metro.cz

Počasí v Praze

22 °C / 24 °C

Úterý 16. července 2024. Svátek má Luboš

Společnost Philip Morris International Inc. oznamuje nabídku na akvizici společnosti Vectura Group plc

  13:04
Praha/New York 14. července 2021 (PROTEXT) - Akvizice urychlí strategii PMI Beyond Nicotine – Mimo nikotin a rozšíří možnosti vývoje výrobků v oblasti inhalační léčby

Společnost Philip Morris International Inc. (PMI) oznámila dohodu s představenstvem společnosti Vectura Group plc (Vectura) (LSE: VEC) na podmínkách hotovostní doporučené nabídky na získání společnosti Vectura za hodnotu podniku ve výši 852 milionů GBP[1] (přibližně 25,6 miliardy CZK[2]). Podle podmínek akvizice by akcionáři společnosti Vectura obdrželi 150 pencí za akcii, což je 46% přirážka k uzavírací ceně dividendy za akcii společnosti Vectura ve výši 103 pencí k 25. květnu 2021[3].

"Strategie PMI Beyond Nicotine - Mimo nikotin, oznámená v únoru, jasně formuluje ambici využít našich odborných znalostí z oblasti inhalace a aerosolizace v příbuzných oblastech, a to včetně podávání respiračních léků, péče o sebe a zdravý životní styl. Naším cílem je dosáhnout do roku 2025 nejméně 1 miliardy USD čistého zisku z produktů, které nejsou na bázi nikotinu", řekl Jacek Olczak, generální ředitel PMI. "Akvizice společnosti Vectura následuje po nedávno oznámené dohodě o koupi společnosti Fertin Pharma a zavazuje nás urychlit naši cestu rozšířením schopností v oblasti inovativních složení inhalačních a orálních přípravků s cílem zajistit dlouhodobý růst a návratnost. Trh s inhalační léčbou je velký, rychle roste a má značný potenciál expandovat do nových oblastí využití. PMI se zavázala využívat vědu a finanční zdroje, aby umožnila kvalifikovanému týmu společnosti Vectura realizovat ambiciózní dlouhodobou vizi. PMI a Vectura se mohou stát globálním lídrem této kategorie a přinést tak výhody pacientům, spotřebitelům, veřejnému zdraví i celé společnosti.“

Společnost Vectura poskytuje inovativní řešení pro podávání inhalovaných léků. Společnost má třináct klíčových inhalačních a jedenáct neinhalačních výrobků, které na trh uvádí přední světoví farmaceutičtí partneři, a rozmanité portfolio partnerství pro léky v klinickém vývoji. V roce 2020 dosáhla společnost Vectura čistý výnos ve výši 191 milionů GBP (přibližně 5,7 miliard CZK[4]). Hodnota transakce představuje zhruba 14násobek EBITDA společnosti Vectura v roce 2020.

Po akvizici společnosti Vectura společnost PMI:

· získá přístup k různorodým patentovaným technologiím a odborným znalostem v oblasti farmaceutického vývoje poskytování široké škály komplexních inhalačních terapií

· připojí vysoce komplementární lidský kapitál, technologii, vysoce kvalitní infrastrukturu a hluboké znalosti v oblasti vývoje a analýz inhalačního složení přípravků a designu zařízení, kombinace léků, zařízení a farmaceutických řídicích procesů i systémů. Tato kombinace plně využije stávající schopnosti PMI v oblasti přírodních věd, inovací výrobků a klinických znalostí

· uvítá zkušený manažerský tým - podporovaný více než 200 vědci z týmů pro složení přípravků, zařízení, inhalaci, regulaci a klinickou výrobu, který pomůže PMI urychlit rozvoj svých aktivit v oblasti zdravotní péče a wellness

· spolu s ohlášenou dohodou o koupi společnosti Fertin Pharma bude mít zavedené komplexní portfolio vývoje k dosažení svých ambicí Beyond Nicotine - Mimo nikotin, pokrývající inovativní složení inhalačních a orálních výrobků, a to v souladu se svými hlavními prioritami udržitelnosti

PMI věří, že obě společnosti mohou společně vytvořit vlastní řadu produktů v široké škále kategorií léků na předpis a volně prodejných léků, které doplní podnikání a služby CDMO společnosti Vectura pro její stávající klientskou základnu. PMI dále věří, že její aerosolizační technologie Beyond Nicotine – Mimo nikotin s oporou ve vývovoji do budoucna zajistí společnosti Vectura lepší předvídatelnost a stabilitu.

V únoru letošního roku společnost PMI oznámila cíl generovat do roku 2025 více než polovinu čistého zisku z prodeje bezdýmných výrobků a dosáhnout tržeb ve výši nejméně 1 miliardy USD z produktů, které nejsou na bázi nikotinu.

"Jsme nadšeni oznámením a vyhlídkou, že se společnost Vectura připojí k rodině PMI jako samostatná obchodní jednotka, která bude páteří našeho podnikání v oblasti inhalační léčby Beyond Nicotine - Mimo nikotin," řekl Jorge Insuasty, vedoucí oddělení přírodních věd společnosti Vectura. "Navrhovaná akvizice výrazně urychlí naše vývojové úsilí. Díky našim odborným znalostem v oblasti inhalační léčby budou mít společnosti PMI a Vectura příležitost společně vyvíjet a případně uvést na trh inovativní kombinace inhalačních léků a zařízení.“

PMI vnímá přítomnost a kontinuitu vedení společnosti Vectura jako důležitou součást hodnoty společnosti a dlouhodobých ambiciózních strategických cílů PMI.

PMI bude transakci financovat ze stávající hotovosti a její dokončení očekává v druhé polovině roku 2021, v případě, že bude schválena akcionáři a regulačními orgány. Společnost PMI předpokládá, že akvizice nebude mít významný dopad na výši upraveného zředěného zisku na akcii (EPS) za celý rok 2021.

Kopie dokumentu Pravidla 2.7 v Příloze oznámení nabídky bude zveřejněna na www.pmi.com.

Poznámka:

Inhalační léčba: podoblast podávání respiračních léků, které se vdechují orálně, což může poskytnout rychlejší biologickou dostupnost / poskytnutí péče, rychlejší nástup účinku nebo lepší bezpečnostní profil ve srovnání se standardní péčí.

Péče o sebe a zdravý životní styl: zahrnuje rostlinné a jiné produkty, doplňky a volně prodejná řešení, která spotřebitelům umožní péči o jejich fyzickou, duševní a emoční pohodu.

Pohled do budoucnosti a varování

Prohlášení v této tiskové zprávě, která se netýkají striktně minulosti, včetně prohlášení týkajících se navrhované akvizice společnosti Fertin Pharma, očekávaného harmonogramu dokončení transakce, budoucích finančních a provozních výsledků, přínosů a synergií z transakce, budoucí příležitosti ke společnému podnikání a jakákoli jiná prohlášení týkající se událostí nebo vývoje, o nichž se domníváme nebo předpokládáme, že nastanou nebo mohou nastat v budoucnu, mohou být "výhledovými prohlášeními" ve smyslu zákona o reformě soukromých soudních sporů týkajících se cenných papírů z roku 1995 a jako taková zahrnují určitá rizika a nejistoty.

Existuje řada důležitých faktorů, které mohou způsobit, že se skutečné události budou podstatně lišit od událostí odhadovaných nebo uvedených v takových výhledových prohlášeních, a proto byste se neměli na taková výhledová prohlášení příliš spoléhat. Tyto faktory zahrnují rizika a nejistoty týkající se mimo jiné následujících faktorů: (1) neschopnost dokončit transakci včas; (2) neuzavření transakce z jakéhokoli jiného důvodu; (3) možnost, že integrace společnosti Fertin Pharma a jejích činností se společností PMI bude obtížnější a/nebo bude trvat déle, než se předpokládalo, a tudíž požadovaný vstup společnosti PMI na další bezdýmné platformy a platformy přesahující nikotin nebude tak rychlý, jak se předpokládalo; (4) možnost, že integrace společnosti Fertin Pharma do společnosti PMI bude nákladnější, než se předpokládalo, a že bude mít neočekávané negativní důsledky týkající se stávajícího podnikání společnosti Fertin Pharma nebo PMI; (5) vliv oznámení o transakci na obchodní vztahy společností PMI, Fertin Pharma nebo sloučené společnosti, na provozní výsledky a na podnikání obecně; (6) rizika spojená se smlouvami s třetími stranami obsahujícími souhlas a/nebo jiná ustanovení, která by mohla být vyvolána navrhovanou transakcí; (7) nepříznivé dopady oznámení nebo dokončení transakce na tržní cenu kmenových akcií společnosti PMI; (8) schopnost společnosti PMI udržet a zaměstnat klíčové pracovníky společnosti Fertin Pharma; a (9) další faktory, které mohou ovlivnit budoucí výsledky sloučené společnosti, jak je popsáno v části "Rizikové faktory" ve výroční zprávě společnosti PMI na formuláři 10-K za fiskální rok končící 31. prosince 2020, formulář 10-Q společnosti PMI za čtvrtletí končící 31. března 2021 a další dokumenty společnosti PMI předložené Komisi pro cenné papíry ("SEC"). Výhledová prohlášení obsažená v tomto dokumentu se vztahují k datu jeho vydání a nezakládají povinnost společnosti PMI aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí a vývoje nebo jinak, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.

Philip Morris ČR a.s.

Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. limited risk distributor) bezdýmných výrobků HEETS, zařízení IQOS, náplní VEEV do elektronických cigaret IQOS VEEV, elektronických cigaret IQOS VEEV a souvisejícího příslušenství v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává více než 1 000 lidí napříč Českou republikou. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. registrované ve Slovenské republice. Společnost více než 29 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Více informací naleznete na www.philipmorris.cz, včetně výroční zprávy za rok 2020.

Philip Morris International Inc.: Přinášíme budoucnost bez kouře

Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez kouře a jednoho dne nahradit cigarety bezdýmnými výrobky, a to ve prospěch dospělých, kteří by jinak pokračovali v kouření, a také celé společnosti, firmy a jejích akcionářů. PMI je přední mezinárodní tabákovou společností zabývající se výrobou a prodejem cigaret, bezdýmných výrobků a s nimi souvisejících elektronických zařízení a příslušenství, a dalších výrobků obsahujících nikotin, na trzích mimo Spojené státy americké. Společnost PMI dále dodává společnosti Altria Group Inc. variantu zařízení v provedení IQOS (Platforma 1) a s tím spojené tabákové náplně určené k prodeji v rámci licence v USA. Tyto výrobky zde byly autorizované k prodeji federálním Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administation). Mohou se prodávat s označením "tabákový výrobek s modifikovaným rizikem" (MRTP). Dle rozhodnutí FDA jsou tyto výrobky vhodné pro podporu veřejného zdraví, protože při jejich používání dochází ke "snížení vystavení lidského organizmu vlivu škodlivých látek" ve srovnání s kouřením. Svou budoucnost PMI staví na nové kategorii bezdýmných výrobků, které (ačkoli nejsou bez rizika) jsou mnohem lepší volbou než pokračování v kouření. Díky multidisciplinárním schopnostem v oblasti vývoje výrobků, špičkovým zařízením a vědeckému výzkumu se společnost PMI snaží zajistit, aby její výrobky bez kouře splňovaly preference dospělých kuřáků a přísné regulatorní požadavky. Portfolio bezdýmných výrobků společnosti PMI zahrnuje výrobky s nahřívaným tabákem i e-cigarety s obsahem nikotinu. Podle odhadu společnosti PMI k 31. březnu 2021 již 14 milionů dospělých kuřáků na celém světě přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k dispozici na 66 trzích ve velkých městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. Další informace naleznete na webových stránkách www.pmi.com a www.pmiscience.com.

[1] Hodnota podniku vypočítaná podle Pravidla 2.7 v Příloze II oznámení nabídky

[2] Na základě běžného směnného kurzu

[3] Poslední pracovní den před oznámením nabídky od Carlyle

[4] Na základě průměrného směnného kurzu v roce 2020

Hlavní zprávy

Rovnost pohlaví ve filmovém průmyslu existuje, myslí si budoucí generace umělců

vydáno 16. července 2024  17:00

Téměř šedesát procent mladých lidí v České republice, kteří mají zájem pracovat ve filmovém průmyslu, považuje hledisko genderové rovnosti za vcelku...  celý článek

Jižní strahovská tribuna ožívá! Kulturní program na obřím stadionu je zdarma a bez registrace

vydáno 16. července 2024  5:12

Bezplatné komentované prohlídky s průvodci, přednášky, debaty, filmové projekce i unikátní výstavy. To vše již třetím rokem slibuje tým projektu Paměť...  celý článek

Svatební sezóna vrcholí! Buďte originální: věnujte novomanželům fotku jejich očí

vydáno 16. července 2024  5:05

S fotografováním očí začal Jakub Štěpán z čiré zvědavost a bylo to spíše jeho hobby. Dnes má v portfoliu již několik tisícovek vyfocených lidských duhovek...  celý článek

Stačí vyhrát první zápas a už bojujeme o medaile, těší se do Paříže čeští šermíři

vydáno 12. července 2024  17:56

Je to úspěch jako hrom. Třicet dva let nebyl český tým kordistů na olympiádě. Letos ale naši šermíři do Paříže vyrazí. Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin...  celý článek