metro.cz

Počasí v Praze

19 °C / 21 °C

Pátek 1. července 2022. Svátek má Jaroslava

Avon vyzývá k prolomení mlčení o násilí na ženách

  17:52

Praha 23. listopadu 2020 (PROTEXT) - Avon otevřeně vyzývá k prolomení mlčení o násilí páchaném na ženách

Bezpečí žen, ochrana jejich zdraví a života, je jedním ze základních poslání Avonu. Dlouhodobě se celosvětově angažuje v boji proti násilí páchanému na ženách prostřednictvím projektu Avon proti domácímu násilí. Jedním z hlavních cílů je vytvořit kvalitní a bezpečné podmínky pro ženy, aby mohly vést plnohodnotný život. I tento rok se Avon v rámci iniciativy opětovně zapojí do 16 dní aktivismu, která vždy připadá na 25. listopad - Mezinárodní den proti násilí na ženách. Navíc aktuálně vystupuje proti genderově podmíněnému násilí a zavádí nový protokol genderového násilí.

Prvá vlna pandemie covid-19 s sebou přinesla mnohá negativa, mezi které jednoznačně patřil i nárůst případů domácího násilí. Odpovědí Avonu na tuto skutečnost byla kampaň #IsolatedNotAlone, v České republice pod názvem #IzolovanaAleNeSama, v rámci níž byl představen program nouzového grantu. Celosvětově tak Avon Foundation věnoval 1 milionů dolarů spolu 50ti organizacím, které se zabývají problematikou domácího násilí. Celosvětově se pomoci dostalo až 250.000 ženám a dětem, které byly vystaveny zvýšené hrozbě právě domácího násilí.

V České republice Avon podpořil neziskovou organizaci ProFem částkou 15.830 dolarů. Ta v období od 1.6. do 12.11. pomohla 207 klientkám a klientům, jak opakovaným kontaktům tak především novým obětem. Nejčastěji se dotazy týkaly domácího násilí a to v 71%, ve zbylých 29% dokonce i sexuálního násilí. Celkově pracovnice neziskové organizace ProFem v tomto období vykonaly více jak 700 úkonů na pomoci obětem, ať už formou osobních konzultací, emailů, telefonátů nebo i vypracováním soudních podání či interdisciplinárních spoluprací. Během tohoto období, díky velké pomoci společnosti Avon, mohl ProFem poskytnout také individuální psychoterapii či právní zastupování.

Nesnadná situace se však s další vlnou koronaviru znovu opakuje, proto globální kosmetická společnost Avon vyzývá celosvětově také veřejnost, aby vystoupila a prolomila mlčení v oblasti genderového násilí. Vyplývá to z obav, že nejnovější společenské restrikce po celém světě opět vyvolávají nárůst domácího násilí, jako tomu bylo i během prvního lockdownu, kdy se počet případů zvýšil o 20 %(1). Aktuálně se Avon zaměřuje na problematiku nedostatečného hlášení případů domácího násilí, jelikož oběti znovu zůstávají izolované doma s agresory.

Podle odhadů OSN za každé tři měsíce lockdownu přibude dalších 15 milionů nových případů gendrového násilí(2). Domácí násilí se tak od zavedení prvních opatření spojených s lockdownem stalo "stínovou pandemií". Cílem Avonu je proto zvýšit povědomí o této problematice.

Právě teď, v listopadu, se jako každý rok Avon znovu zapojuje do kampaně 16 dní aktivismu proti genderovému násilí, která začíná 25. listopadu - Mezinárodním dnem proti násilí na ženách. Cílem této iniciativy je ukončit násilí páchaného na ženách. Důvodem je, že každá čtvrtá žena na světě zažívá násilí a zneužívání, a to bez ohledu na to, co vystudovala, odkud pochází, kolik je jí let, jak vypadá, jaký je její zdravotní stav, či jaké jsou její sociální nebo majetkové poměry.

V listopadu Avon také ve svém portfoliu uvedl hned několik charitativních výrobků, jejichž výtěžek poputuje na konto proti domácímu násilí. Nejvýraznějším je #SpeakOut rtěnka v limitované edici. Nošením vyzýváme zákaznice, aby se nebály promluvit. Rtěnka je k dostání ve speciálním červeném odstínu a to pouze v listopadu, měsíci boje proti domácímu násilí.

Během tohoto období si společnost Avon připravila česko-slovenskou PR kampaň, jejíž nositelkou a ambasadorskou se stala Simona Salátová, známa stand-up komička, která domácí násilí zažila na vlastní kůži. "Jsem velmi ráda, že můžu spolupracovat se značkou, která již desítky let podporuje ženy. Ať už jsou to Avon Ladies, které začínaly s kamarádkami a dnes se vyznají v kosmetice lépe než dermatoložky, nebo ženy ve vysokých pozicích, které dohlížejí na to, aby značka Avon nejen zvenčí působí lákavě, ale i zevnitř a podporuje témata, která potřebují právě velkých partnerů, aby se stala řešitelná. Takovým tématem je i domácí násilí a víra, že se něco může zlepšit ...to je přesně to, co nás s Avonem spojuje. Podpora společenských témat a sebevědomí žen, když si dají novou rtěnku," vyjádřila se ke spolupráci Simona. Ta během 16 dní aktivismu bude šířit osvětu na své sociálních síti Instagram - simonacomedy, prostřednictvím videí a postů. Její poselství tak mohou dále sdílet nejen její sledovatelé, aby se myšlenka pomoci šířila co nejdále. V rámci kampaně Simona otevřeně promluví o svých osobních zkušenostech s domácím násilím s cílem ukázat všem, kteří mají podobný problém, že v tom nejsou sami.

Avon aktuálně představuje i nový protokol genderového násilí a nepřestává apelovat na vlády, aby podporovaly poskytovatele nezbytných služeb v přední linii, a to prostřednictvím své stále běžící kampaně #IsolatedNotAlone - #IzolovaAleNeSama. Protokol je určený na podporu zaměstnanců, kterých se týká domácího násilí. Klade si za cíl zvýšit vnímavost zaměstnanců k otázce genderového násilí, přinést osvětu, prolomit mlčení a podpořit ty, kteří to potřebují.

V návaznosti na 15ti leté působení v této oblasti bude Avon po celém světě úzce spolupracovat se svou sítí specializovaných partnerů z řad neziskových organizací poskytujících podporu zaměstnankyním - od právního poradenství po psychologickou podporu a konzultace. Všechny zaměstnankyně zažívající genderové násilí budou mít nárok na pracovní volno, aby mohly snadněji vyhledat pomoc a podporu. Tento nový protokol bude otevřeným zdrojovým dokumentům dostupným online, jako vzor pro ostatní organizace, které chtějí zavést podobné opatření a chránit svoje zaměstnance před genderovým násilím.

Angela Cretu, CEO společnosti AVON, uvedla: "Zatímco svět zaměřuje svou pozornost na řešení jedné pandemie, další tichý zabiják - genderové násilí - se ukrývá za zavřenými dveřmi. Tento celosvětový problém nabral rozměrů epidemie ještě před nákazou covid-19. Nyní zde jako nechtěný důsledek izolačních opatření, nezbytných pro boj s onemocněním covid-19, máme stav, kdy jsou zranitelné ženy a děti uvězněné doma s agresory. Počet hlášených případů domácího násilí se během lockdownu zvýšil, což potvrzuje i organizace UN Women, která poukazuje na zvýšený počet telefonátů na tísňové linky v mnoha zemích.

"Nicméně vzhledem k tomu, že ani dnes nejsou zdaleka všechny případy nahlášeny, vyvstává otázka - kolik lidí dosud není schopno požádat o pomoc? Je to znepokojující představa, a o to je větší důvod, proč je nutné toto téma veřejně probírat, zvyšovat povědomí a šířit informace o tom, kde hledat pomoc. Avon poskytuje prostředky neziskovým organizacím v přední linii, které provozují tísňové linky a poskytují služby v různých částech světa. Nyní musíme zajistit, aby o tom věděli i lidé - a právě proto využíváme sílu naší půlmiliónové sítě Avon Ladies / Avon Gentlemanů a širokého digitálního dosahu, abychom otevřeně vystoupili a šířili osvětu."

Partnerem společnosti Avon, realizující firemní školení na téma genderového násilí, je mezinárodní nezisková organizace Vital Voices, která vytváří kampaně zaměřené na klíčové otázky ženských práv a ekonomické samostatnosti. Avon Foundation a Vital Voices společně už více než deset let pomáhají zachraňovat životy žen a děvčat a chrání je před násilím. Uskutečňují programy, kterých se dosud zúčastnilo více než dva miliony lidí v 66 zemích, přičemž společnost Avon věnovala organizaci Vital Voices přes čtyři miliony dolarů.

Předtím než začala pandemie covid-19 organizace UN Women ve své zprávě uvedla, že méně než 40 procent žen, které zažijí násilí, vyhledají pomoc nebo nahlásí trestný čin, který byl na nich spáchán - méně než 10 procent z nich se pak obrátí na policii(3). Jen za minulý rok bylo 243 miliónů žen a dívek (ve věku 15-49 let) po celém světě vytaveno sexuálnímu nebo fyzickému násilí ze strany jejich intimního partnera. Světové náklady spojené s bojem proti násilí na ženách byly odhadované na přibližně 15 milionů dolarů. Nyní existují předpoklady, že se tyto náklady v důsledku pandemie zvýší - což poukazuje na urgentní potřebu získat další finanční prostředky prostřednictvím fundraisingových kampaní(4).

V České republice Avon dlouhodobě spolupracuje v rámci projektu Avon proti domácímu násilí s organizací ProFem. Jejich cílem je podpořit ženy, které násilí zažívají a ukázat jim, že "v tom" nejsou samy, že existuje cesta ven. Druhým cílem je přiblížit násilí páchané na ženách veřejnosti pomocí příběhů skutečných žen se šťastným koncem. Svým příběhem může přispět každá žena pomocí online formuláře. Individuálním přístupem k ženám a jejich životnímu příběhu je známa také společnost Avon, proto pro ni bylo přirozené stát se součástí tohoto projektu jako partner. Na stránce www.profem.cz se nacházejí telefonické kontakty na krizové linky nebo důležité informace pro oběti domácího násilí.

#WatchMeNow #SledujteMe #AvonIsChanging #AvonSeMeni

O nadaci Avon Foundation for Women

Avon Foundation for Women byla založena v roce 1955 a angažuje se v otázkách, které se týkají především žen. Svým přístupem zaměřeným na blaho žen se snaží odstranit tradiční bariéry a budovat jejich lepší budoucnost. Jejím přesvědčením je, že čím větší podporu ženy dostanou, tím sebejistější se budou cítit, aby převzali kontrolu nad vlastním bezpečím a zdravím.

Za posledních šest desetiletí společnost Avon a její nadace věnovali více než jednu miliardu dolarů na řešení problémů, které se týkají především žen. V partnerství s přidruženými nadacemi a dceřinými společnostmi Avon po celém světe je to právě Avon Foundation for Women, která je hnací silou podněcující charitativní, vědecké, vzdělávací a humanitární aktivity zlepšující životy žen a jejich rodin.

O společnosti AVON

Kosmetická společnost AVON je součástí globální společnosti Natura & Co a již 135 let zlepšuje životy žen prostřednictvím krásy... stále v tom pokračuje avšak moderněji! Přináší inovace, spojuje lidi, podporuje ženy, vnímá všechny podoby krásy. Slaví sílu žen po celém světě, podporuje je v objevování vlastního potenciálu a překonávání výzev. Překvapuje vás to? Přidejte se - #WatchMeNow #SledujteMe #AvonIsChanging #AvonSeMeni. AVON je zastánce toho, na čem skutečně záleží. Právě sílu krásy využívá k vytvoření lepšího světa pro ženy. Pozorně naslouchá potřebám žen a je hlasem jejich tužeb. Věří v lepší svět pro ženy, který bude lepším světem pro všechny.

Bojuje za zdravá prsa, protože rakovina prsu je jedním z nejčastějších onkologických onemocnění u žen, proto AVON věnoval více než 20 mil. dolarů na screeningové programy. Stejně bojuje i proti domácímu násilí, kterému čelí jedna ze tří žen. Dosud pomohl již 14 mil. žen trpícím domácím násilím. Celosvětově společnost AVON předala více než jednu miliardu dolarů na projekty související se zdravím a bezpečím žen. Za posledních 20 let zaregistrovala více než 750 patentů a výrobky z jejího portfolia získaly více než 300 ocenění za poslední tři roky. Věděli jste, že každou sekundu se po světě prodají tři rtěnky, sedm parfémů a dva výrobky pleťové péče značky Anew? Dobře známé a oblíbené značky jsou ANEW, mark., AVON TRUE, Planet Spa, Nutra Effects, Avon Care či Advance Techniques. Více o společnosti, aktivitách a výrobcích AVON se dozvíte na www.avon.cz a facebookovém profilu AVON Česká republika.

1* Domácí násilí se podle BBC během lockdownu celosvětově zvyšuje, BBC

2*Dopad epidemie covid-19 na ukončení genderového násilí, United Nations Population Fund

3* Násilí na ženách a dívkách: Stínová pandemie, UN Women

4* Násilí na ženách a dívkách: Stínová pandemie, UN Women

Kontakt:

Aneta Oščádalová

e-mail: aneta.oscadalova@avon.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Hlavní zprávy

Je Orville lepší než Star Trek? MacFarlane i potřetí servíruje komediální poctu sci-fi žánru

Strážce streamu
vydáno 1. července 2022  14:00

STRÁŽCE STREAMU To, že máme v tuzemsku konečně legálně možnost koukat na kousky ze streamovací platformy Disney+, je jednoduše skvělé. Jedním z důkazů budiž sci-fi...  celý článek

„DBK je jako černý pták s roztaženými křídly.“ Obchodní dům slaví výročí

vydáno 1. července 2022  6:23

Pro někoho představuje socialistický pozůstatek, pro jiného reprezentuje jedno z vrcholných děl české brutalistní architektury. DBK, tehdejší Dům bytové...  celý článek

Na pražském Újezdě nahlédnete do hlavy umělkyně

vydáno 30. června 2022  11:49

V malostranském sklípku se dnes večer odehraje Vernisáž jako víno.  celý článek

Ostražitosti nikdy není dost. Pozor i na domácí „hambáče“

vydáno 30. června 2022  4:38

Hygienická varování jsou spojená s každou letní sezonou. Stále jsme se nezbavili covidu. Čekají nás ale i jiné nástrahy.  celý článek