metro.cz

Počasí v Praze

9 °C / 22 °C

Středa 29. května 2024. Svátek má Maxmilián, Maxim

Politici v Praze před volbami slibují dostavbu okruhu, metra D a parkovišť

  10:47
Strany a jejich lídři, kteří se v podzimních volbách ucházejí o přízeň voličů v Praze, se shodují na nutnosti dostavby silničního okruhu města, metra D do Písnice a spojení s ruzyňským letištěm. Chtějí stavět záchytná parkoviště a nezdražovat jízdné v MHD. Zároveň slibují transparentní úřad, zveřejňování smluv na internetu a revizi majetku města.
Kdo se stane příštím primátorem? | foto: Metro.cz

Kromě dopravních staveb, které jsou pro většinu kandidátů největším tématem, se všichni chtějí věnovat i problematice MHD a financování dopravního podniku. Budou hledat úspory, aby nemuseli přistoupit k dříve několikrát zmiňovanému zdražování jízdného, shodují se. Cestování v MHD zdarma, které by znamenalo roční výpadek ve výši zhruba čtyř miliard korun, slibují jen komunisté. Trojkoalice (STAN, KDU-ČSL a SZ) chce jízdné za 10 korun na den.

Pravicoví i levicoví kandidáti se v předvolebním klání věnují také problematice bezdomovectví a životního prostředí. Slibují mimo jiné větší bezpečnost v ulicích a víc zeleně. Komunální volby se uskuteční 10. a 11. října. V Praze se o posty zastupitelů utkají kandidáti rekordních 31 stran a hnutí.

1. Jaký projekt by měl být investiční prioritou města v nadcházejícím volebním období a jak by měl být financován?

Adriana Krnáčová (ANO): Předně se musejí definitivně ukončit předražené projekty. Musíme dokončit tunel Blanka, pražský okruh a spojení na letiště. Počítáme i s vybudováním čističky a budeme hledat cestu, jak ji financovat z evropských fondů. Počítáme se zapojením soukromé sféry, a to i co se týče opencard. 

Miroslav Ludvík (ČSSD): Pro nás je investiční prioritou výstavba trasy metra D do Písnice. Předpokládá se nutnost investice ve výši desítek miliard, proto musí být stavba takého rozsahu financována z více zdrojů s důrazem na využití peněz z evropských fondů. 

Marta Semelová (KSČM): Za prvé dostavba pražského silničního okruhu, který by měl být financován ze státního rozpočtu a z evropských fondů. Za druhé dokončení výstavby metra trasy A do Motola a zahájení výstavby trasy D. Za třetí přestavba ústřední čistírny odpadních vod. 

Bohuslav Svoboda (ODS): Provozní výdaje magistrátu je potřeba snížit a duplicitní úřední agendy sloučit všude tam, kde je to možné. Úřad chci zeštíhlit a zefektivnit. Mezi priority rozhodně patří metro D (ale ve variantě o 10 mld. levnější než nyní) a dokončení vnitřního okruhu Prahy. Počítáme s opravou Šlechtovy restaurace a plaveckého areálu v Podolí.

Tomáš Hudeček (TOP 09): Investiční prioritou je metro D, která má platné územní rozhodnutí a město pracuje na dokumentaci pro stavební povolení. Vedeme jednání s EU a státem o financování. Zahájíme stavby parkovacích domů - nejprve na Černém Mostě, Zličíně a v Letňanech. Plánujeme zapojení soukromého kapitálu. Chceme ročně věnovat miliardu na opravy silnic.

Petr Štěpánek (Trojkoalice pro Pražany): Rodičům a dětem chybí místa ve školkách. Na výstavbě nových školek se bude muset podílet hlavní město i městské části. Mezi dopravními stavbami bude prioritou metro D.

Marek Černoch (Úsvit přímé demokracie): Mou prioritou je okamžité otevření tunelového systému Blanka, postupné dokončování vnitřního městského okruhu a snaha připravit podmínky pro ŘSD, aby mohly být zahájeny práce financované státem na vnějším okruhu. Dále také spojení Florenc-letiště Ruzyně-Kladno a vybudování trasy metra D - snahou je zajistit částečné financování ze strany státu a připravit podmínky pro možné čerpání peněz z fondů EU.

2. Co uděláte pro to, aby byla radnice transparentnější a vstřícnější k veřejnosti? 

Adriana Krnáčová (ANO): Chceme úplně změnit přístup radnice a úřadů k občanům. Úředníci by měli být vstřícnější. Zároveň otevřeme všechna jednání, a to i jednání městské rady. Počítáme také s tím, že bychom se s Pražany jednou měsíčně scházeli. Samozřejmostí musí být prověrka smluv, audit investic a přehled majetku města. 

Miroslav Ludvík (ČSSD): Umožníme lidem vyřizovat úřední záležitosti přes internet. Budeme informovat, za co utratíme veřejné prostředky v rozpočtu včetně detailních přehledů příjmů a výdajů města. Všichni budou moci kontrolovat zadávání veřejných zakázek i jejich průběh. Podpoříme také místní referenda.

Marta Semelová (KSČM): Chceme zavést řádnou evidenci, správu a ochranu majetku města, posílit kontrolu v průběhu výběrových řízení ze strany zastupitelstva i veřejnosti, zabránit rozprodávání majetku města, zveřejnit informace o smlouvách, zrušit nevýhodné zadávání činností externím firmám.

Bohuslav Svoboda (ODS): Praha musí mít rozklikávací rozpočet, musí zveřejňovat smlouvy. Jednoznačně budu prosazovat, aby byl na webu životní cyklus zakázky od jejího vzniku až po zaplacení poslední faktury. O vítězích výběrových řízení se musí rozhodovat elektronickými aukcemi.

Tomáš Hudeček (TOP 09): Ve vedení města jsme rozhodli, že nejen magistrát, ale postupně i jím ovládané firmy budou zveřejňovat všechny smlouvy na internetu. Nově budeme požadovat, aby to bylo i zpětně za celé současné volební období. Chceme dokončit nákupy prostřednictvím elektronických aukcí, podporujeme centrální nákup služeb pro příspěvkové organizace. Dosáhneme tak výrazných úspor.

Petr Štěpánek (Trojkoalice pro Pražany): Budu prosazovat maximální transparentnost. Maximum veřejných zakázek musí projít veřejným výběrovým řízením s následným zveřejněním všech smluv a fakturací. Magistrát, jako úřad, potřebuje kariérní řád, aby úředníci vydávali kvalifikované rozhodnutí.

Marek Černoch (Úsvit přímé demokracie): Jedním z nástrojů je registr smluv, díky kterému bude možné nahlédnout do smluv, které město uzavírá. Za velice důležité považuji, aby primátor komunikoval s občany. Zní to jako klišé, ale komunikace je to, co přináší argumenty, podněty a lidem větší jistotu.

3. Jak se stavíte k problematice hazardu, jste pro jeho omezení/nulovou toleranci? Jak nahlížíte na stále nevyřešenou debatu kolem změny přerozdělování peněz z hazardu? 

Adriana Krnáčová (ANO): Je to komplexní problém, který se řeší na celostátní úrovni. Obce získaly větší pravomoci a těch bychom chtěli maximálně využít. Není důvod, abychom si v centru Prahy pěstovali kasina, hazard a všechno negativní, co k tomu patří.

Miroslav Ludvík (ČSSD): Jsme pro snižování počtu heren a kasin včetně regulace jejich provozní doby. Současné rozdělování prostředků z hazardu na základě počtu automatů není logické, nijak nesouvisí se sportem. Rozdělování by mělo probíhat podle počtu obyvatel dané městské části.

Marta Semelová (KSČM): Jsem pro nulovou toleranci k hazardu. Způsob rozdělování peněz z hazardu jednotlivým městským částem tak, že čím víc heren a automatů, tím víc peněz, je pro nás nepřijatelný. Městské části nemotivuje k omezování hazardu, ale naopak. Opakovaně jsme navrhovali změnu.

Bohuslav Svoboda (ODS): Město pod mým vedením přistoupilo ke kroku, který vedl ke snížení počtu heren o 305 míst, a oproti faktickému počtu míst, kde jsou nyní provozovány loterie a jiné podobné hry, dokonce ke snížení o 687 míst. Na těchto krocích je vidět, jaký mám přístup k hazardu a automatům.

Tomáš Hudeček (TOP 09): V loňském roce jsme výrazně omezili legální hazard v Praze. Díky nové vyhlášce se snížil počet heren a to o plné dvě třetiny. Vyhláška rovněž zakázala provozování loterií v restauracích. Chceme ještě zpřísnit podmínky pro legální hazard. Cílem je umožnit pouze činnost omezeného počtu kasin. 

Petr Štěpánek (Trojkoalice pro Pražany): Prosazujeme nulovou toleranci k hazardu, prevenci a osvětu pro skupiny ohrožené předlužením a exekucemi a bezplatnou právní pomoc pro osoby, které už závislost na hazardu do faktického předlužení dostala.

Marek Černoch (Úsvit přímé demokracie): K hazardu mám nulovou toleranci. Ale v současné době, kdy může patologický hráč sedět doma u počítače a prohrát výplatu a vzhledem k tomu, že každá prohibice přináší černý trh, jsem ochoten diskutovat o určitém kompromisu, kdy budou dodrženy podmínky, například herny mimo dosah škol atd.

4. Jaké změny navrhujete ohledně MHD, ceny jízdného a fungování dopravního podniku?

Adriana Krnáčová (ANO): Síť v Praze je kvalitní, ale musíme ji dále rozvíjet. Vzhledem k faktu, že Praha je jedno z nejvíce navštěvovaných měst, tak bych ráda viděla i popisky a jízdní řády v angličtině. Hospodárnost dopravního podniku bychom prověřili hned po volbách, bude nutné tam zpřetrhat některé vazby na politiky a firmy. Jízdné nebudeme zvyšovat.

Miroslav Ludvík (ČSSD): Pro cestující do 15 a nad 65 let udržíme jízdné zdarma a i nadále budeme bránit zdražování jízdného v MHD. Budeme rozšiřovat rozsah veřejné dopravy zahájením výstavby trasy D, urychleně dokončíme dostavbu trasy metra A a budeme pokračovat ve výstavbě nových tramvajových tratí.

Marta Semelová (KSČM): Navrhujeme zavést bezplatnou MHD. Pokud jde o dopravní podnik, chceme zachovat jeho celistvost a rozvíjet jeho služby. Nutná je dostavba silničních okruhů a návazných dalších komunikací, vybudování P+R parkovišť na okrajích města s návazností na MHD.

Bohuslav Svoboda (ODS): Dopravní podnik není řízený efektivně. Řešení nabízí příklad železnice, kde tlak soukromníků zvýšil kvalitu přepravy i u státních Českých drah. Zapojení soukromých přepravců se nabízí především u autobusové dopravy. Cílem ODS je snížit nákladovost dopravního podniku pro městkou kasu.

Tomáš Hudeček (TOP 09): Podařilo se nám stabilizovat ekonomiku dopravního podniku a to zejména díky změně smluvních podmínek na dodávky tramvají. Díky tomu opadl tlak na zdražování jízdného. Budeme prosazovat vznik nových celodenních skupinových jízdenek za zvýhodněné ceny.

Petr Štěpánek (Trojkoalice pro Pražany): MHD hraje (a bude hrát) klíčovou roli v pražské dopravě. Veřejnou dopravu chceme výrazně zlevnit, budeme prosazovat předplatné jízdné za 10 Kč na den. Věříme, že v konečném důsledku to bude mít pozitivní vliv na dopravní situaci i veřejné rozpočty.

Marek Černoch (Úsvit přímé demokracie): Vzhledem k tomu, že Pražané ze svých daní přispívají na fungování MHD, prosazoval bych jisté zvýhodnění pro rezidenty. Například slevu jízdného při ročním předplatném a výhodu Pražanů v rámci používání Opencard. Fungování dopravního podniku je politické rozhodnutí, tam je nutná diskuse a domluva v rámci nové rady i zastupitelstva.

5. Jak chcete řešit problematiku bezdomovectví, zvyšující se počet narkomanů, veřejné domy?

Adriana Krnáčová (ANO): Praha tak jako každá metropole přitahuje mnoho lidí v nouzi. Je nutné si uvědomit, že bezdomovcem se může stát každý. Obecně je vhodné rozšířit sociální síť a pomoci těm, kteří se chtějí vrátit do společnosti. Řešení, jak zkultivovat centrum, vytlačit prostituci, narkomany a bezdomovce, ještě nabídneme, teď je nechci úplně představovat.

Miroslav Ludvík (ČSSD): Chceme se zaměřit na zvýšení prevence, nejen odsouvání problému represivními metodami. Problematice bezdomovectví je potřeba především předcházet vytvořením fungující záchytné sítě a podporou terénní práce neziskových organizací. Také zvýšíme počet městských strážníků.

Marta Semelová (KSČM): Člověk musí mít příjem, proto se zaměříme na tvorbu pracovních míst, možnosti veřejně prospěšných prací, byty se sociálním nájemným, podporu sociálních služeb a center s resocializačními programy. Nutné jsou terénní práce mezi drogově závislými, doléčovací centra a prevence.

Bohuslav Svoboda (ODS): Chci se zaměřit na to, aby byl větší počet strážníků v ulicích. Chtěl bych výrazně rozšířit azylové domy ve vytváření sociálních programů, které umožní nejrychlejší a důstojný návrat k plnohodnotnému životu. V každé městské části by mělo být speciální centrum pro bezdomovce.

Tomáš Hudeček (TOP 09): Spolupracujeme s městskými částmi a neziskovými organizacemi. Vyčlenili jsme na to 60 milionů korun. Letos v zimě jsme zahájili cílený projekt, kdy sociální pracovníci přímo ve vozech MHD nabízeli bezdomovcům základní ošetření a přístřešek. Klíčem k úspěchu v řešení drogové problematiky je další rozšíření spolupráce se všemi městskými částmi. Praha prosadila zákon o regulaci prostituce.

Petr Štěpánek (Trojkoalice pro Pražany): Bezdomovectví musíme předcházet. Obnovíme výstavbu obecních bytů, každý rok jich postavíme 500. Metropole musí spojit síly se státem, ale i neziskovými organizacemi. Řešením je samozřejmě prevence, předcházení chudobě u znevýhodněných skupin obyvatel. Neziskovým organizacím pomůžeme formou víceletého, předvídatelného financování.

Marek Černoch (Úsvit přímé demokracie): Je to především problém lidí, kteří nejsou Pražané - 90 procent jich má trvalé bydliště jinde. Zasadím se o jejich návrat do trvalého bydliště. Pokud bude tato cesta neprosaditelná, budu požadovat příplatky na služby z úřadů příslušných trvalých bydlišť bezdomovců. Otázka narkomanů? Zvýšit počet substitučních center, zlepšit hygienické podmínky a služby.

6. Co hodláte udělat pro zlepšení životního prostředí v Praze?

Adriana Krnáčová (ANO): My chceme obecně zlepšovat život Pražanů, a to nejen, co se týče ovzduší, zeleně a parků. Chceme zdravé, vitální město, kde bude možnost sportovat, ale i kulturně a v bezpečí posedět, a to třeba i na Václavském náměstí. Vitální město znamená, že na hektar máme 300 obyvatel, když to číslo klesne, nebudují se vitální zóny, malé obchůdky, parky a kavárny, kam si lidi chodí jako například u nás v Bubenči pro housky v pyžamu.

Miroslav Ludvík (ČSSD): Budeme usilovat o zachování a revitalizaci stávajících rekreačních, zelených a vodních ploch a podpoříme jejich další rozšiřování a péči o ně. Využijeme prostředky z fondů EU k zavádění opatření k omezení energetické spotřeby. Zasadíme se o rozšíření sběru druhů tříděných odpadů.

Marta Semelová (KSČM): Musí se řešit neúnosná dopravní situace, pravidelně čistit vodní toky, odstraňovat černé skládky, rekultivovat zaplevelená místa a podporovat zahrádkářské osady. Rozšíříme plochy parků a upravíme zelené vltavské břehy. Přijmeme opatření k zlepšení čistoty vzduchu a snížení hluku.

Bohuslav Svoboda (ODS): Chceme se věnovat rekonstrukci městských parků. Prosadíme postupnou rekonstrukci parků Letná, Stromovka, Riegrovy sady, Karlovo náměstí a Petřín. Nepodporujeme plošné zákazy pití alkoholu, které jsou namířeny proti bezdomovcům, ale nejvíce postihují studenty a mladé rodiny.

Tomáš Hudeček (TOP 09): Prosazujeme klíčové koncepční dokumenty, které zajistí zlepšení životního prostředí v Praze. Nový systém územního plánování zabrání rozrůstání města do šířky, zachrání tak zelený pás kolem města, zajistí nové parky v místech, kde mají lidé do zeleně cestu delší než 15 minut.

Petr Štěpánek (Trojkoalice pro Pražany): Trojkoalice bude prosazovat protihluková opatření všude, kde je ohroženo zdraví Pražanů z nadměrné dopravy. Budeme naprosto důslední při ochraně obyvatel před jemným polétavým prachem z masivní developerské výstavby a rušící výroby. Cílem je čistá Vltava, tak aby si v ní mohli Pražané beze strachu zaplavat.

Marek Černoch (Úsvit přímé demokracie): Především odvést dopravu z centra Prahy dostavbou městských okruhů, zvětšit kapacitu záchytných parkovišť s přestupem na MHD.

7. Jak budete kontrolovat developerskou výstavbu? Změní se nějak územní plánování? Jak zabráníte kupčení s pozemky včetně těch městských?

Adriana Krnáčová (ANO): Praha potřebuje jasnou dlouhodobou urbanistickou koncepci, územní plán, který nebudou vytvářet kmotři s politiky, ale odborníci. Radnice musí jasně říct, jakou koncepci město bude mít, kam se má rozvíjet a kam růst. Pokud tohle nebude jasné, bude se dál investovat do předražených nesmyslů, které slouží kmotrům, ale ne Pražanům.

Miroslav Ludvík (ČSSD): Chceme přísněji kontrolovat a regulovat nové projekty tak, aby nesnižovaly kvalitu života Pražanů. Přehodnotíme velké projekty na základě jejich přínosu pro město. Detailnějším rozpracováním územního plánu budeme chránit zelené plochy proti výstavbě a nesmyslnému zahušťování.

Marta Semelová (KSČM): Budeme bránit developerům v zahušťování území zástavbou na úkor zeleně. Nedovolíme, aby zemědělské a další plochy zeleně byly předmětem pozemkových spekulací. Uvážlivými stavebními uzávěrami chceme držet územní rezervy pro budoucnost. Prosazovat budeme finanční spoluúčast developerů na výstavbě infrastruktury města.

Bohuslav Svoboda (ODS): Současný stav územní a stavební regulace v České republice je poplatný minulému režimu. Nechceme přicházet s revolučním řešením. Preferujeme investice do zeleně v místech, kde je hustá zástavba. Kupčení s pozemky lze zabránit pouze tehdy, pokud budete mít jejich evidenci online a na každý jednotlivých prodej pozemku či nemovitosti vypíšete veřejnou aukci, ve které bude jediným kritériem nejvyšší možná cena.

Tomáš Hudeček (TOP 09): Plánování města prochází obrovskými změnami. Nový metropolitní plán (územní plán), který jsme připravili, jasně stanoví, jaký je charakter jednotlivých území a zabrání ta machinacím s pozemky. Bude tedy naprosto srozumitelné a předvídatelné, kde bude možná další výstavba. Nebude možné dělat účelové změny v územním plánu, jak se stávalo v době vlády ODS.

Petr Štěpánek (Trojkoalice pro Pražany): Město zpracovává strategický plán, zásady územního rozvoje, zadání územního plánu a metropolitní plán ve stejnou chvíli. Kdekoliv by za to dostali padáka. Budeme postupovat v logické posloupnosti. V územním plánu odkážeme developery striktně do rozvojových území na brownfieldech a budeme se snažit před nimi uchránit veškerou stávající zeleň.

Marek Černoch (Úsvit přímé demokracie): Kontrolovat developerskou výstavbu na jejich soukromých pozemcích lze jen pomocí dodržování územního plánu a platných předpisů. V rámci územního plánování bych provedl revizi provedených změn. Zabránit kupčení s pozemky lze velice těžko, domnívám se, že jde vždy o korupci, kterou bych v případě prokázání tvrdě trestal.

Autor: ČTK

Hlavní zprávy

Naši pozůstalí si často přejí, aby obřad nebyl truchlivý, říká zakladatelka spolku Ke kořenům

vydáno 29. května 2024  12:00

Za okny prší. Chmurné dopoledne by mohlo umocňovat i téma rozhovoru. Je to ale jinak. Při povídání s Blankou Javorovou panuje dobrá nálada. Jedna ze...  celý článek

Hnědásek na Hané i můry na Karlštejně. Svaz ochránců si přichystal exkurze do přírody

vydáno 28. května 2024  19:39

Český svaz ochránců přírody přichystal pro zájemce komentované exkurze do přírody. První se koná koncem týdne. Chcete se vydat po stopách nočních motýlů?...  celý článek

Zesláblo, bylo apatické a pohublé. Hodonínská zoo přišla o mládě vzácného lva

vydáno 29. května 2024  17:52

Zoo Hodonín přišla o mládě lva berberského, ani druhý pokus o odchov tak nebyl úspěšný. V tiskové zprávě to ve středu uvedl mluvčí zahrady Ivo Cencinger....  celý článek

Zlínský festival přiveze na tři stovky příběhů pro děti z celého světa

vydáno 29. května 2024  17:12

Ve Zlíně ve čtvrtek začíná nejstarší soutěžní přehlídka filmů pro děti a mládež. 64. ročník Zlín Film Festivalu připomene výročí slavných filmařů, nabídne...  celý článek