metro.cz

Počasí v Praze

19 °C / 29 °C

Pátek 19. července 2024. Svátek má Čeněk

Devět předních firem založilo novou iniciativu Net Zero

  12:34

Redmond (USA) 22. července 2020 (PROTEXT/PRNewswire) - Devět předních firem založilo novou iniciativu, jejímž cílem je urychlit přechod k budoucnosti s nulovými emisemi (Net Zero)

Tato iniciativa se snaží jít příkladem a vyzývá ostatní firmy, aby se k ní připojily

Ředitelé devíti firem dnes oznámili založení nové iniciativy, jejímž cílem je urychlit přechod ke globální bezemisní ekonomice. Tato iniciativa, která je známá pod názvem Transform to Net Zero (Přechod k nulovým emisím) , chce zkoumat, vyvíjet a vytvářet snadno použitelné postupy a tipy, které umožní všem firmám dosáhnout nulových emisí.

Iniciativa bude vedena svými zakládajícími členy, kterými jsou firmy A.P. Moller - Maersk, Danone, Mercedes-Benz AG, Microsoft Corp., Natura &Co, NIKE, Inc., Starbucks, Unilever, a Wipro a

Fond ochrany životního prostředí (Environmental Defense Fund - EDF)

. Iniciativu podporuje firma BSR, která funguje jako administrativní centrum tohoto projektu.

Iniciativa Transform to Net Zero bude usilovat o vytvoření nástrojů, postupů a technik, které by firmám umožnily dosáhnout nulových emisí nejpozději do roku 2050. Současně iniciativa připraví širší rámec pro vytvoření politik, zavádění inovací a financování přechodu k nulovým emisím oxidu uhličitého. Materiály a výstupy, které tato iniciativa připraví, budou volně dostupné všem, nicméně do tohoto projektu se mohou zapojit i další firmy. Cílem iniciativy je připravit veškeré podklady do roku 2025.

Iniciativa se bude řídit následujícími zásadami:

1.Zaměření na transformaci: úsilí jednotlivých členů přetavíme v činy se zaměřením na vytvoření firemních strategií, zásad a postupů v oblasti výzkumu a vývoje, financování, řízení rizik, zavádění inovací, provozu, marketingu a veřejných záležitostí.

2.Nejlepší vědecky ověřené postupy, data a informace: dodržování vědecky ověřených standardizovaných zásad a přístupů potřebných k tomu, aby byl splněn stanovený cíl pro max. přípustné globální oteplování (max. vzestup teploty na planetě o 1,5°C). Snaha zvýšit kvalitu a dostupnost výzkumu, dat a nástrojů pro všechny. Snaha o dosažení nejvyšší návratnosti vložených investic s co nejvyšším přínosem pro globální klima.

3.Využití stávajícího úsilí: snaha o otevřenou spolupráci se stávajícími iniciativami zaměřenými na dosažení nulových emisí (zejména v oblasti registrace, poradenství, podpory, speciálních požadavků jednotlivých průmyslových oborů, metodik, apod.) tak, aby se v maximální možné míře využily výsledky stávajících aktivit v této oblasti a urychlil se přechod k nové ekonomice založené na nulových emisích oxidu uhličitého.

4.Silný management a dohled: řízením jednotlivých aktivit této iniciativy budou pověřeny nejvyšší orgány společnosti, včetně divizí pro sledování změn a dodržování aktuálně platných zákonů s cílem dosáhnout nulových emisí na základě nových inovativních produktů, služeb a obchodních modelů.

5.Snižování emisí v celém dodavatelském řetězci: pokud chceme dosáhnout nulových emisí, je nutné přijmout opatření v celém dodavatelském a výrobním řetězci, včetně vývoje nových produktů a služeb. Pro dosažení nulových emisí je nutné snížit emise skleníkových plynů (GHG) v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky a musíme tak zvýšit naše kapacity v oblasti jejich odstraňování tak, aby nejen firmy, ale potažmo i celý svět, byl schopen dosáhnout nulových emisí nejpozději do roku 2050, což je nutné k vytvoření stabilních klimatických podmínek. K tomu je nutné přijmout řadu důležitých opatření a kroků.

6.Investice do inovací: závazek investovat do urychlení zavádění inovací potřebných pro urychlení přechodu k nulovým emisím včetně partnerské spolupráce s ostatními subjekty.

7.Politická angažovanost: podpora změn ve veřejnoprávní politice ve smyslu urychlení přechodu k nulovým emisím a spolupráce s obchodními asociacemi a dalšími organizacemi při naplňování tohoto cíle.

8.Transparence a odpovědnost: veřejně dostupná hlášení a plnění oznamovací povinnosti vůči hlavním akcionářům, včetně investorů, zákazníků a - v případě potřeby - též orgánům státního dozoru. Sdílení informací se všemi akcionáři a podílníky o zásadách správného postupu při přechodu k nulovým emisím.

9.Trvale udržitelný přechod: jsme si vědomi, že důsledky klimatických změn nejvíce postihnou vyloučené skupiny a nízkopříjmové komunity. Proto se budeme snažit vytvářet spravedlivé podmínky pro trvale udržitelná řešení globálního oteplování pro všechny lidi bez ohledu na jejich pohlaví, rasu či dovednosti.

Komentář:

A. P. Moller - Maersk

S?ren Skou, generální ředitel firmy A. P. Moller - Maersk, řekl: „Firma A. P. Moller - Maersk usiluje o budoucnost přepravního a logistického sektoru bez emisí uhlíku. Abychom přispěli k naplňování cílů pařížské dohody, oznámili jsme náš plán dosáhnout nulových emisí oxidu uhličitého do roku 2050 již v roce 2018. Od té doby jsme přijali řadu konkrétních opatření pro dekarbonizaci tohoto průmyslového sektoru. Abychom dosáhli konečného cíle, udržet globální oteplování pod 1,5°C, musíme vytvářet silná spojenectví v rámci celého sektoru a mezi podniky. Jsme proto rádi, že se můžeme, spolu s firmou Microsoft a dalšími globálními firmami, připojit k iniciativě Transform to Net Zero."

BSR

Aron Cramer, prezident a generální ředitel firmy BSR, řekl: „V posledních deseti letech se řada firem zavázala k nulovým emisím. Nyní je potřeba urychlit zavádění opatření, abychom tento důležitý cíl splnili. Ještě můžeme přijmout opatření, která nám umožní udržet globální oteplování pod hranicí 1,5°C, nicméně čas se rychle krátí. Nyní se nacházíme v rozhodujícím desetiletí a musíme urychleně dekarbonizovat celou ekonomiku, pokud se chceme vyhnout těm nejhorším důsledkům klimatických změn. Proto je iniciativa Transform to Net Zero tak důležitá. Jedná se o mnohem více než jen nastavení laťky pro ostatní. Iniciativa Transform to Net Zero také firmám poskytne akční plán, který jim umožní změnit své podnikání tak, aby bylo připraveno na přechod k ekonomice s nulovými emisemi."

Danone

Emmanuel Faber, generální ředitel a předseda představenstva firmy Danone, řekl: „Středobodem naší platformy One Planet. One Health (Jedna planeta. Jedno zdraví) je respektování klimatických změn při transformaci potravinářského průmyslu. Uhlíková neutralita proto není pro společnost Danone jen jednou z možností, ale představuje naopak nutnou podmínku k tomu, abychom vymysleli náš nový růstový model. Nicméně tyto revoluční změny nemůžeme zavádět sami. Proto pevně věřím v kolektivní sílu iniciativy Transform to Net Zero. Pojďme se společně podělit o ty nejlepší postupy a vybudovat nové systémy založené na vědecky ověřených technologiích, které nám pomohou zavést změny potřebné k tomu, abychom udrželi globální oteplování pod 1,5°C."

Fond ochrany životního prostředí (Environmental Defense Fund)

Fred Krupp, prezident Fondu ochrany životního prostředí (Environmental Defense Fund), řekl: „Propast mezi tím, kde se nyní z hlediska klimatických změn nacházíme a kde bychom měli být, se stále rozšiřuje. A stejně tak se rozšiřuje propast mezi podniky, které o změnách jen mluví a těmi, které skutečně vyvíjí nějakou činnost. Tato nová iniciativa představuje skvělý potenciál k překonání těchto propastí. Zejména, pokud ostatní podniky budou pokračovat ve šlépějích této koalice, půjdou příkladem a budou využívat ten nejvýkonnější nástroj, který pro boj s klimatickými změnami mají - svůj politický vliv."

Mercedes-Benz AG

Ola Källenius, předseda představenstva firem Daimler AG a Mercedes-Benz AG, řekl: „Pokud bychom se z boje proti pandemii COVID-19 měli naučit jen jednu věc, mělo by to být to, že společně dokážeme opravdu velké věci. To je jediný způsob jak můžeme zvítězit v boji proti klimatickým změnám. Musíme si stanovit společné cíle a podniknout kroky k jejich splnění. Proto se připojujeme k iniciativě 'Transform to Net Zero.' Naším posláním ve společnosti Mercedes-Benz je poskytovat mobilitu v duchu zásad uhlíkové neutrality. A v tomto směru děláme velké pokroky a hodláme v tom pokračovat i nadále."

Microsoft

Brad Smith, prezident společnosti Microsoft, řekl: „Žádná společnost se nedokáže s klimatickou krizí vypořádat sama. Proto se přední společnosti snaží vyvíjet a sdílet nejlepší postupy, zkušenosti a výsledky výzkumu, které pomohou všem ostatním posunout se v přijímání potřebných opatření dále. Bez ohledu na to, zda firma teprve začíná podnikat první kroky nebo je již na dobré cestě, iniciativa Transform to Net Zero pomáhá nám všem učinit smysluplný pokrok v dosažení budoucnosti bez uhlíkatých emisí."

Natura &Co.

Roberto Marques, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Natura &Co., řekl: „Ve firmě Natura &Co věříme ve spolupráci. Nedávno jsme představili naší strategii Commitment to Life (Závazek pro život) pro rok 2030, ve které počítáme s tím, že všechny naše podnikatelské cíle musí být do deseti let dosaženy s nulovými uhlíkatými emisemi. Abychom se však vypořádali s klimatickou krizí, které čelí celý svět, musíme si vzájemně pomáhat. Jen tak dokážeme udělat vše potřebné rychleji. A přesně to je cílem iniciativy Net Zero - spojovat firmy tak, abychom mohli zavádět potřebné změny potřebnou rychlostí. Usilujeme o vybudování jasnější budoucnosti, která nám umožní nejen zanechat svět zelenější pro budoucí generace, ale současně přispěje k ekonomické obnově, kterou dnešní společnost potřebuje."

NIKE, Inc.

Andy Campion, provozní ředitel firmy NIKE, Inc., řekl: „Při záchraně hřiště, které všichni sdílíme, tedy naší planety, nesmíme již ztratit ani minutu. Proto nečekáme na řešení problému klimatických změn, ale z pozice globálních jedniček se spojujeme, abychom tato řešení pomohli vytvořit. Pokud budeme jednat nyní a spolupracovat, můžeme dosáhnout hmatatelného pokroku při budování trvale udržitelnější budoucnosti. Budeme neochvějně bojovat za zachování zdravé planety pro nadcházející generace sportovců."

Starbucks

Kevin Johnson, prezident a generální ředitel firmy Starbucks, řekl: „Společnost Starbucks se snaží investovat nemalé finanční prostředky do trvale udržitelné budoucnosti. Naše zapojení se do iniciativy Transform to Net Zero je v souladu s naším úsilím vybudovat trvale udržitelnou budoucnost. Díky spolupráci s ostatními, podobně smýšlejícími firmami, tak můžeme vyvinout nejlepší postupy, pomoci při tvorbě globálního politického rámce a podporovat přechod k ekonomice s nulovými emisemi uhlíku. Věříme, že zavedení potřebných změn a podpora ostatních organizací, aby se do našich snah zapojily, je pro lidstvo v současné době nejdůležitější."

Unilever

Alan Jope, generální ředitel firmy Unilever, řekl: „Klimatická krize není jen hrozbou pro životní prostředí, ale ohrožuje také životy a živobytí. Proto je důležité, abychom se všichni zapojili do řešení tohoto problému. Obchodní svět budoucnosti nemůže být stejný jako dnes. Kromě dekarbonizace je nutné vytvořit i kompletní systém pro transformaci ekonomiky. Proto se s potěšením připojujeme k ostatním předním podnikům a stáváme se jedním ze zakládajících členů iniciativy Transform to Net Zero, abychom mohli spolupracovat a urychlit zavádění strategických změn, potřebných k dosažení nulových emisí, což v případě společnosti Unilever, je již rok 2039."

Wipro

Thierry Delaporte, výkonný a generální ředitel firmy Wipro Limited, řekl: „Je nám ctí, že můžeme být jedním ze zakládajících členů iniciativy Transform to Net Zero. Tato iniciativa je úzce spjata s našimi hodnotami a snahami o dosažení trvalé udržitelnosti. Klimatické změny jsou jedním z nejzávažnějších problémů naší doby a pevně věříme, že podniky musí hrát v boji s tímto problémem hlavní roli. Partnerská spolupráce, jako je například tato, nám pomůže urychlit zavádění potřebných změn, zavést příslušná opatření v rámci celého dodavatelského řetězce a přinášet inovativní řešení, která jsou pro tuto transformaci potřebná."

Kontakt: David Stearns, tonzmedia@bsr.org, +1 718 501-8666

Hlavní zprávy

Kina pod širákem mají zvláštní atmosféru. Víme, kde v metropoli zažít pravou letní pohodičku

vydáno 19. července 2024  5:36

Možností, kde o prázdninách mrknout na film, jsou v Praze desítky. Pár tipů na letní kina má i deník Metro. Náš výběr nabízí klasiky pro velký počet...  celý článek

Mladí nepracují efektivněji, jen v práci nechtějí strávit celý život

vydáno 18. července 2024  19:46

Čtyřdenní pracovní doba se v Evropě stává trendem. Svým zaměstnancům ji nabízejí například firmy na Islandu, v Belgii, Švýcarsku nebo Německu. V Česku se...  celý článek

Zastávky na znamení plošně zavedli před třemi týdny. PIDiatr Vondráček je ale ne vždy stíhá hlásit

vydáno 18. července 2024  14:52

„Pro výstup stiskněte tlačítko.“ Tuhle hlášku slýchávají cestující v pražských autobusech a trolejbusech od konce minulého měsíce častěji, než by možná...  celý článek

Když ještě na trhu řehtali koně. Jak to vypadalo na Václaváku v polovině 19. století

vydáno 17. července 2024  15:43

Miluju Prahu a deník Metro vybírají nejkrásnější pražské veduty. Neznámé a méně známé pohledy na město od starých mistrů.  celý článek