitě nás všechny láká možnost ovlivňovat vlastní práci a dění ve firmě víc, než by tomu bylo někde jinde.

Proč jste konkrétně vy šla do rodinné firmy pracovat?
Klára: Mám ráda knížky a práce v nakladatelství mě jednoduše těší. Hlavní důvod je ale šance věci ve firmě pozitivně ovlivnit, seberealizovat se a celkově se podílet na směřování firmy.

Bude Grada pokračovat ve stejném stylu po předání vedení firmy dětem?
Roman: Pořádek, nástroje řízení a procesy ve firmě, které používáme, věřím zůstanou. Jsou naším společným know-how i výhodou. Jejich vylepšování je součástí naší kultury. Personální styl vedení se může měnit a uzpůsobovat konkrétním osobnostem – nástupcům ve vedení.

Klára: Celkově určitě ano, ale myslím, že nás všechny napadají věci, které by se daly dělat trochu líp nebo nám chybí.

Jak přispíváte za mladší generaci do různých sfér řízení či provozu firmy? Jaké přinášíte nové, moderní nápady, jež by třeba vašeho otce nenapadly?
Klára: Každý ze tří sourozenců má svoji oblast. Martin v moderních technologiích, Daniel především v prodeji a marketingu a já v oblasti financí a analýz či v plánování projektů. Martin je v Gradě nejdéle a stál za zrodem služby www.bookport.cz, což je aplikace poskytující neomezený přístup k tisícům knih. Já a Daniel jsme ve firmě kratší dobu. Daniel například teď připravuje projekt on-line systému pro knihkupce. V Gradě je hodně lidí s dobrými nápady, takže nepřicházejí zdaleka jen od nás. Někdy se třeba jen snažíme pomoci je realizovat.

Roman: Mladí přinášejí i liberálnější přístup k projektům, lidem a jejich odměňování. Vše se točí kolem rozvojových aktivit a věcí do budoucna.

Jak si v pandemii koronaviru stojí český knižní trh?
Roman: Knihkupci jsou na tom mimořádně špatně. Malou záchranou jsou jim e-shopy, pokud je mají. Nakladatelé jsou na tom o něco lépe, mohou se více spoléhat na moderní distribuční i prodejní technologie, e-knihy, audioknihy.

Klára: I přes oživení, které bylo loni v listopadu a prosinci, je na trhu méně novinek. Mnoho nakladatelů nemá odvahu vydávat v této době všechny plánované tituly. A bohužel někteří nakladatelé omezují produkci i kvůli své ekonomické situaci.

Je aktuálně pro nakladatelství on-line prodej záchrana? Bude se víc prodávat na e-shopech, nebo se lidé vrátí do knihkupectví?
Klára: Pouze e-shopy knižní trh nezachrání, dlouhodobé řešení to není, proto musí knihkupci současnou situaci ustát. Nákupní chování se posunulo k on-linu, ale lidé se do knihkupectví vrátit chtějí.

Roman: Pro knižní trh je zásadní, aby knihkupectví přežila. Chceme a musíme zachránit knihkupce, kamenné prodejny jako významné nositele kultury a vzdělání našich měst a obcí.

Budoucnost je možná i v e-knihách nebo audioknihách. Jak moc se těmto odvětvím věnujete?
Klára: Všemožně a maximálně. Služba Bookport rostla minulý rok o 180 procent a e-knihy o 50 procent. Audioknížky jsme nastartovali teprve před rokem, ale budeme se jim více věnovat. E-knihy i audioknihy mají na českém trhu zatím velmi malý podíl, ale věříme v jejich potenciál. Trendy na západních trzích to potvrzují.

Jste také největší nakladatelství odborné literatury v Česku a na Slovensku. Jak si tento segment stojí a jak to vidíte s učebnicemi a odbornou literaturou nadále?
Roman: Odborná kniha je samozřejmě naší doménou a doufám i budoucností. Bez odborné literatury se svět neobejde, je to cesta k pokroku a úspěchu každého jedince. Co se proměňuje, to je způsob její konzumace. Budoucností je větší podíl elektronického přístupu k odborným knihám. V zahraničí i v Česku existuje mnoho služeb, které tento trend úspěšně rozvíjejí. My jsme hrdí na naši službu Bookport. Jen předplatné většiny tuzemských univerzit představuje přístup pro asi 200 tisíc studentů a rychle přibývají další uživatelé. U nás se bohužel prosadila nešťastná strategie finanční podpory zpřístupnění elektronických knih. Stát by měl raději podpořit rozpočty příslušných veřejných institucí, škol a knihoven na nákup digitálních zdrojů. Ty se totiž dokážou na volném trhu samy lépe a efektivně rozhodnout, co koupí.

Jak se dělají ediční plány, když už rok člověk neví, co ho čeká? Museli jste něco měnit nebo přehodnotit?
Klára: V současné situaci je to určitě těžké. Nechceme omezovat plánované objemy, ale musíme pružně reagovat a upravovat ediční plány. Minulý rok jsme vydání některých titulů přesouvali na podzim, výjimečně i do letoška. Opakovaně řešíme, kolik kusů máme vyrobit, protože nevíme, jestli budou otevřená knihkupectví nebo jestli se uskuteční různé kulturní akce, které jsou s knihou spojené. Jindy nás překvapí potřeba některé tituly dotiskovat.

Co se u vás v posledním roce prodává nejlépe?
Roman: Podle mého názoru se nejvíce mění trendy v populárně-naučné literatuře. To, co platilo před rokem, už platit vůbec nemusí. Beletrie je stabilnější. Lidé sedící doma v době pandemie měli zvýšený zájem o knihy z oblasti psychologie. Více se prodávaly starší tituly, které si v e-shopech lidé našli snáz než v knihkupectví, kde na vás křičí propagací podporované novinky.

Díky čemu rostly vaše tržby i během pandemie?
Roman: Jistě jsme měli hromadu štěstí. Hlavní bylo úsilí a skvělá práce všech našich lidí. Vyplatila se nám prozíravost a dlouhodobá strategie nakladatelství, orientace na moderní produkty pro cílové skupiny všech odborných profesí a úrovně znalostí včetně studentů. Pomohly moderní služby i náš vypiplaný e-shop s nejširší nabídkou knih.

Na trhu jste 30 let, chystáte na letošek nějaké oslavy?
Klára: I přes nepřízeň doby si výročí budeme s našimi zákazníky připomínat celý rok. Historii i současnost uvidí na našich sociálních sítích. Plánujeme speciální výstupy v médiích, které dají našim příznivcům nahlédnout do firmy, ukážeme, jak knihy vznikají, a seznámíme je s našimi autory i kolegy. Pro naše zákazníky chystáme také mnoho výročních prodejních akcí. Měli jsme v plánu i galavečírek a malý knižní festival, ale bohužel kvůli současné situaci jsme je odložili na neurčito.

Jaké jsou největší úspěchy?
Roman: Že rosteme, jsme stabilní a zvládli jsme i současnou těžkou dobu. Získali jsme veřejné ocenění, aktuálně 37. místo v soutěži Českých 100 nejlepších a mezi 100 nejlepšími se držíme už 23 let. Další milou cenou byl Hrdina boje s koronavirem, od Czech Top 100, mimo jiné za dar přístupů k e-knihám zdarma školám, zdravotníkům a Lékařům bez hranic.

Můžete naznačit něco z plánů do budoucna?
Roman: Nadále samozřejmě půjdeme cestou, kterou si Grada a její lidé již třicet let razí. Pro mne je teď nejdůležitější cíl právě rodinná firma, předávání pravomocí a kompetencí. A školení nás všech, abychom to úspěšně zvládli.

Klára: Nové projekty a možnosti neustále vyhledáváme. Jedna oblast, kterou určitě plánujeme rozvíjet, je například naše působnost na slovenském trhu. Rádi bychom se také pustili do nových akvizic.

Komentáře

zpět na článek